Voiko kulttuuri olla muuta kuin monikulttuurinen?

Monikulttuurisuus on sana, jonka kuulee usein sosionomiopinnoissa, uutisissa ja keskusteluissa. Mutta mitä oikeastaan tarkoitetaan monikulttuurisuudella? Pohdinnan voi aloittaa tarkistamalla sanan määritelmän. Suomisanakirjassa monikulttuurisuuden avataan tarkoittavan yhteiskunnan kulttuurista monimuotoisuutta, kulttuurien rintarinnan elämistä ja näiden arvostusta. 

Kuva Pam Patterson Pixabaystä

Aiemmin kulttuuriksi luokiteltiin pitkälti asiat, jotka yksilöt oppivat osana yhteisöä. Ihmisten pysyessä paikoillaan esimerkiksi uskomukset ja tavat toimia siirtyivät sukupolvelta toiselle ja muuttuivat hitaasti. Nykymaailmassa kuitenkin ihmiset siirtyvät paikasta toiseen muuttaen tai matkustellen ja pitävät myös yhteyttä toisiinsa globaalilla tasolla. Siksi kulttuurin käsitettäkin on tarkasteltu uudelleen. Uuden käsityksen mukaan kulttuuri on jatkuva prosessi, jossa esimerkiksi toimintatapoja luodaan uudelleen vanhaa ja uutta yhdistellen.

Kulttuuri on aina ollut jossakin määrin muuttuva ja siihen on omaksuttu vaikutteita läheltä ja kaukaa. 

Arjessa monikulttuurisuudesta puhutaan usein nimenomaan osana maahanmuuttoa, mutta todellisuudessa nykyhetkessä tapahtuva globaali maahanmuutto on vain osa monikulttuurisuuden tilaa. Kulttuuri on aina ollut jossakin määrin muuttuva ja siihen on omaksuttu vaikutteita läheltä ja kaukaa. Puhuttaessa monikulttuurisuudesta Suomessa meidän on globaalin maahanmuuton lisäksi huomioitava ainakin kielivähemmistöt, romanit ja alkuperäiskansa saamelaiset. Kulttuuri tulee aina olemaan moninainen ja muuttuva, sillä vuoropuhelu kulttuureiden välillä tuskin katkeaa koskaan. Avainasemassa on eri kulttuureiden kunnioittava kohtaaminen. 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi