Turvapaikanhakijoiden sosiaalipalvelut

Eurooppaan kohti pakenevat monet turvapaikanhakijat sodan, kriisin tai muun turvattoman tilanteen takia. Tämän jälkeen moni joutuu vastaanottokeskuksiin kärsien erilaisista mielenterveys tai sosiaali- ongelmista. Vastaanottokeskuksissa ovat myös lapset ja perheet, joilla voi olla tarve erilaisiin tukiin. Turvapaikanhakijat voivat tarvita tukea esimerkiksi perheen sisäisiä ongelmia ratkaistaessa ja terveyden edistämisessä. Tässä kirjoituksessa käydään läpi, millaisia sosiaalipalveluija on tarjolla turvapaikanhakijoille. 

Minkälaisiin palveluihin turvapaikanhakijoilla on oikeus?

Suomessa turvapaikkaa hakevilla ihmisillä on oikeus saada sosiaalipalveluja. Sosiaalipalvelujen tarkoitus on turvapaikanhakijoiden välttämättömän toimeentulon sekä hyvinvoinnin turvaaminen. Turvapaikanhakijat eivät kuulu julkiseen sosiaaliturvaan, joten he eivät ole oikeutettuja kelan etuuksiin. Tämä johtuu siitä että ehtona kelan etuuksien saantiin on vakinainen asuminen Suomessa ja oleskeluluvan saanti. Suomeen saapuessa, vastaanottokeskukset vastaavat turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Siellä turvanpaikanhakijoille järjestetään peruspalveluita, kuten ruokailua, taloudellista tukea ja majoitusta. Vastaanottokeskuksien tarjoamiin palveluihin kuuluu myös välttämätön sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, koti- ja asumispalvelut, laitoshuolto, perhehoito sekä vammaispalvelut. Lisäksi kunnat myös kantavat perusopetuksen järjestämisvastuun alaikäisille turvapaikanhakijoille.  

Turvapaikkahakemuksen käsittely aikana kansainvälistä suojelua hakeville taataan Suomessa heidän perus- ja ihmisoikeuksia. Erilaiset sosiaali- palvelut tukevat turvapaikanhakijoiden hyvinvointia sekä alentavat heidän epämääräisestä tulevaisuudesta aiheutuvaa ahdinkoa. Sinä aikana, jona henkilö on auttamisjärjestelmässä, vastaanottokeskuksissa pyritään etsimään konkreettisia ratkaisuja turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveys ongelmiin.

LÄHTEET:

https://stm.fi/turvapaikanhakijoiden-palvelut

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2016/turvapaikanhakijoiden-sosiaali-ja-terveyspalvelut-vastaanottokeskuksissa-ja

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Turvapaikanhakijoiden sosiaalipalvelut”

  1. Mielenkiintoinen postaus! Itselleni paljon uutta ja tärkeää tietoa ajankohtaisesta aiheesta. Minua kiinnostaa työskentely turvapaikanhakijoiden kanssa. Se on arvokasta työtä joka voi antaa paljon niin asiakkaalle kuin työntekijällekin.

Kommentoi