monikulttuurisuus

Kaikki mukaan!

–opas maahanmuuttajataustaisten lasten vertaissuhteiden tukemiseen varhaiskasvatuksessa Kirjoittajat: Ilona Lähteenmäki, Veera Luukkonen, Hanna-Leena Inkeroinen ja Anne Lönnqvist Päiväkodeissa on nykyään paljon lapsia moninaisista taustoista ja kulttuureista. Päiväkodin arki on täynnä kohtaamisia ja lasten välistä vuorovaikutusta, johon kaikilla lapsilla on oikeus. Päiväkodin henkilöstöllä onkin iso rooli maahanmuuttajataustaisten lasten kotoutumisessa ja sopeutumisessa suomalaiseen päiväkotimaailmaan. Niinpä päätimme luoda oppaan […]

Kaikki mukaan! Read More »

Kulttuuri, yhteisöllisyys ja me -henki

Magdalena Noncheva, Elina Kuorikoski, Jaana Tiainen ja Sari Hirvelä Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa. Kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana. Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen on perusoikeus. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja hyödynnetään moninaista kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä yhteisön ja ympäristön kulttuurista, kielellistä ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Tämä edellyttää henkilöstöltä tietoa kulttuureista

Kulttuuri, yhteisöllisyys ja me -henki Read More »

Tervetuloa varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen asiakaskunta on vuosi vuodelta yhä monikulttuurisempaa ja moninaisempaa. Hyvän vuorovaikutuksen ja sujuvan yhteistyön taustalla on luottamuksellinen ja avoin suhde huoltajien ja henkilöstön välillä. Monikulttuuristen lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa lisääntyy sitä enemmän, mitä parempi yhteistyö huoltajien ja henkilöstön välillä on. Hyvä yhteistyö ja luottamus alkaa muodostua heti ensimmäisistä tapaamisista, joten uuden perheen kohtaaminen ja heihin tutustuminen

Tervetuloa varhaiskasvatukseen Read More »

Kuvitetut kortit varhaiskasvatukseen arjen tilanteiden tueksi

Tänä päivänä eri kielet ja kulttuurit kuuluvat maahanmuuton myötä entistäkin vahvempana osana varhaiskasvatuksen arkeen eri puolilla Suomea. Idea kuvitetuista keskustelukorteista varhaiskasvatuksen aloitukseen ja avuksi arjen tilanteisiin syntyi vastaamaan työssämme noussutta tarvetta. Tänä päivänä eri kielet ja kulttuurit kuuluvat maahanmuuton myötä entistäkin vahvempana osana varhaiskasvatuksen arkeen eri puolilla suomea. Aina varhaiskasvatuksen henkilöstöllä ja asiakasperheellä ei ole yhteistä

Kuvitetut kortit varhaiskasvatukseen arjen tilanteiden tueksi Read More »

Päiväkoti alkaa… mutta yhteinen kieli puuttuu!?

”Kuvin tuettu opas varhaiskasvatuksen aloitukseen” on työväline, jonka avulla lapsen varhaiskasvatuksen aloituksesta ja siihen liittyvistä asioista voidaan keskustella niiden perheiden kanssa, joiden kanssa ei ole vielä yhteistä kieltä, tai sitä on vasta vähän. Toive tämän kaltaiselle apuvälineelle on tullut päiväkodeista, joissa sellaiselle on koettu olevan tarvetta. Ihan konkreettisesti opas on nippu kuvitettuja lomakkeita, joiden avulla

Päiväkoti alkaa… mutta yhteinen kieli puuttuu!? Read More »

Tervetuloa Kulttuurien Kohtaamiskahvilaan

Tässä tekstissä pääset tutustumaan työhömme, jossa esittelemme kulttuurien kohtaamiskahvilat. Ne ovat matalan kynnyksen tapahtumia, joiden avulla pyrimme tukemaan varhaiskasvatukseen osallistuvien perheiden osallisuutta. Lisäksi tavoitteenamme oli tehdä varhaiskasvatuksen henkilöstölle työkalu, jota hyödyntäen he voisivat tuoda kulttuurit päiväkodin arjessa näkyväksi. Ryhmässämme työskenteli kaksi hankerahoitteista lapsi- ja perheohjaajaa Vantaalta, jotka olivat kohdanneet työssään toivetta erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen, joissa

Tervetuloa Kulttuurien Kohtaamiskahvilaan Read More »

Opas henkilökunnalle, kun monikulttuurisen perheen lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa

Kokoamamme opas toteutettu kehittämistehtävänä ja se oli osa Moninainen ja monikulttuurinen perhe- ja verkostotyö varhaiskasvatuksessa koulutusta. Halusimme koota tämän tieto- ja vinkkipaketin varhaiskasvatuksen henkilökunnalle helpottamaan monikulttuurisen perheen vastaanottamista ja heidän lapsensa aloitusta varhaiskasvatuksessa. Tuloksena on runsaasti materiaalia suomalaisesta varhaiskasvatuksesta, taustatietoa Suomen 10 suurimman maahanmuuttajaryhmän kulttuureista ja valmiita tulostettavia lomakkeita ja kuvamateriaalia.  Ryhmän jäsenet: Doreen Pätzold,

Opas henkilökunnalle, kun monikulttuurisen perheen lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa Read More »

TULLAAN TUTUKSI

Maarit Aaltonen, Nadeen Al-Hakeem, Anneli Kuus, Päivi Mykrä & Celia Pinto Moninaisuus ja monikulttuurisuus varhaiskasvatuksen perhetyössä opintokokonaisuudessa pääsimme tutustumaan monipuolisesti erilaisiin monikulttuurisuuden ilmiöihin, niiden tuomiin iloihin, haasteisiin ja työmenetelmiin varhaiskasvatuksen perhetyössä. Kehittämistehtävässä meidän tuli toteuttaa työelämässä projekti tai muu tuotos, joka tukisi opintojamme. Ryhmämme jäsenet ovat työelämässä kotipalvelun perhetyössä, iltapäivätoiminnassa, esikoulussa ja varhaiskasvatuksessa.  Kehittämistehtävän idea

TULLAAN TUTUKSI Read More »

Keskusteluituja

Varhaiskasvatuksen kasvattajatiimeissä pohditaan paljon erilaisiin lapsiin ja perheisiin liittyviä kysymyksiä. Monet kysymyksistä nousevat arjesta ja ne puhuttavat useissa eri tilanteissa. Kysymyksiin ei välttämättä ehdi perehtymään syvemmin ja ne jäävät ikään kuin ilmaan leijumaan. Monet kysymykset liittyvät esimerkiksi maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen. Valtakunnallinen sekä paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa meitä kasvattajia huomioimaan monikulttuurisuuden arjessa ja ottamaan sen osaksi arkea.

Keskusteluituja Read More »

Voiko kulttuuri olla muuta kuin monikulttuurinen?

Monikulttuurisuus on sana, jonka kuulee usein sosionomiopinnoissa, uutisissa ja keskusteluissa. Mutta mitä oikeastaan tarkoitetaan monikulttuurisuudella? Pohdinnan voi aloittaa tarkistamalla sanan määritelmän. Suomisanakirjassa monikulttuurisuuden avataan tarkoittavan yhteiskunnan kulttuurista monimuotoisuutta, kulttuurien rintarinnan elämistä ja näiden arvostusta. 

Voiko kulttuuri olla muuta kuin monikulttuurinen? Read More »