Mikä on henkilöbrändi?

Henkilöbrändäyksestä puhuttaessa on hyvä erottaa toisistaan helposti sekoittuvat käsitteet brändi, maine ja imago.  Kaikki kertovat omalla tavallaan mielikuvista liittyen johonkin henkilöön, tuotteeseen, palveluun tai yritykseen.

Jos vaikka kerron yksinkertaisen vastauksen, että mikä on henkilöbrändi. Henkilöbrändi on kaikkea mitä olet muiden mielestä, mitä muut puhuvat sinusta, se mitä teet, miltä näytät, miltä tuoksut, miten käyttäydyt ja miltä kuulostat. Jokaisella meillä on henkilöbrändi halusit tai et. Lyhennettynä henkilöbrändi tarkoittaa henkilön maineen ja imagon kokonaisuutta ja henkilöbrändiä voi kehittää jatkuvasti uudelle tasolle.

Sinusta ajatellaan siis jotakin, halusitpa sitä tai et. Tuon ikään kuin huomaamatta muodostuneen henkilöbrändin, eli muiden kokemusten ja mielipiteiden summan, kehittäminen ja hyödyntäminen on sinun omasi valinta. Henkilöbrändi siis auttaa erottumaan muista. Esimerkiksi työnhakijalle tai työelämään suuntautuva opiskelijalle muista samassa tilanteessa olevista edukseen erottuminen voi olla tietyn tilanteen tullen ratkaisevaa. 

Oman henkilöbrändin kivijalkana ovat arvot ja tavoitteet. Selkeät arvot ja tavoitteet sekä niiden mukaan toimiminen ovat välttämättömiä, mikäli haluaa rakentaa uskottavan henkilöbrändin. On siis pohdittava ja mietittävä, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä, mitä osaa tehdä, minkä alan asiantuntijana haluaa tulla tunnetuksi, millainen oma persoona on ja miten näitä asioita haluaisi kehittää tai tuoda esiin työelämässä. On siis tunnettava itsensä. 

Jos haluaa brändätä itsensä hyvin, kannatta unohtaa ’’brändääminen’. Sen sijaan keskittymällä itseä kiinnostaviin asioihin, kehittämällä itseään niissä sekä olemalla vuorovaikutuksessa samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. Olette varmaan huomanneet miten helppoa on keskustella, vaikka työkaverin kanssa asioista, joita molempia kiinnostaa. Kun on innostunut itseä kiinnostavista asioista, huokuu henkilöstä aitous. Hyvään henkilöbrändiin kuuluu myös.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi