Onko päihdekasvatus toimivaa Suomessa?

Päihdekasvatuksesta puhuttaessa tarkoitetaan opetuksella, viestinnällä ja vuorovaikutuksella toteutettavaa päihdehaittojen ehkäisyä. Tavoitteena on, että sitä toteutetaan niin kotona, kouluissa, eri organisaatioissa ja hankkeissa kuin myös esimerkiksi harrastusyhteisöissä ja nuorisotyössä. Sen tavoitteena on järjestää erilaisia oppitunteja, laajempia opetuskokonaisuuksia, yksittäisiä tietoiskuja tai tapahtumia, joilla voidaan lisätä parempaa elämänhallintaa sekä päihdeilmiöiden ymmärrystä. (THL, 2021.)

Kuva 1: Pixabay

Opetushallituksen sivuilta löytyy kattavasti tietoa päihdekasvatuksesta ja siitä miten sitä kuuluisi toteuttaa kouluissa minimoiden riskit päihteistä kiinnostumisen lisääntymiseen. Päihdekasvatus kouluissa sisällytetään yleensä terveystiedon opetukseen. On tärkeää toteuttaa päihdekasvatusta ikä- ja kehitystason mukaan. Esimerkiksi ala-asteikäisten kanssa käydään läpi ja harjoitellaan yhdessä turvataitoja. Tällöin nuoret osaavat varautua ja toimia niissä tilanteissa, joissa joku tarjoaa heille päihteitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Päihdekasvatuksessa on tärkeää käydä läpi informaatiota vain sellaisista päihteistä, joihin nuoret mahdollisesti törmäisivät kaveripiireissä tai sosiaalisessa mediassa. Nuorten kanssa on tehokkaampaa käydä läpi päihteiden välittömiä haittoja kuin sellaisia, joita ilmenee yleensä vasta vuosien kuluttua. (Opetushallitus 2022.)

Pelottelu ja shokkiefektien käyttö EI ole tehokas tapa ehkäisevässä päihdetyössä.

Opetushallituksen sivuilla tuodaan vahvasti ilmi, että pelottelu ja shokkiefektien käyttö EI ole tehokas tapa ehkäisevässä päihdetyössä. Vaikka Opetushallituksen sivuilla on mielestäni selkeät ohjeet ja suuntaviivat toimivaan päihdekasvatukseen, minulla herää silti kysymys, että kuinka tämä käytännössä toteutuu? Harmikseni luulen, että opettajakunnastakin löytyy henkilöitä, jotka ovat tehneet työtänsä jo vuosia ja luottavat aiemmin opittuihin keinoihin esimerkiksi päihdekasvatuksen suhteen. Onko kaikki opettajat halukkaita uudelleen kouluttautumaan ja oppimaan uusia keinoja ehkäisevään päihdetyöhön? Mielestäni kouluissa voitaisiin hyödyntää päihdekasvatuksessa, jopa nykyistäkin enemmän ehkäisevään päihdetyöhön erikoistuneita työntekijöitä. Tällöin voitaisiin ehkä helpommin valvoa oikeanlaisen päihdekasvatuksen toteutumista ja järjestää johdonmukaisempaa ja systemaattisempaa päihdekasvatusta.. Pelottelun sijaan päihdekasvatusta pitäisi toteuttaa sensitiivisesti.

LÄHTEET:

Kuva 1. Pixabay. 2022. https://pixabay.com/fi/illustrations/opettaja-koulu-yliopisto-hallitus-1015630/

Opetushallitus. 2022. Päihteet, tupakkatuotteet ja rahapelaaminen terveystiedon opetuksessa. Viitattu 24.10.2022. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/paihteet-tupakkatuotteet-ja-rahapelaaminen-terveystiedon-opetuksessa

THL. 2021. Päihdekasvatus. Viitattu 24.10.2022. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/paihdekasvatus-ja-valistus

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

4 ajatusta aiheesta “Onko päihdekasvatus toimivaa Suomessa?”

  1. Hyvä pohtiva kirjoitus. Itsekin olen joskus päihdevalistuksessa ollut ja silloin ajattelin että päihdekasvatus koskee vain hiihtäjiä (epo) ja että heroiini kattaa kaikki huumausaineet. Tärkeä aihe sillä päihteet, varsinkin laittomat ovat nykyään niin paljon enemmän saatavimmilla ja läsnä jo todella nuorten elämässä, eikä pelottelutaktiikalla oikeasti mitään asiallista saada aikaan. Ehkäisevän päihdetyöntekijän läsnäolo voisi toimia hyvin kouluissa. A-Klinikkasäätiöllä on juuri menossa yhteistyöhanke somelääkäri Atte Virolaisen kanssa joka Tiktokin välitykellä neuvoo nuoria heitä askarruttavissa päihdekysymyksissä. Mikäli yhtään kiinnostaa niin tästä linkki heidän uutiseensa: https://a-klinikkasaatio.fi/ajankohtaista/somelaakari-atte-ja-a-klinikkasaatio-yhteistyohon.

  2. Kiitos paljon kirjoituksestasi! Tuntuu, että silloin kun itse olin peruskoulussa niin päihteistä ei puhuttu tarpeeksi, toki mainittiin, että huumeet ovat vaarallisia sekä tupakka ja alkoholi ovat pahasta, mutta asioita ei avattu sen yksityiskohtaisemmin, joka voisi olla hyvä asia. Nykyään kun erilaisten huumeiden käyttö on lisääntynyt, olisi hyvä käydä niitä läpi tarkemmin, jotta jokainen osaisi tunnistaa, että mistä on kyse. Toki pienemmät lapset eivät ehkä kaikkea ymmärrä, mutta päihdekasvatus olisi mielestäni hyvä aloittaa ajoissa, jotta voitaisiin ehkä välttyä tapauksilta, joissa pieni lapsi löytää maasta karkin näköisen pillerin ja syö sen vahingossa. Näistä asioista on myös hyvä keskustella kotona, koska joillekin vanhemman sana voi tuntua luotettavammalta kuin koulussa kerrotut asiat. On myös totta, että päihteistä tulisi puhua yhdessä järkevästi, eikä pelkästään pelotella.

  3. Moikka!
    Mielenkiintoisia juttuja päihdekasvatuksesta. Muistan omilta peruskouluajoiltani, miten päihdekasvatuksessa käytettiin nimenomaan noita shokkiefektejä ja pelottelua. Meillä oli yläasteella yksittäinen päihdekasvatuspäivä, jolloin kiersimme eri pisteillä, joissa muilla oppilailla oli jonkinlainen esitys jostakin päihteestä. Muistan jo miettineeni silloin, että oppilaiden esittämä näytelmä, jossa yksi bilehuumeita kokeileva kaatuu kuolleena maahan, ei ollut lopulta kovin informatiivinen tai uskottava tapa päihdevalistukselle.
    On hyvä, että tätä asiaa tutkitaan ja pyritään kehittämään nykyään tutkitusti toimivampaan suuntaan, varsinkin kun esimerkiksi somen myötä päihteet tulevat entistä vahvemmin ja entistä nuoremmille esiin. Oikealla tavalla esitetty tieto luotettavalta taholta on varmasti suuressa merkityksessä lasten ja nuorten kasvun ja hyvinvoinnin kannalta.

  4. Moi Venla!
    Olet valinnut mielenkiintoisen ja tärkeän aiheen, jota olen itsekin useasti miettinyt. Muistan itse peruskoulun päihdekasvatuksesta sen, kuinka käskettiin kieltäytymään jonkun tarjotessa päihteitä. Aika harvassa on ne tilanteet, kuin näin oikeasti käy. Mielestäni pitäisi tämän sijasta keskittyä esimerkiksi siihen, että kuinka kannattaa toimia, jos kokee halua tai tarvetta käyttää päihteitä. Olen samaa mieltä siitä, että opettajien päihdekasvatuksen tasoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota, ja mahdollisesti delegoida päihdekasvatus alan ammattilaisille. Nykypäivän päihdekasvatuksesta kouluissa minulla ei ole juuri tietoa, mutta todella toivon, että siihen on tullut merkittäviä muutoksia omilta kouluajoiltani. Kiitos ajatuksia herättävästä postauksesta. 😊

Kommentoi