Läheiset kehitysvammaisen tukena

On tärkeää, että kehitysvammaisella on turvallisia ihmisiä elämässään. Tällaisia ovat yleensä perhe, ystävät ja joskus jopa hoitajat. Läheisten tuki on tärkeää ja se mahdollistaa kehitysvammaiselle laadukkaamman elämän. Läheinen, jos kukaan, ymmärtää, auttaa ja huolehtii.  Monissa tapauksissa läheiset pysyvät kehitysvammaisen rinnalla läpi elämän. Etenkin tilanteissa, joissa läheinen itse toimii omaishoitajana tai edunvalvojana.  Läheiset tukevat kehitysvammaisen itsenäisyyttä ja pitävät huolen tarvittavien palveluiden laadusta. Läheiset osaavat puuttua epäkohtiin, silloin kuin kehitysvammainen ei siihen itse kykene. Läheisten merkitys on tämän vuoksi tärkeää. Joillakin kehitysvammaisilla ei ole turvallisia ja tuttuja läheisiä, ja he ovat ainoastaan kunnan palveluiden pyörteessä. (Puheenvuoro 2018.)

Läheiset tuovat kehitysvammaiselle iloa. Läheinen on kehitysvammaiselle ystävä, joka auttaa ja lohduttaa ja pitää huolen tarpeiden täyttymisestä. Läheiseltä kehitysvammainen henkilö voi myös saada läheisyyttä ja hellyyttä, millä on positiivinen vaikutus henkilön terveyteen. Joillakin kehitysvammaisilla läheiset saattavat asua kuitenkin kaukana tämän asuinpaikastaan, jolloin tuki ei ole näin intensiivistä ja kokoaikaista. Kehitysvammaiselle on kuitenkin tärkeä tietää läheisten olemassaolo ja mahdollisuus keskusteluun ja yhteydenottamiseen.

Kehitysvammaisen läheiselle elämä ei ole aina ruusuilla tanssimista. Kokoaikainen stressi toisen elämästä ja huoli jaksamisesta ja elämän nautinnosta saattaa olla kuormittavaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että kehitysvammaisten läheisille järjestetään vertaistukea. Keskustelu muiden vertaisten kanssa helpottaa taakkaa ja saattaa antaa ratkaisuja askarruttaviin kysymyksiin. Läheiset voivat tukiryhmissään myös antaa toisilleen vinkkejä hyvistä ja laadukkaista palveluista ja esimerkiksi tulevista retkistä. Muun muassa Facebookissa on vammaisten ihmisten läheisille tarkoitettu ryhmä, jossa saa keskustella kehitysvammaisuuteen liittyvistä asioista läheisen näkökulmasta. Tällaisista ryhmistä saa nopeasti tukea pohdintoihin ja mietteisiin.

On hyvä, että myös järjestöt huomioivat läheisiä palveluidensa suunnittelussa. Muun muassa Helsingissä toimii Lyhty ry, joka antaa tukea kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen. Lyhty ry painottaa laatua vammaispalveluissa ja haluaa mahdollistaa kehitysvammaisille inhimillisen ja laadukkaan elämän, sekä tukea sosiaalisia suhteita ja työapajatoimintaa. (Lyhty ry 2022.)

Läheisillä on myös merkittävä rooli kehitysvammaisen henkilön palveluiden suunnittelussa, ja on tärkeää, että läheiset valvovat palveluiden toteutumista ja kehitysvammaisen etuja. Läheisten merkitys kehitysvammaisen elämässä on korvaamaton.

Heljä Korhonen

Lähteet:

Herlin, H. 2018. Puheenvuoro. Uusi Suomi. Viitattu 9.11.2022
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/heikkiherlin/250529-en-halua-kaikkea/

Lyhty ry. Viitattu 2022.
https://www.lyhty.fi/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Läheiset kehitysvammaisen tukena”

  1. Kiva teksti läheisten tärkeydestä. On tärkeää, että erityistä tukea tarvitsevilla on läheisiä ihmisiä, jotka takaavat palveluiden saatavuuden sekä osaavat puuttua epäkohtiin niihin kohdatessaan.
    Vertaistuki läheisille on todella tärkeää, sillä elämä toisen henkilön elämää tukien on varmasti todella raskasta ja on hienoa, että läheisillä on mahdollisuus päästä keskustelemaan vertaistensa kanssa. Myös läheisten rooli palveluiden järjestämisessä oli hyvä ja tärkeä huomio.

Kommentoi