Terveyttä edistävän ruokavalion ylläpitäminen

Edellisessä postauksessa puhuttiin ruokavaliosta ja sen vaikutuksesta elämään ja terveyteen. Suhde ruokaan on yksi tärkeimpiä suhteita ihmisen elämässä, joten nyt puhun vähän siitä mitä voisi tehdä tämän edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. 

Kuten edellisessä tekstissä sanottiin, tärkeintä ruoassa on, että se olisi ravitsevaa ja monipuolista, ollen samalla itselleen mielekästä. Perus, terveyttä edistävä ruokavalio on kokonaisuus, eikä mikään yksittäinen ruoka-aines tee siitä enemmän tai vähemmän terveellistä. Yleiset ravintosuositukset voi nähdä ruokakolmiosta ja lautasmallista, mutta tärkeintä on kohtuulliset annoskoot ja säännöllinen ateriarytmi, jotta keho pysyisi sen parhaassa toimintakunnossa. Ruoka, joka on itsellesi nautinnollista ja riittävää tukee niin fyysistä, kuin henkistä terveyttä.

Kuva:Pixabay

Löytämällä itselleen toimivat ruokamäärät ja –tavat, on tärkeää terveellisessä elämässä. Minkälainen ruokavalio sopii juuri sinulle riippuu monesta eri asiasta, ihmisillä on erilainen ravinnontarve riippuen esimerkiksi tämän iästä, elämäntavoista, erityisruokavalioista tai siitä, jos hän on raskaana. Jokaisella meistä on myös erilaiset ruokatottumukset ja mieltymykset, jotka muokkaavat sitä, miten syömme.

Ruoalla voidaan vaikuttaa terveyteen eri tavoilla, nuoruudessa sillä on suuri vaikutus kasvuun ja kehitykseen, aikuisena sen tarkoitus on ylläpitää hyvää yleiskuntoa ja vanhuudessa hyvällä ruokavaliolla voidaan ennaltaehkäistä kehon rappeutumista. (Duodecim Terveyskirjasto 2020)

Kuva:Pixabay

Jokaisella on erilainen ja henkilökohtainen suhde ruokaan, joka alkaa muodostua jo lapsuudessa. Suhde ruokaan on suhde kuten ihmis-suhteetkin, joten sitä pitää huoltaa. On monia syitä miksi ajatusmallit ruoan ympärillä voivat olla huonoja, mutta kun niitä yrittää korjata ja pitää yllä läpi elämän pysyy terveempänä pitkällä aikavälillä. Terveellisesti syömisen ei ole tarkoitus tuntua siltä, että on pakko seurata tiettyä dieettiä tai syödä jotain mitä ei halua, vaan tarkoitus on syödä, kun on nälkä ja kunnes on täysi ilman yli- tai alisyömistä tai kaloreiden laskemista.  

Kun alkaa rajoittamaan itseltään tiettyjä ruokia ja ruokaryhmiä tai sulkee pois ja välttelee niitä muista kuin terveydellisistä syistä, voi usein alkaa tuntemaan häpeää tai syyllisyyttä syömisestä. Tästä voi aiheuta erilaisia ongelmia, kuten huonontuva suhde ruokaan ja ajatus siitä, että syöminen on pahasta. Pahimmassa tapauksessa tästä voi aiheutua ajan kanssa muun muassa syömishäiriöitä, mistä selviämiseen tarvitaan yleensä ammattilaisapua. Ruoan syömisestä kuuluisi nauttia, eikä siitä pitäisi tuntea syyllisyyttä. (Forbes, 2022) 

Maailma ja media on usein keskittynyt siihen, mitä pitäisi syödä ja miltä jonkun pitäisi näyttää, mutta on tärkeää muistaa, että ruoan on tarkoitus tuoda sinulle energiaa, jotta voit nauttia elämästä.

Lähteet:

Duodecim Terveyskirjasto 2020, Terveyttä ylläpitävä ruokavalio, viitattu 9.2.2023 https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00935

Forbes 2022, How To Build A Healthy Relationship With Food, According To Experts, viitattu 10.2.2023 https://www.forbes.com/sites/nomanazish/2022/03/30/how-to-build-a-healthy-relationship-with-food-according-to-experts/?sh=17b53d9e45c0

Ruokavirasto, 2022 https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus–ja-ruokasuositukset/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Terveyttä edistävän ruokavalion ylläpitäminen”

  1. Ruoka ja ruokavalio on asia, mitä saa joka päivä pohtia koko elämänsä. Me tarvitsemme ruokaa. Meidän pitää syödä joka päivä ja moneen kertaan. Se, että syömme terveyttä edistävää ravintoa, on hyvää elämää edistävää toimintaa . Se vaikuttaa siihen miten me voimme ja jaksamme, miten mieli ja kroppa toimii sekä energia tasoihin.
    Mielestäni terveyttä edistävän ruokavalion ylläpitämisessä keskeisintä onkin terveyttä edistävä asenne ruokaan. Kulttuuri, trendit ja ympäristöstä saadut asenteet vaikuttavat meidän asenteisiin. Televisio, some ja media tarjoavat meille kilpaa informaatiota mitä tulisi syödä ja mitä ei. Lapsuudenkoti antaa meille pohjan miten ruoan näemme ja koemme. Kaiken tämän tiedon ja erilaisten mielipiteiden keskellä ja omien kokemuksien pohjalta olisi löydettävä se oikea tieto ja taito itselle sopivasta ruokavaliosta. Moni etsii ja opettelee sitä koko elämänsä, toiset löytävät sen heti. Jos jotain positiivista, niin mielestäni on hienoa miten tänä päivänä on alettu enemmän näkemään ravinnon merkitys. Ravinnon alkuperä, terveyttä edistävät ja tukevat vaikutukset sekä ympäristövaikutukset tiedostetaan usein ja ruokaa ei nähdä pelkästään energian lähteenä. Onkin mielenkiintoista lähteä miettimään tätä tulevaisuuteen. Miten ruokavalio nähdään viiden, kymmenen tai viidenkymmenen vuoden päästä?
    Kiitos kirjoituksesta! Tärkeä ja aina ajankohtainen aihe.

Kommentoi