Olisiko sinulla hetki aikaa jutella huumeidenkäytöstä?

Huumeiden käyttö on asia, jolta valtaosa väestöstä voi halutessaan “kätevästi sulkea silmänsä.” Sosiaali- ja terveysala ei ole pystynyt vaikuttamaan ainakaan riittävästi huumeiden käytön valtavaan kasvuun 2000-luvulla. Vuonna 2022 Suomi oli alle 25-vuotiaiden huume kuolemissa Euroopan kärkimaa (A-klinikkasäätiö 2022).

Lähde: https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=385758&picture=drug-addict

Goosdeel (2022, 5) tiivistää vuoden 2022 Euroopan huumeraportissa Euroopassa vallitsevan huumeongelman kolmeen sanaan, ”Kaikkialla, kaikkea, kaikille.” Useissa tutkimuksissa on selvitetty, että esimerkiksi huumeiden käytön dekriminalisointi on vähentänyt merkittävästi huumekuolemia, ja huumeiden käyttäjien tartuntatautiriskiä. Suomessa ei kuitenkaan olla vielä valmiita niin radikaaleihin muutoksiin huumepolitiikassa. (THL 2020).

“Kaikkialla, kaikkea, kaikille.”

Mitä sitten ollaan valmiita tekemään? Tällä hetkellä vastaus tuntuu olevan – ei mitään.

Huumeiden käyttö on yleistynyt Suomessa todella paljon viimeisien vuosien aikana (Euroopan huumausaineiden ja… 2022). Olisiko siis aika oikeasti istua alas, ja yrittää moniammatillisen yhteistyön voimin löytää jokin Suomeen sopiva malli, jota voisi kokeilla? Olen huolissani siitä, ettei yhteiskunnalla riitä resurssit tarjota tarpeeksi keinoja ennaltaehkäistä huumeiden käytöstä koituvia ongelmia. Yksi vakava ongelma ovat yliannostuskuolemat, jotka olisivat olleet estettävissä, jos paikalla olleet olisivat uskaltaneet soittaa apua. En tiedä olisiko huumeiden dekriminalisointi Suomessa toimiva ratkaisu, mutta asiaa olisi syytä ainakin kunnolla pohtia. Yksinään dekriminalisointi ei varmastikaan olisi riittävä toimenpide, mutta mahdollisesti osittain tai osana laajempaa kokonaisuutta mahdollisesti.

Olen huomannut, että internetin keskustelupalstoilla ihmiset ovat usein vahvasti vastaan esimerkiksi huumeiden dekriminalisointia tai käyttöhuoneita. Kommentteja lukiessa tulee kuitenkin olo, ettei kommentoijilla ole oikeasti minkäänlaista perustetta mielipiteelleen. Käyttöhuoneissakin voisi olla monia mahdollisuuksia. Tutkimusten mukaan ne mm. vähentävät ymäpäristöjätettä, vähentävät veriteitse tarttuvien tautien leviämistä ja parhaimmillaan antavat kaikkein vaikeimmin tavoitettavissa oleville huumeiden käyttäjille jonkinlaisen kontaktin sosiaali- tai terveyspalveluihin (European Monitoring Centre… 2017).

Joten olisiko aika nostaa nämäkin tutkimukset pöydälle, ja valaista kansaa erilaisista vaihtoehdoista selkokielellä?

Lähteet

A-klinikkasäätiö. 2022. Euroopan huumeraportti 2022: Huumehoitoa ja haittoja vähentäviä palveluja lisättävä – Suomi kärkimaa nuorten huumekuolemissa. Viitattu 17.9.2022. https://a-klinikkasaatio.fi/ajankohtaista/euroopan-huumeraportti-2022-huumehoitoa-ja-haittoja-vahentavia-palveluja-lisattava

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. 2017. Health and social responses to drug problems: a European guide. Publications Ofce of the European Union, Luxembourg. 156. Viitattu 17.9.2022. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6343/TI_PUBPDF_TD0117699ENN_PDFWEB_20171009153649.pdf

Goosdeel, A. 2022. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus. Euroopan huumeraportti 2022: Suuntauksia ja muutoksia. Euroopan unionin julkaisutoimisto. Luxemburg. 5. Viitattu 17.9.2022. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/14644/2022.2419_FI_02_wm.pdf

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. 2020. Huumeongelma ratkeaa tehokkaimmin sosiaali- ja terveydenhuollon toimin, kertoo laaja katsaus huumeiden käytön dekriminalisoinnista. Viitattu 17.9.2022. https://thl.fi/fi/-/huumeongelma-ratkeaa-tehokkaimmin-sosiaali-ja-terveydenhuollon-toimin-kertoo-laaja-katsaus-huumeiden-kayton-dekriminalisoinnista

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Olisiko sinulla hetki aikaa jutella huumeidenkäytöstä?”

  1. Hei! Kiinnostava ja tärkeä aihe. Erityisesti huumeiden dekriminalisointi ja käyttöhuoneet tuntuvat puhuttavan ihmisiä somessa, vaikka kuten tekstissä mainitsitkin, varsinaista tietoa ja kokemusta monilla kommentoijilla ei tunnu aiheen tiimoilta olevan. Tuntuu, että kukaan ei halua ajatella huumeidenkäyttäjiä, koska käyttäjien koetaan olevan “jossain tuolla” tai “niitä toisia ihmisiä”, vaikka todellisuudessa huumeita käytetään ihan kaikissa sosiaaliluokissa ja ihmisryhmissä. Koen, että nimenomaan tietoisuuden lisääminen ja asioista puhuminen saattaisi saada ihmisiä ajattelemaan asioita muutenkin kuin vain omalta kannaltaan, ja ehkä huumeiden käytön ympärillä oleva valtava leimakin voisi sen myötä hälvetä pikkuhiljaa. Tämä on erittäin ajankohtainen aihe, sillä huumeiden käyttö käsittääkseni vain lisääntyy entisestään Suomessakin.

Kommentoi