Rikollisuus ja päihteet

Kuva: Pixabay

Päihteiden ongelmakäytöllä ja muilla riippuvuuksilla on usein yhteys rikollisuuteen (Rikoksentorjunta.fi 2022). Päihteiden käyttö lisää riskiä syyllistyä rikokseen. Noin 80 %:lla suomalaisista vangeista on päihderiippuvuus. Erityisesti väkivalta- ja liikennerikoksia tapahtuu paljon päihteiden vaikutuksen alaisena. Väkivaltaista, impulsiivista ja muuta vaarantavaa käyttäytymistä aiheuttavat Suomessa eniten alkoholi ja amfetamiini. Suomessa noin 80 % henkirikoksista tehdään päihteiden vaikutuksen alaisena. ”Vain hyvin pieni osa päihtyneistä tekee henkirikoksia, mutta suurin osa henkirikoksista tehdään päihtyneenä”. Henkilöllä, jolla on päihdeongelma, on 7–9-kertainen riski syyllistyä henkirikokseen. Jos henkilöllä on päihdeongelman lisäksi jokin persoonallisuushäiriö, on riski vielä suurempi. Liikenteessä alkoholin ja huumeiden lisäksi keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet ovat aiheuttaneet yhä enemmän liikennerikoksia. (Tiihonen, Ojansuu & Lehti 2021.)

Valitettavan usein päihdekäytön takia muita vaarantaneet henkilöt eivät ole valmiita päihteiden käytön vähentämiseen, joten myönteisyys päihderiippuvuuden hoitoon on huono (Tiihonen ym. 2021). Päihteettömyys vankilassakaan ei ole todellakaan itsestään selvää. Vangit saattavat pystyä salakuljettamaan huumeita vankilaan. Vankien päihdeongelmia voi olla myös vaikea havaita (Päihdelinkki.fi 2021).

Eräs entinen vanki on kuitenkin antanut neuvoja päihderiippuvaisille vangeille siitä, miten päihteistä voi päästä eroon. Tässä tiivistelmä hänen ohjeistaan:

  • Vankilassa kannattaa hakeutua mahdollisimman päihteettömään ympäristöön, kuten esimerkiksi päihteettömälle osastolle.
  • Mielihalun iskiessä voi ajatella päihteiden käytön seurauksia vankilassa, kuten esimerkiksi valvomattomien tapaamisten tai poistumisluvan peruuntumisia.
  • Omaa päihteidenkäytön syytä voi pohtia ja miettiä voisiko löytyä jokin toinen keino saavuttaa sama asia, jota yrittää päihteillä saada aikaan.
  • Vankilassaoloaikaa voi hyödyntää opiskelemalla tai kouluttautumalla ammattiin, jolloin aika kuluu mieluummin niiden, kuin päihteiden parissa.
  • Vankilassa voi keskustella päihteistä sairaanhoitajan, lääkärin, päihdeohjaajan, psykologin, papin tai sosiaalityöntekijän kanssa.
  • Parasta apua saa päihdekuntoutuksessa. Kuntoutumisen voi aloittaa vankilassa ja sitä voi jatkaa vapauduttuaan.
  • Korvaushoidosta voi saada lisätietoa päihdeohjaajalta ja poliklinikalta.
  • Vankeuden alussa voi saada lääkinnällistä apua vieroitusoireisiin.

(Kriminaalihuollon tukisäätiö 2022.)

Lähteet:

Kriminaalihuollon tukisäätiö 2022. Miten saa vankilassa apua päihteettömyyteen? Viitattu 9.11.2022. https://www.krits.fi/tietoa/vankeusaika/miten-saa-vankilassa-apua-paihteettomyyteen/

Päihdelinkki.fi 2021. Päihteet ja vankila. Viitattu 9.11.2022. https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihteiden-kayton-erityisryhmia/paihteet-ja-vankila

Tiihonen, J., Ojansuu, I. & Lehti, M. 2021. Päihdekäyttö ja riski syyllistyä muita vaarantaviin tekoihin. Duodecim. Viitattu 9.11.2022. https://www.duodecimlehti.fi/duo16538

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi