Visuaalinen viestintä

Visuaalista viestintää käyttävät sekä yritykset että yhteisöt. Ne käyttävät visuaalista viestintää moniin eri tarkoituksiin, kuten mielikuvien luomiseen, brändin rakentamiseen, markkinointiin sekä yrityksen mieleenpainuvuuteen. Visuaalisen viestinnän keinoihin kuuluvat mm. valokuvat, grafiikka ja videot. Visuaalinen viestintä voi olla myös muutakin kuin pelkkiä edellä mainittuja. Visuaalinen viestintä on jatkuvasti läsnä myös arkielämässämme.

Visuaalisuus näkyy vaatteissa, hiustyylissä ja sisutuksessa. Esimerkiksi materiaalivalinnoilla kerromme, arvostammeko ekologisuutta vai halpaa hintaa. Suuremmassa mittakaavassa visuaalista viestintää on myös kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtuuri. Kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon kulttuuri, ilme, joka alueelle halutaan ja palvelutarjonta. Esimerkiksi pientaloalueen visuaalinen ilme ja tunnelma ovat erilaisia kuin kaupungin sydämeen nouseva uusi asuinalue.

Nykyään visuaalisuudella on iso rooli arjessamme. Visuaalisuutta on muotoilu, värimaailma ja materiaalit. Visuaalisen viestinnän kautta ilmaisemme arvoja, mielialaa ja tuomme esiin persoonaamme.

Voimaa visuaalisuuden avulla markkinointiin

Visuaalinen viestintä on osa työyhteisön viestintäsuunnitelmaa, ja se onkin yksi merkittävistä strategisista keinoista. Visuaalinen viestintä työyhteisössä ilmenee useimmiten yrityksen markkinoinnissa, sekä yleisellä tasolla koko organisaation viestinnässä. Onnistunut visuaalinen viestintä työyhteisössä luo onnistuneita mielikuvia yrityksestä ja vahvistaa yrityksen brändiä. Esimerkiksi logojen, presentaatioiden, verkkosivujen, infograafien ja lehtiartikkelien avulla yritykset pystyvät helposti viestimään omasta arvomaailmastaan ja toiminnastaan. (Lassila 2020.)

Visuaalisuuden tehtävänä on symboloida yritystä, auttaa vahvistamaan siitä syntyneitä positiivisia mielikuvia sekä lisätä sen näkyvyyttä ja erottuvuutta. Parhaimmillaan visuaalinen identiteetti on ulkoinen osoitus siitä, että yritys panostaa laatuun. (Kuutsa 2020.)

Visuaalisuuden avulla voidaan tukea yrityksen brändi-identiteettiä (Visuaalinen viestintä 2020). Onnistuneella visuaalisella viestinnällä voidaan muokata yrityksestä saatavia mielikuvia ja vahvistaa sen brändiä (Lassila 2020). Toimiva visuaalinen ilme myös toteuttaa yrityksen strategiaa ja kiteyttää sen vision. Laadukas ja mieleen jäävä visuaalinen ilme onkin merkittävä osa yhteneväistä brändikokemusta. (Visuaalinen viestintä 2020.)

Visuaalisen viestinnän tarkoitus on luoda mielikuvaa yrityksestä sekä sen tuotteista tai palveluista. Näin yritys pystyy tekemään itsestään persoonallisemman ja helpommin lähestyttävän sekä mieleenpainuvamman. Positiivista mielikuvaa voidaan luoda esimerkiksi tuomalla visuaalisessa viestinnässä esiin yrityksen arvoja. Visuaalisen viestinnän tulisi siis tukea yrityksen imagoa ja sitä kautta lisätä myyntiä sekä myös suoraan mainostaa tuotteita ja palveluita. Hyvän visuaalisen viestinnän avulla pyritään kasvattamaan myyntiä ja saavuttamaan parempia tuloksia. (Arvonen 2013.)

Kirjoittajat: Roosa Nissinen, Eeva Tahvanainen, Eveliina Mäkelä, Marko Taipale, & Jana Polhova / HLA220KN

Lähteet

Arvonen, T. 2013. Visuaalinen viestintä osana yrityskuvan muodostumista.

Kuutsa, J. 2020. Yritysilme. Viestintätoimisto St. Hurmos.

Lassila, P. 2020. Visuaalisuus on vaikuttamisen väline. Ground.

Visuaalisuus viestinnän tehokeinona 2020. Aava & Bang.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi