Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 1.

On normaalia, että päihteet kiinnostavat nuoria. Päihteet ovat kiellettyjä ja ne ovat portti “aikuiseen elämään”. Nuorilla ei ole täysin kehittynyt vielä ymmärrys seurauksista, jolloin kynnys päihteiden kokeiluun on matala. Tällöin nuori ei ymmärrä mahdollisia päihteiden kokeiluista aiheutuvia vaaroja ja riskejä. Päihteet, joita nuoret yleisimmin käyttää ovat alkoholi sekä tupakkatuotteet kuten savukkeet, nuuska ja sähkötupakka. Kuitenkin nuoret tekevät myös huumekokeiluja ja yleisin nuorten kokeilema huume on kannabis. Tyypillisesti suomalaisnuorten ensimmäiset päihdekokeilut alkavat jo 13–15 -vuotiaana ja monesti ensimmäinen kokeilu liittyy tupakkaan. (Mielenterveystalo 2022.)

Mikä ajaa nuoren kokeilemaan ja käyttämään päihteitä?

On useampiakin tekijöitä, joilla on vaikutusta nuoren alkavaan päihteiden käyttöön. Siihen voi vaikuttaa kaveripiiri ja ryhmän aiheuttama paine ja nuoruuteen tyypillisesti kuuluva kokeilunhalu. Myös esimerkiksi vanhempien päihteiden käyttö tai heikot vanhemmuustaidot voi vaikuttaa nuoren päihdekokeiluihin. Varsinkin erityisesti nuorten mielenterveysongelmat kulkevat käsi kädessä heidän päihteiden käytön kanssa.

Kuva 1. Pixabay.

Kaveri- ja harrastuspiireillä voi olla riskiä lisäävä tai riskiä ennaltaehkäisevä vaikutus. Se riippuu paljolti tilanteesta. Esimerkiksi urheiluharrastukset yläasteiässä vähentävät riskiä huumeiden käytön alkamiseen. On huomattu, että esimerkiksi nuuskan käyttö voi olla ryhmän kesken yleistä joissakin joukkuelajeissa. Kuitenkin esimerkiksi tupakoinnin aloittaminen on harvinaisempaa, jos nuori harrastaa urheilua. On tyypillistä, että nuorten huumekokeilut tapahtuvat ryhmässä ja ryhmäpaineen alla. Tästä syystä kaveripiirin asenteilla ja suhtautumisella päihteisiin on suuri merkitys kokeiluihin ja käyttämisen alkamiseen. (Kosola, S. Niemelä, E. & Niemelä, S. 2018.)

Onneksi THL:n kouluterveyskyselyn tulosten mukaan nuorten hyväksyvä suhtautuminen esimerkiksi kannabiksen polttamiseen on vähentynyt vuoden 2019 jälkeen. Kuitenkin varsinkin ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa edelleen jopa viidesosa vastaajista hyväksyy ikäisillään kannabiksen käytön. (THL 2021.)

Tilasto 1. Hyväksyy ikäisillään marihuanan (kannabiksen) polttamisen, % (THL. Kouluterveyskysely 2006-2021).

Säännöllisen ja runsaan päihteiden käytön näkeminen arjessa normalisoi päihteet.

Nuorten asenteet päihteisiin heijastuu helposti kodin asenteista. Ei ole ihme, että perheissä, joissa esimerkiksi vanhemmat ja sisarukset käyttävät runsaasti päihteitä niin niiden käytön aloittamisen kynnys madaltuu nuorella. Säännöllisen ja runsaan päihteiden käytön näkeminen arjessa normalisoi päihteet. Tämän lisäksi, jos nuoren kotona käytetään päihteitä se voi helpottaa nuoren päihteisiin käsiksi pääsemistä. Hyvässä tapauksessa perhe on päihteiden käytön riskiä ehkäisevä tekijä nuoren elämässä. Hyvällä kommunikoinnilla ja läheisillä väleillä on mahdollista suojata nuoria ongelmilta. Perheriidat, epäjohdonmukaiset säännöt, huono vuorovaikutus ja valvonnan puute voi kasvattaa nuoren riskiä kokeilla päihteitä ja ajautumista päihteiden käyttöön. (Kosola, S. Niemelä, E. & Niemelä, S. 2018.)

Toisessa “Ahdistus, ryhmäpaine, kokeilunhalu?”-blogitekstin osassa perehdyn tarkemmin nuorten mielenterveydellisiin haasteisiin ja siihen miten ne ovat yhteydessä nuorten päihdekokeiluihin ja säännöllisen päihteiden käytön aloittamiseen.

Lähteet:

Kosola, S. Niemelä, E. & Niemelä, S. 2018. Päihdekokeilut – normaalia nuoruutta vai alkava päihdehäiriö? Duodecim. Viitattu 19.9.2022 https://www.duodecimlehti.fi/duo14288

Mielenterveystalo. 2022. Päihdeongelmat. Viitattu 19.9.2022. https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/tietoa_mielenterveydesta/nuorten_mielenterveysongelmat/Pages/paihdeongelmat.aspx

Tilasto 1. THL. 2021. Kouluterveyskysely 2006-2021. https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=600836&mittarit_0=200537&mittarit_1=199990&mittarit_2=200288&sukupuoli_0=143993#

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 1.”

Kommentoi