Itse asiassa olimme kaikki maahanmuuttajia

Ihmiskunnan historian kannalta yksi vanhimmista ilmiöistä voidaan sanoa olevan muuttoliike. Me kaikki elävät nykyään, kaikki Homo Sapiens -lajin jäsenet, voimme jäljittää esi-isämme Afrikkaan. On epävarmuutta siitä, milloin nykyihmiset alkoivat muuttaa Afrikasta, mutta se tapahtui 100 000–75 000 vuotta sitten. Ihmiset ovat aina halunneet asua rikkaassa ja hedelmällisessä maassa, josta he voisivat löytää ruokaa ja juomaa ja elää mukavammin. Tämän vuoksi he muuttivat, kamppailivat ja taistelivat läpi historian. (Muinaishistoria, 2019)

Miksi maahanmuutto on vaikeampaa nykymaailmassa?

Ihmiset piirittivät kotinsa ja määrittelivät yksityisalueet. Kaupungit kasvoivat ja valtiot asettavat rajansa. Prosessi, joka jatkui kaikkialla maailmassa valtioiden, rajojen, lippujen ja sotien kanssa, saavutti eri vaiheen uskontojen ja kansakunnan ilmiön kanssa. Ihmiset alkoivat erottua toisistaan päivä päivältä. Vaikka kulkuvälineet teknisesti kehittivät, liikkuminen ympäri maailmaa vaikeutti päivä päivältä. Jokaisella maalla oli omistaja, kansakunta, lippu, uskonto ja rajat.

1700-luvun lopulla, Ranskan vallankumouksesta on johdettu monia modernin demokratian keskeisimmistä arvoista, kuten kansanvalta, ihmisoikeudet ja oikeusvaltion periaate. Tämän prosessin seurauksena kansallisvaltion käsityksen leviäminen Euroopassa ja maailmassa kiihtyi. Kansallisvaltio on valtio, jossa kansallisuus ja kansalaisuus vastaavat toisiaan. (Natasja Broström, 2021)

Kansallisvaltiorakenteen leviäminen lähes kaikkialle maailmaan sen sijaan sai ihmisten ja valtioiden väliset rajat muuttumaan yhä pysyvämmiksi. Valtioiden ja yhteiskuntien kannalta kansallislaulu, kansallinen valuutta, kansallinen kieli, kansallinen historia, kansallinen taide ja kirjallisuus tulivat arvokkaammaksi kuin mikään muu. Siksi tämä prosessi myös valmisteli maaperää ylivertaisten rotukeskustelujen ja rasismin kehittymiselle. 

Moderni maailma on alkanut kutsua “maahanmuuttajiksi” niitä, jotka ylittävät rajoja, kieliä ja lippuja ja menevät muihin maihin. Moderni kansallisvaltiomieli toisinaan sulki ja kohteli näitä ihmisiä huonosti, joskus palkkasi heidät ja toisinaan pyrki edistämään maahanmuuttajien oikeuksia.

Gammeltoft-Hansen, T ja Nyberg painottavat seuraavaa artikkelissaan nimeltä “Migration Industry and the Commercialization of International Migration” (Muuttoliiketeollisuus ja kansainvälisen muuttoliikkeen kaupallistaminen). Nämä ovat mielestäni tärkeitä lauseita, jotka kuvaavat nykymaailman maahanmuuton tilaa.

”Muuttoliikkeestä on tullut bisnestä, isoa bisnestä. Muutaman viime vuosikymmenen aikana on ilmaantunut joukko uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka hyödyntävät sekä siirtolaisten liikkumishalua että hallitusten kamppailua siirtolaisuuden hallitsemiseksi. Erikoistuneiden kuljetus- ja työurakoitsijayritysten nopeasta kasvusta säilöönottokeskuksia ylläpitäviin tai rajaturvallisuutta luoviin monikansallisiin yrityksiin, ihmissalakuljetuksesta ja ihmiskaupasta hyötyviin järjestäytyneisiin rikollisverkostoihin, olemme tällä hetkellä todistamassa kansainvälisen muuttoliikkeen kasvavaa kaupallistamista.”

Maahanmuutto, yksi ihmisten vanhimmista ammateista, on nykyään paljon vaikeampaa. 

Koska nykymaailman yhteiskunnissa ja valtioissa on korkeammat muurit, joita on vaikeampi voittaa. Nykymaailmassa, jossa maantiede määrää heidän kohtalonsa, ihmiset haluavat muuttaa maantiedettä tai heidän on pakko tehdä niin. Tätä varten he ottavat suuria riskejä ja kohtaavat suuria vaikeuksia. 

Tämän seurauksena sosiaalityön ala yrittää päästä eroon tästä suuresta ongelmasta nykypäivän suositulla “integraation” käsitteellä. Miten heikko ja subjektiivinen sana “integraatio” onkaan nykymaailmassa, jossa sodat, köyhyys, rasismi, eriarvoisuus ja maahanmuutto ovat suuria bisnestä, eikö niin?

Lähteet

Gammeltoft-Hansen, T, & Nyberg, SN (eds) 2012, Muuttoliiketeollisuus ja kansainvälisen muuttoliikkeen kaupallistaminen, Lontoo

Natasja Broström 2021, histoianet.fi Ranskan vallankumous: Näin eteni Ranskan verisin kansannousu

Antiktarih.com (Muinaishistoria) 2019, Kuinka ihmiset levisivät ympäri maailmaa?

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi