Kohtaaminen ja asiakastyö

Asiakastyössä ammattimainen kohtaaminen on kaiken a ja o. Aidolla ja arvostavalla kohtaamisella luodaan luottamusta asiakkaan ja työntekijän välille. Luottamuksen syntyminen on onnistuneen vuorovaikutuksen tulos ja sillä on suuri merkitys kohtaamisen kannalta. Tässä postauksessa kerron hyvän kohtaamisen ominaisuuksista asiakastyössä.

Ilmapiiri

Jotta asiakas kokee turvalliseksi jakaa asioitaan, on ilmapiirin oltava hyväksyvä ja myönteinen. Tilanne tulee tarpeen mukaan rauhoittaa, jotta ilmapiiri olisi mahdollisimman turvallinen. Omat asiat tulee sivuuttaa taka-alalle ja kohtaamisesta pitää luoda kiireettömän tuntuinen.

Yksilöllinen kohtaaminen

Jokainen asiakas tulee kohdata omana yksilönään. Ammattimaisessa kohtaamisessa työntekijä tiedostaa, etteivät samat metodit toimi kaikille. Jokaisella on erilainen tausta ja kokemus asiaan liittyen, vaikka ongelma olisikin samankaltainen kuin monella muulla. Asiakkaita tulee kohdella tasavertaisesti ja heidän omat tarpeensa huomioiden. Ennakkoluuloja tai oletuksia ei saa tehdä ulkoisen olemuksen tai ominaisuuksien perusteella.

Kuva Oliver Kepka Pixabaystä

Tilannetaju

Asiakastyössä pitää osata lukea tilannetta löytääkseen oikeat toimintatavat. Luovuus ja nopea päätöksenteko ovat kohtaamisessa vaadittavia taitoja. Vuorovaikutuksen on oltava ammattimaista ja aito kiinnostus asiakkaan kertomusta kohtaan on välityttävä.

Yksikään kohtaaminen asiakastyössä ei ole samanlainen. Monelle kynnys hakea apua voi olla suuri ja siksi jokaisesta kohtaamisesta tulee tehdä paras mahdollinen. Mielessään pitää pitää, että asiakkaalle tilanne voi olla viikon ainoa keskusteluhetki. Jokainen minuutti on siis arvokas.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi