Maahanmuuttajien mielen- ja psyykkisen terveyden edistäminen

Mielenterveyshuolto on osa valtion asioita, jotka pyrkivät edistämään kansalaistensa hyvinvointia. On olemassa useita tapoja edistää mielenterveyttä ja saavuttaa ihmisten elämän eri osa-alueita, kuten sosiaalinen vuorovaikutus, parisuhteet, ystävät, työ, harrastukset, riippuvuus ja stressi. Ihmiset tuntevat ja reagoivat tilanteisiin yksilöllisesti. Tarjoa mahdollisuuksia, jotka vahvistavat ja rohkaisevat heitä löytämään polku, jonka avulla he voivat elää laadukkaammin ja henkisemmin. (THL, 2023)

Maahanmuuttajalle tämä hoitonäkökulma on myös tärkeä. Mielenterveyteen voivat vaikuttaa esimerkiksi maahanmuuton aiheuttaman posttraumaattisen stressin, sopeutumis- ja kotoutumisvaikeuksien aiheuttamat tekijät.

Mieli-seura toi esiin vaiheet, joita maahanmuuttaja voi kokea yksilöllisesti uudessa paikassa:

Innostunutta odotusta

“Maahan saapuminen on usein hyvin myönteistä ja toivontäyteistä aikaa. Kulttuurin erilaisuus ei häiritse, vaan kiehtoo. Tavallisia tunteita tässä vaiheessa ovat innostuneisuus, helpottuneisuus ja kiitollisuus. Odotukset ja toiveet voivat olla osittain epärealistisia” (Mieli,2023).

Toiveiden ja mahdollisuuksien ristiriita

”Uuteen maahan suhtautuminen muuttuu realistisemmaksi, kun ihminen on ollut maassa pidempään: elämisen ongelmiin törmää kaikkialla. Koulutukseen ja töihin on vaikea päästä. Oma maa alkaa tuntua joka tavalla hyvältä ja uusi maa huonolta. Tässä vaiheessa ihminen tuntee olonsa usein huonoksi ja kärsii erilaisista vaivoista. Yksinäisyyden ja pettymyksen tunteet ovat yleisiä: Ehkä tänne ei sittenkään kannattanut tulla? Teinkö oikean valinnan? “(Mieli,2023)

Voimakkaita reaktioita ja tunteita

Mielen ja psyykkinen terveys voi antaa merkkejä reaktioiden ja voimakkaiden tunteiden kautta, jotka johtuvat arjen ongelmien ratkaisemisen vaikeudesta, kuten uusien ystävien saaminen, työn tai opiskelupaikan löytäminen, kieltenoppiminen, etäisyys perheenjäsenistä, yksinäisyys, syrjintä, taloudelliset vaikeudet, asuminen, ruokailun, harrastukset.

Suunta ylöspäin kohti tasapainoa

Juuri silloin, kun suruprosessi konkretisoituu ja päättyy, yksilö alkaa katsoa tulevaisuuteen, nähdä tämän paikan mahdollisuudet ja hyvät asiat sekä reagoida menetyksen tunteisiin ja vertailuihin omaan elämäänsä. Syynä voivat olla myös etäisyys lähtömaasta ja syyt lähtemiseen. Maahanmuuttajat voivat esimerkiksi kaipaa elämäänsä ja taloudellista tilannettaan, pakolaisilla ei ole turvaa palata tai kaikki perheenjäsenet eivät päässeet uuteen paikkaansa.

Yhteiskunnan tasolla maahanmuuttaneiden mielenterveyden edistämisessä on tärkeää: puuttua rasismiin ja syrjiviin rakenteisiin, edistää työllistymistä ja turvata toimeentulo, lisätä yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä ja edistää osallisuutta.

Syrjintä, rasismi ja vihapuhe heikentävät jokaisen elämänlaatua. Ne vaikuttavat esimerkiksi turvallisuuden tunteeseen ja estää osallistumista yhteiskuntaan.

THL,2023

Epävarmuus, epäonnistumisen pelko, tuen puute tai kyky käsitellä haasteita arjen asioiden hallinnassa ovat osa jokaisen jokapäiväistä elämää. Maahanmuuttajien elämässä nämä asiat ovat vaikeampi ratkaista ilman tukea yhteiskuntaan osallisuuden ja integraation edistämiseen ja vahvistamiseen. Kaikki on uutta ja jotkut ihmiset saattavat kamppailla joidenkin vaiheiden kanssa enemmän kuin toiset. Mahdollisimman positiivisen sopeutumisen edistäminen suosii yhteisöllistä elämää ja kykyä olla aktiivinen yhteiskunnan jäsen myös tämän ympäristön rakentamisessa.

Täältä löytyy lisää tietoja ja teemoista maahanmuutosta:

Mieli ry: https://mieli.fi/tag/maahanmuutto/

PALOMA-osaamiskeskus – tukea pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/yhteystiedot/paloma-osaamiskeskus

THL – Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus

Lähteet:

Mieli, 2023. Maahanmuutto on iso elämänmuutos. Viitattu 6.02.2023. https://mieli.fi/vaikea-elamantilanne/miten-sopeutua-uuteen-maahan/maahanmuutto-on-iso-elamanmuutos/

THL,2023. Maahanmuuttaneiden mielenterveyden edistäminen. Viitattu 6.02.2023. https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttaneiden-mielenterveys/maahanmuuttaneiden-mielenterveyden-edistaminen

THL,2023. Yhdenvertaisuus ja syrjintä. Viitattu 6.02.2023. https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/kotoutuminen-ja-osallisuus/yhdenvertaisuus-ja-syrjinta

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi