Yrityksen henkilöstö- ja projektijohtamisen käytänteiden kehittäminen

Kirjoittanut: Tero Riikonen

Kirjoittaja on Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija, jolle henkilöstö- ja projektijohtaminen on muodostunut vahvaksi ammatillisen kiinnostuksen kohteeksi. Aikaisemmin hankittu työelämäosaaminen ja korkeakoulussa saadut valmiudet vahvistivat kirjoittajan henkilöstö- ja projektihallinnan moniosaamista. Laurean tarjoamat erilaiset opinnäytemahdollisuudet ja ammatilliset verkostot mahdollistivat päiväkirjaopinnäytetyö tekemisen suoraan aitoon kehittämistyöhön työelämässä.

Henkilöstö- ja projektijohtaminen on määrätietoista tekemistä

Nopeasti kehittyvä yritys vaatii tuekseen osaamista ja uusia näkökulmia henkilöstö- ja projektihallintaa. Nykyisin työpakkaan sitoutuminen ei ole niin itsestään selvää kuin aikaisemmin. Johtaminen tulee olla yksilöä huomioivaa ja työviihtyvyyttä edistävää. Työyhteisöön tulee rakentaa luottamuksen ja avoimuuden kulttuuria. Työntekijän on koettava, että häntä arvostetaan ja hyväksytään yhteisöön omana persoonanaan. Matti Alahuhta (2015) mukaan: ”Se, miten ihmiset voivat, on yhtä tärkeää mitä ihmiset saavat aikaan. Jos ihmiset voivat hyvin saavat, he paljon aikaan. Jos henkilöstö nauttii työstään, työn tuloksista nauttivat asiakkaatkin. Samoin, kun yritys kehittyy, ihmiset voivat paremmin. Parhaimmillaan tästä syntyy kiehtova positiivinen kierre.” Tämän kaltaista ajattelua on kyettävä jalkauttamaan henkilöstöjohtamiseen enemmän tulevaisuudessa.

Kehittäjän päiväkirja kunnossapitopalvelu- ja konepajatoiminnanyritykseen

Työ toteutettiin kymmenen seurantaviikon aikana, joiden pohjalta koostettiin viikkoanalyysit lähdekirjallisuuteen pohjautuen. Jakson aikana oli ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää projekti- ja henkilöstöjohtamisen moderneja kirjallisuudesta saatuja toimintamalleja käytäntöön. Oma osaaminen kasvoi käytännön tekemisen ja kirjallisuudesta saadun tuen myötä. Yritys sai näkökulmaa ulkopuoliselta asiantuntijalta, joka mahdollisti yrityksen liiketalouden osaamisen kasvua. Yrityksen koko henkilöstö sai asiantuntiuutta työntekijän ja työnantajan velvollisuuksiin sekä oikeuksiin liittyen. Opinnäytetyön aikana yhtenäistettiin toimintatapoja ja henkilöstön työyhteisön pelisääntöjä kirkastettiin. Asiakassuhteissa selkeytettiin viestintää sekä jatkuvuutta tukevaa toimintaa vahvemman projektinhallinnan kautta. Varsinainen muutos toimintaa tulee tapahtumaan pidemmällä aikavälillä, joka vaatii pitkäjänteistä ja määrätietoista kehittämistä koko työyhteisössä.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi