Tuutori, perehdy!

Työpaikalla työnantajalla on aina velvollisuus perehdyttää työntekijänsä työtehtäviin ja varmistaa heidän osaamisensa. Perehdyttämisen tarkoituksena on opastaa työntekijä omiin työtehtäviinsä ja vastuihinsa, tutustuttaa työkavereihin, työpaikan toimintatapoihin, ympäristöön ja organisaatioon. (PAM 2020.)

Jotta perehdytys toteutuisi oikein, on laadittava perehdytyssuunnitelma, jossa tulee olla määriteltynä kaikki perehdytykseen liittyvät asiat. Mitä suunnitelmallisempi ja tehokkaampi perehdytys on, sitä nopeammin työntekijä saadaan koulutettua itsenäiseen työskentelyyn. (Matihaldi 2019.)

Perehdytystä tarvitsee työpaikalla aloittava uusi, tai esimerkiksi yrityksen sisällä työtehtävästä toiseen siirtyvä työntekijä. Perehdytyksen tarve on aina yksilöllistä, johon aiempi kokemus tai työtehtävän haastavuus määrittelee aina perehdytyksen tarpeen ja keston määrän. Onkin tärkeää, että on olemassa selkeät työkalut, kuten perehdytyssuunnitelma, jolla työntekijän osaamisen toteutumista voidaan seurata. (Matihaldi 2019.)

Tuutorointi ja perehdytys

Tiesitkö, että Laurea tarjoaa kaksi kertaa vuodessa tuutorikoulutusta?

Tuutori on henkilö, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa fukseja. Tuutoriksi voi hakea milloin vain opiskeluiden aikana. Tutoropettajat ovat todella päteviä ja ammattitaitoisia ja heillä on monen vuoden kokemus uusien tutorien perehdyttämisestä. Laurea tarjoaa tutoreille mielenkiintoisia tapahtumia, kuten leirejä ja risteilyn. Tapahtumista saa kokemuksia, jotka muistaa loppuelämänsä, sekä monia uusia ystäviä. (Laureamko 2020.)

Tuutorit käyvät normaalisti koulua, jonka lisäksi he ovat auttamassa fuksien opiskelija-arjessa. Tuutorit ovat mukana järjestämässä uusien opiskelijoiden tapahtumia ja varmistamassa, että kaikki sujuu hyvin.

Niin kuin työelämässä työntekijät koulutetaan tehtäviinsä, myös tuutorit tulee perehdyttää omiinsa. Tutoroinnissa on vastuunsa ja haasteensa, joten on määriteltävä kaikki tuutoreille kuuluvat velvollisuudet ja tehtävät, jotka heidän kuuluu osata. Tuutorit ovat jatkuvasti läsnä uusien opiskelijoiden opastamisessa, tiedottamisessa, kannustamisessa, sekä erilaisten opiskelijatapahtumien järjestämisessä. Tuutorit neuvovat opiskelijatovereitaan kaikkeen opiskeluun ja esimerkiksi opintotukiasioihin liittyvissä asioissa, joten suunnitelmallisen perehdytyksen avulla varmistetaan, että tuutoreilla on kaikki tarvittava tietämys ja työkalut ensiluokkaisen opastuksen toteutumiseksi. (Laureamko 2020.)

Kirjoittajat: Panu Haapala, Jori Helle, Enna Koskinen, Laura Lignell, Micke Simolin / HLA220KN

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi