Tuuliajossa -blogin esittely

Blogin kirjoittajina toimivat neljä toisen vuoden sosionomiopiskelijaa Laureasta. Tulemme käsittelemään erilaisia teemoja alaikäisten päihteidenkäyttöön liittyen. Tarkoituksenamme on tarkastella teemoja monipuolisesti erilaisista näkökulmista. Tulemme myös käsittelemään alaikäisen päihteidenkäytön vaikutusta hänen perheeseensä sekä lähipiiriinsä. Alaikäisen päihteidenkäyttö on tunnettu riskitekijä syrjäytymiselle, minkä vuoksi tulemme käsittelemään myös syrjäytymisen teemoja blogimme aikana. Pyrimme tuomaan blogissame esiin ajankohtaisia aiheita sekä teemoja alaikäisten päihteidenkäyttöön liittyen ammatillisesta näkökulmasta, eettisesti sekä lähdetietoon perustuen.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi