Maahanmuuton politiikka

Suomessa maahanmuutonpolitiikka herättää paljon eriäviä mielipiteitä ja nämä mielipiteet näkyvät myös suomalaisten yhteiskunnassa. Eri politiikanpuolueilla, paikkakunnilla, sukupolvilla ja elämänkatsomuksella on osansa näiden mielipiteiden näkyvyyteen. 

Pienemmillä paikkakunnilla maahanmuuton kotoutumista toteutetaan vähemmän, sillä palveluiden saatavuus ja liikkuminen on hankalampaa. Tämä vaikuttaa siihen, millaisia henkilöt ovat tottuneet ympäristön sekä ihmisten olevan kasvaessaan ja mihin eivät. Tämän takia erilaisten kulttuurien tai kansalaisuuksien kohtaaminen voi olla ihan yhtä haastavaa, kuin maahanmuuttajalle itselleen. Myös ikäryhmällä on suuri vaikutus tähän. Vanhempi sukupolvi, kuten isovanhempamme tai vanhempamme voivat olla hyvin tiukkoja oman mielipiteensä suhteen. Maahanmuuton politiikasta keskustellessa tai lukiessa on hyvä muistaa, kuinka jokaisella henkilöllä on oikeus omaan mielipiteeseen, sillä yksilölliset elämän kokemuksemme luo arvomaailmamme.  

Maailmantilanne vaikuttaa maahanmuuton politiikan puhuvuuteen. Tietoisuus maahanmuutosta sekä eri kansalaisuuksista ja kulttuureista on lisääntynyt, sillä tasa-arvo on aihe, joka puhuttelee paljon nyky-yhteiskunnassa.  

Suomen maahanmuutto on viimevuosien aikana lisääntynyt ja monipuolistunut. Kotoutuminen on jatkuva, kaksisuuntainen prosessi, jossa täytyy huomioida siihen liittyvät tarpeet, jotta suunnittelu ja toteutus palvelee maahanmuuttajaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö. 2022). 

Erilaiset lainsäädännöt sekä Suomen maahanmuutonpolitiikka perustuvat EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan, sekä kansainvälisiin sopimuksiin ja hallituksen asettamiin tavoitteisiin. Tärkeimpiä huomioitavia sopimuksia ovat Euroopan ihmisoikeussopimus, kidutuksen vastainen yleissopimus, lapsen oikeuksien sopimus ja Geneven pakolaissopimus.  Suomen sisäministeriö tulosohjaa maahanmuuttovirastoa, ohjaa ja kehittää maahanmuuttohallintoa vastaa lainsäädännön valmisteluista. (Sisäministeriö. 2022). 

“Maahanmuuttopolitiikalla edistetään sellaista maahanmuuttoa, jota Suomi tarvitsee muun muassa väestön ikääntymisen johdosta. Työvoiman maahanmuuttoa tuetaan toimivalla ja tehokkaalla työnantajien ja yritysten tarpeet huomioivalla lupajärjestelmällä.” (Sisäministeriö. 2022). 

Lähteet:

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2022. Maahanmuuttajien kotoutuminen edellyttää yhdenvertaisuutta ja yhteistyötä. Viitattu 26.10.2022 .

https://tem.fi/maahanmuuttajien-kotouttaminen

Sisäministeriö. 2022. Maahanmuuttopolitiikka perustuu yhteisiin linjauksiin ja sopimuksiin. Viitattu 26.10.2022. 

https://intermin.fi/maahanmuutto/maahanmuuttopolitiikka

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi