Keskity asiakkaaseen ja saat lisää suosittelijoita!

Liiketoiminta vaatii kasvaakseen uusia asiakkaita. Heitä houkutellaan kokeilemaan toimintaa markkinoimalla palveluita ja valikoimaa, mutta mainonnasta luotettavin on suosittelu.

Asiakaspalvelu ja ensimmäinen kohtaaminen luovat pohjan tulevalle yhteistyölle.

Ensimmäisen kokeilun jälkeen asiakkaat täytyy saada luottamaan toimintaan ainakin toisen ostokerran verran. Heille voidaan kertoa muista mahdollisuuksista mitä toiminnasta löytyy. On hyvä kuitenkin tiedostaa, että asiakkaan tarpeet ja odotukset muuttuvat elinkaaren aikana.

Asiakkaista suuri osa käyttää ravintolan epäsäännöllisesti. Heidän luottamustaan pitää ylläpitää, sillä he ovat tässä vaiheessa kaiken herkimpiä hakemaan uusia kokemuksia.

Iso osa asiakkaista siirtyykin tästä vaiheesta suoraan asiakkuuden loppumiseen, ainakin toistaiseksi. On tärkeää, että heille jää positiivinen mielikuva toiminnasta. Ehkäpä asiakas silloin vielä palaa.

 Asiakkuutensa päättymistä täytyy tutkia ja pyrkiä ymmärtämään. Vain jatkuva oppimine synnyttää jatkuvaa uudistumista ja asiakasarvo ohjaa tätä uudistumista.

Entinen asiakas on arvokas tiedonlähde.

Pieni, mutta tärkeä osa, asiakassuhteista vahvistuu kanta-asiakkuudeksi.

Nämä asiakkaat ovat sitoutuneita, asiakassuhde on vakaa ja vaatii kohtuullisen vähän työtä. He asioivat ravintolassa säännöllisesti. Tärkeää heille on tulla kuulluksi toiveidensa kanssa ja toiminta melkein rutiininomaista. Usein heille tarjotaankin jo henkilökohtaista räätälöityä palvelua. Asiakkuusjohtamisen onnistuessa kehittyy kanta-asiakkaasta suosittelija.

Suosittelija ei voi ostaa, hänet pitää ansaita.

Hän on toiminnan innokas puolestapuhuja ja hankkii uusia asiakkaita tehokkaasti. Suosittelija haluaa tehdä yrityksen kanssa yhteistyötä ja vaikuttaa sen menestyksen kehittymiseen. Tarjoa hänelle kanava, jonka kautta hän voi vaikuttaa toimintaan ja kokee tulleensa kuulluksi. Uusasiakas hankinta tehostuu moninkertaiseksi, kun toiminta saa riittävän määrän suosittelijoita riveihinsä.

Vaikka kanta-asiakas on toiminnan tyypillisin suosittelija, on hyvä muistaa, että kenestä tahansa voi tulla suoraan suosittelija. Upeaa, tehokasta ja aitoa palvelua saanut potentiaalinen asiakas voi suositella toimintaa lämpimästi, vaikkei itse koskaan kanta-asiakkaaksi vahvistuisikaan.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi