Olenko kotona?

Ja nyt on viimeisen sanan aika

Kirjoittaminen ei ole helppoa kaikille. Meille oli erityisen haastavaa ilmaista henkilökohtaiset ajatuksemme ja kokemuksemme kirjallisesti. Luimme ja esitimme ajatuksiamme pakolaisista, maahanmuuttajista ja kotouttamisesta, joka on yksi tämän päivän tärkeimmistä asioista. Saimme uutta tietoa tältä matkalta ja silloin tällöin löysimme itsemme. Jaoimme omat kokemuksemme ja alleviivasimme tässä prosessissa tärkeitä asioita. Voimme sanoa, että näiden blogitekstien kirjoittaminen […]

Ja nyt on viimeisen sanan aika Read More »

Maahanmuuttajien mielen- ja psyykkisen terveyden edistäminen

Mielenterveyshuolto on osa valtion asioita, jotka pyrkivät edistämään kansalaistensa hyvinvointia. On olemassa useita tapoja edistää mielenterveyttä ja saavuttaa ihmisten elämän eri osa-alueita, kuten sosiaalinen vuorovaikutus, parisuhteet, ystävät, työ, harrastukset, riippuvuus ja stressi. Ihmiset tuntevat ja reagoivat tilanteisiin yksilöllisesti. Tarjoa mahdollisuuksia, jotka vahvistavat ja rohkaisevat heitä löytämään polku, jonka avulla he voivat elää laadukkaammin ja henkisemmin.

Maahanmuuttajien mielen- ja psyykkisen terveyden edistäminen Read More »

Järjestöt ja niiden rooli maahanmuuttajien tukemisessa

Virallisesti laissa määritelty kotouttamistehtävä kuuluu valtiolle ja kunnille. Tätä tehtävää on kuitenkin tuettu säätiöiden ja hyväntekeväisyysjärjestöjen yhteisellä ponnistelulla maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja tuen edistämiseksi, kuten esimerkiksi yleiset neuvontapalvelu ja muut tuet suunnattu perheille, naisille, laspsille, työttömille, ikäihmisille ja muille joille tarvitse tuki eri kielillä. Näiden teosten hyöty yhteiskunnalle on kiistaton ja välttämätön olemassa olevan tarpeen vuoksi.

Järjestöt ja niiden rooli maahanmuuttajien tukemisessa Read More »

Kotoutuminen: kulttuuri-identiteetin rakentaminen

Muutto uuteen maahan tuo mukanaan odotetun psykologisen taakan, lähinnä siksi, että se vaatii valmistautumista käsitelläkseen muuttoon kuuluvia oikeudellisia järjestelyjä. Usein ei heti tule mieleen, että uuteen elämään astuessa uuteen maahan sopeutumiseen kuuluu myös sopeutuminen uuden maan tapoihin ja kulttuuriin. Joissakin maissa maahanmuuttajien odotetaan käsittelevän paikallista kulttuurista assimilaatiota luonnollisemmin ja sulautuvan paikalliseen väestöön rauhallisemmin ja luonnollisemmin

Kotoutuminen: kulttuuri-identiteetin rakentaminen Read More »

Maahanmuuttajien onnistunut kotoutuminen

Tilastokeskuksen mukaan suurin osa ulkomaalaisista on saapunut Suomeen pakolaisina tai turvapaikanhakijoina. Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrä on 6,6 % koko Suomen väestöstä ja arvioiden mukaan tulevaisuudessa pakolaisten määrää tulee kasvattamaan myös ilmastonmuutokset. Menestyvänä hyvinvointivaltiomallina, Suomella on tärkeitä lakeja ja palveluita suojellakseen oman järjestelmää ja integroidakseen maahanmuuttajat. Kotouttamisesta on säädetty laissa. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta (493/1999) sekä laki kotouttamisen

Maahanmuuttajien onnistunut kotoutuminen Read More »

Ei ole helppoa rikkoa lasikatot

Tässä blogikirjoituksessa puhun avioliiton ja kotoutumisprosessin kautta muuttaneiden naisten kohtaamisista vaikeuksista. Tämä on sellainen asia, josta olen halunnut kirjoittaa pitkään. Koska itse olen asunut vuosia maassa, jossa oli ulkomaille pakenemisen olosuhteita. Monet lähipiirini naiset menivät naimisiin ja muuttivat Eurooppaan sellaisten ihmisten kanssa, joita he eivät olleet koskaan tavanneet tai nähneet, haaveena avioliitosta ja suuresta Euroopasta

Ei ole helppoa rikkoa lasikatot Read More »

Vanhuus ja Maahanmuutto

Miltä kuulostaa olla sekä vanha että maahanmuuttaja? Miltä tämä sinussa tuntuu? Vanhuuden eläminen uudessa ja vieraassa maassa ei kuulu monen vanhan ihmisen unelmaan. Vanhuus on ajanjaksoa, jolloin terveys, sosiaaliset suhteet, tulot, sosiaaliset roolit ja asema heikkenevät. Tänä aikana vanhukset ovat yleensä vaarassa joutua ulos yhteiskunnasta. Se on ajanjakso, jolloin yksinäisyyden tunne ja hyödyttömyyden tunne koetaan

Vanhuus ja Maahanmuutto Read More »

Maahanmuuttajien äidinkielen opetus 

Tulevaisuudessa tahti kiihtyy, sillä jopa puolet kaikista kielistä on luokiteltu uhanalaisiksi. Kaksi kieltä kuolee joka kuukausi, ja UNESCO arvioi tällä hetkellä, että yli puolet maailman puhutuista kielistä kuolee tai katoaa 2000-luvun loppuun mennessä. Maailmassa on 7000 kieltä, joista ehkä vain 15 prosenttia säilyy seuraavalle sukupolvelle. (Yle, 2012) Toimittaja ja kieliasiantuntija Jukka Laurimon mukaan perinteisen elinkeinon katoaminen vie

Maahanmuuttajien äidinkielen opetus  Read More »

Itse asiassa olimme kaikki maahanmuuttajia

Ihmiskunnan historian kannalta yksi vanhimmista ilmiöistä voidaan sanoa olevan muuttoliike. Me kaikki elävät nykyään, kaikki Homo Sapiens -lajin jäsenet, voimme jäljittää esi-isämme Afrikkaan. On epävarmuutta siitä, milloin nykyihmiset alkoivat muuttaa Afrikasta, mutta se tapahtui 100 000–75 000 vuotta sitten. Ihmiset ovat aina halunneet asua rikkaassa ja hedelmällisessä maassa, josta he voisivat löytää ruokaa ja juomaa

Itse asiassa olimme kaikki maahanmuuttajia Read More »

Lisääntynyt Maahanmuutto ja Integraatio

Mitä integraatio on? Ovatko integraatio ja assimilaatio sama asia? Integraatio on prosessi, jossa maasta toiseen muuttava henkilö löytää paikkansa yhteiskunnassa ja muuttaa. Integraatio ja assimilaatio ovat kaksi erillistä käsitettä, joita ei pidä sekoittaa tässä vaiheessa. Assimilaatio tarkoittaa kulttuurin, kielen, uskonnon unohtamista eli alkuperäisen taustakulttuurin jättämistä. Toisin sanoen integraatio on tila, jossa on uusi jäsen ja

Lisääntynyt Maahanmuutto ja Integraatio Read More »