Vuorovaikutuksen ABC

Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä taitoja jokapäiväisessä kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa. Hyvä vuorovaikuttaja osaa olla aidosti läsnä tilanteessa, kertoa omia ajatuksiaan ääneen, kuunnella toista ja osoittaa kiinnostustaan puhujalle. Tässä postauksessa käyn läpi onnistuneen vuorovaikutuksen ominaisuuksia kolmen eri osa-alueen kautta.

Sanaton viestintä

Sanattomalla viestinnällä on sanoja suurempi merkitys vuorovaikutuksessa. Ilmein ja elein tunteiden viestiminen onnistuu sanomatta sanaakaan. Esimerkiksi hymyileminen ja pään nyökyttäminen kuunnellessaan toista viestii puhujalle siitä, että hänen ajatuksiaan ymmärretään ja kuunnellaan kunnioittaen.

Katsekontaktin ottaminen on tärkeä muistaa sekä puhuessaan, että kuunnellessaan. Sillä on suuri merkitys viestin välittymisen kannalta. Sen kautta luodaan yhteys ihmisten välille ja osoitetaan, kenelle puhutaan. Katsekontakti luo vakuuttavuutta ja luotettavuutta osapuolten välille.

Kuunteleminen

Kuuntelemisen taito on yksi tärkeimmistä vuorovaikutustaidoista. Aina ei tarvita sanoja lohduttamaan tai auttamaan toista. Usein jo pelkkä kuunteleminen saa aikaan paremman olon. Se, että ihminen kokee tulleensa ymmärretyksi ja hyväksytyksi tunteidensa kanssa, on jo itsessään suuri apu.

Jos kuunnellessaan huomaa miettivänsä omaa vastaustaan valmiiksi, on kuuntelemisen taidoissa parannettavaa. Yksi oleellisin asia on olla aidosti läsnä tilanteessa. Vastauksen valmiiksi miettiminen vie keskittymisen pois kuuntelemisesta ja siten moni tärkeä asia saattaa mennä ohi.

Puhuminen

Kolmas ja viimeinen tässä postauksessa käsittelemäni vuorovaikutuksen osa-alue on puhuminen. Vuorovaikutuksen on tarkoitus olla vuoropuhelua toisten kanssa, ei monologia. Puhuessaan huomiota kannattaa kiinnittää omaan ulosantiinsa. Selkeää ja johdonmukaista puhetta on helpompi seurata kuin asiasta toiseen pomppivaa.

Kaikille puhuminen ei tule luonnostaan. Sosiaalisille ihmisille se voi olla helpompaa kuin hiljaisemmille ihmisille. Vuorovaikutustilanteissa kannattaa siis kiinnittää huomiota siihen, että antaa jokaiselle mahdollisuuden puhua. Oleellista on myös kuunnella toisen kertoma asia loppuun asti, eikä puhua päälle.

Harjoittelu tekee mestarin

On siis monia asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota ollessaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ei kuitenkaan pidä lannistua, jos jokin tilanne tuntuu haastavalta nyt. Itseään voi aina kehittää vuorovaikuttajana. Paras lääke siihen on harjoittelun toistaminen tarpeeksi usein.

Kuva Dim Hou Pixabaystä

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi