#JokaViides

Perheen perustaminen.

Ensiksi etsitään se elämänkumppani, tutustutaan ja seurustellaan. Mennään kihloihin, vuoden sisällä naimisiin. Hommataan yhteinen koti ja aletaan pikkuhiljaa rakentamaan pesää omalle perheelle. Lasten saaminen perheeseen kuulostaa itsestäänselvyydeltä ja näinhän tämän elämän kuuluu mennä, tietyn kaavan mukaan. Mutta, mitäs sitten kun sitä perheenlisäystä tai lisää lapsia ei ala kuulumaan tai näkymään. Jokainen tämän asian kanssa kamppailut, saa henkisesti valmistautua perhejuhlien ja muiden tapaamisten yhteydessä kysymyksiin, No jokos teillä on lapsia harkittu? Onko pullat uunissa? Koska teille tulee lisää lapsia? Eikö petipuuhat kiinnosta, kun jälkikasvua ei näy?

Tahaton lapsettomuus on tabu, vaikka nykypäivänä melko yleinen. Jopa noin joka viides hedelmällisessä iässä oleva suomalainen kohtaa tahattoman lapsettomuuden. Tahaton lapsettomuus voi johtua lääketieteellisistä syistä tai elämäntilanteesta. Myös pariskunnat, joilla on entuudestaan lapsia, voi kokea lapsettomuutta, silloin puhutaan sekundäärisestä lapsettomuudesta, eli syystä tai toisesta raskaus ei ole alkanut yrityksistä huolimatta. Tahaton lapsettomuus koskettaa nais-miespareja, naispareja ja miespareja sekä itsellisiä naisia ja miehiä. Mitä lapsettomuus on? | Simpukka – Lapsettomien yhdistys Simpukka ry

Lapsettomuus koskettaa ja kokemuksena se voi olla kivulias, se saattaa aiheuttaa häpeää, eikä kaikki halua tai pysty puhumaan asiasta avoimesti. Tulee tilanteita, jossa täytyy varautumaan vastaamaan kysymyksiin, johon ei ole vastausta. Tilanteita, jossa joutuu miettimään, jättääkö tietyt tilaisuudet väliin. Ystävien baby showerit voivat olla vaikeita, ei sillä, etteikö olisi onnellinen ja iloinen toisen puolesta, vaan ajatuksena ettei ikinä mahdollisesti itse pääse kokemaan mitä muut ympärillä kokevat. Tai se vihlaisu sydämessä, kun joku ilmoittaa ilouutisen omasta raskaudestaan. Jokainen kokee tahattoman lapsettomuuden yksilöllisesti. Ajatus siitä, ettei välttämättä ikinä saa biologisesti omia lapsia, voi aiheuttaa suurta surua, katkeruutta ja ahdistusta. Oma identiteetti, parisuhde ja sosiaaliset suhteet kärsivät, voidaan puhua kriisistä. Tärkeää on, että asiasta keskustellaan, uskalletaan puhua asiasta ääneen, tiedostetaan ettei ole ainoa ja tietää mistä saa apua ja tukea. Lapsen-muotoinen-unelma_verkko.pdf (simpukka.info)

Lapsettomuutta hoidetaan Suomessa julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa. Hoitoihin hakeudutaan lapsettomuustutkimusten kautta. Hoitoja voi saada naisparit, itselliset naiset ja nais-miesparit omien tai lahjoitetuilla sukusolujen avulla. Lisää tietoa eri hoidoista, Lapsettomuuden hoito: potilaalle | Simpukka – Lapsettomien yhdistys Simpukka ry. THL hedelmöityshoitojen tilastointiraportin mukaan vuonna 2020 hedelmöityshoidoista syntyi 4,9 prosenttia kaikista Suomessa syntyneistä lapsista. (Hedelmöityshoitotilasto – THL)

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden asiantuntijaorganisaatio. Vuonna 1988 perustettu Simpukka edistää lapsettomien asemaa tiedon, tuen ja vaikuttamisen keinoin. Simpukan tavoitteena on, että Suomessa jokainen tahattoman lapsettomuuden kohtaava saa apua ja tukea. Yhdistyksen kautta voi tavata toisia samanlaisessa tilanteessa olevia, lasta toivovia, hoidoissa käyviä, tahattoman lapsettomuuden kokeneita. Saada vertaistukea eri vertaistukiryhmissä ja vertaistuki-chateissä.

”Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu. Et ole yksin. ”

Simpukka – Lapsettomien yhdistys Simpukka ry

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi