Resilienssi mielenterveyden tukena.

Miten siedät muuttuvia tilanteita? Omistatko lehmän hermot vai oletko äkkipikainen? Oletko pysähtynyt miettimään mikä vaikuttaa reagointiisi? Palaudutko helposti yllättävistä tilanteista vai tarvitko hetken aikaa hengähtää rauhassa?

Psyykkinen selviytymiskyky, uudelleen orientoituminen ja joustavuus muodostavat resilienssin. Vuorovaikutus yksilön ja ympäristön välillä synnyttää resilienssin ja se on osa mielenterveyttä. Resilienssi ilmenee arjessa haasteista, muutoksista ja stressistä huolimatta ja se ilmenee arjessa kohtuullisena pärjäämisenä. Muiden auttaminen ja itselleen avun pyytäminen haastavissa elämänvaiheissa on oleellinen osa resilienssiä. Resilienssistä huolimatta asiat voivat sattua ja pysäyttää. Henkiset voimavarat ovat kuitenkin löydettävissä uudestaan. Resilienssiä ylläpitää erityisesti muilta ihmisiltä saatu tuki. Resiliensi näkyy yksittäisen ihmisen tai yhteisöjen kyvyssä tukea jäseniään ja muita. Resilientti yhteisö tai yksilö pärjää arjen haasteissa, stressaavista tai muuttuvista tilanteista huolimatta (Mieli Ry 2022).

Seuraavaksi herää kysymys, miten voimme kehittää meidän resilienssi kykyämme? Niinkin yksinkertainen asia, kuin päivittäiset hengitysharjoitukset parantavat kykyämme palautua kuormittavista tilanteista. Millaiset hengitysharjoitukset sitten ovat tehokkaita resilienssin kannalta? Ensin on hyvä vaikkapa istua alas ja tulla tietoiseksi omasta hengityksestään. Voimme pikkuhiljaa lähteä keskittymään syvään ja rauhalliseen hengitykseen. Pääasiana on hengittää hieman pidempään ulos kuin sisään, joka rentouttaa kehoa ja mieltämme. Lyhyilläkin päivittäisillä harjoituksilla on vaikutusta mielenhyvinvointiin. (Gustafsberg 2020.)

Hengitysharjoitus päivässä vaikkapa lounastauolla ei tunnu suurelta uhraukselta nähden sen vaikutuksiin, mutta miksi siitä silti on hankala tehdä päivittäinen tapa. Hengitys kuitenkin on olennainen osa elossa pysymisen kannalta, joten jokainen meistä jo tietää periaatteen, miten harjoitus toimii.

Lähteet:

Gustafsberg H. Mitä on resilienssi ja miten sitä kehitetään, Harri Gustafsberg? Viitattu 2.1.2023. https://www.youtube.com/watch?v=S_fqsSc8BRE

Resilienssi auttaa selviytymään. Mieli Ry. 2022. Viitattu 2.1.2023. https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/mita-mielenterveys-on/resilienssi-auttaa-selviytymaan/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “<strong>Resilienssi mielenterveyden tukena.</strong>”

  1. Tämä oli todella tarpeellinen pohdinta itselleni tähän väliin, kiitos! Uskon, että tekisi kaikille hyvää pohtia omaa resilienssiä ja kuinka sitä voisi ylläpitää.
    Kappale hengittämisesti sai minut heti kiinnittämään huomiota hengitykseen. Kun pysähdyin ja kuuntelin omaa hengitystä, keskityin ulos hengitykseen, huomasin heti kuinka ihanan rauhoittava vaikutus tällä oli. Tätä pitää jatkaa ja harjoitella ja MUISTAA. Kiitos!

Kommentoi