Sosiaalisen median merkitys yrityksen markkinoinnissa

Uusien sukupolvien ikääntyessä, sosiaalinen media nostaa päätään yhä korkeammalle ja suurempaan merkitykseen. Sosiaalisen median suosion myötä jokainen menestyvä yritys on nykypäivänä sosiaalisessa mediassa jollain tasolla. Yritys voi käyttää erilaisia sosiaalisen median kanavia joko markkinointiin, verkostoitumiseen, lisänäkyvyyden saamiseen sekä vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa, valitsemalla yrityksen imagoon sekä kohderyhmälle parhaiten sopivan sosiaalisen median kanavan. Miten juuri sinun yrityksesi eroaa muista yrityksistä sosiaalisessa mediassa? Mikä on sosiaalisen median merkitys yrityksen markkinointia ajatellen?

Markkinointi, who?

Markkinointi on yksi yrityksen keskeisimmistä asioista. Se on myynnin edistämistä, jolla saadaan asiakas ostamaan tuotteita ja palveluita. Monet käsittävät markkinoinnin pelkästään mainostamisena, mutta markkinointi on myös tiedon lisäämistä, myymistä sekä asiakassuhteiden ylläpitoa. Yrityksen täytyy tuntea asiakkaiden tarpeet ja vastata heidän tarpeisiinsa paremmin kuin muut kilpailevat yritykset. Asiakastyytyväisyys on yksi menestyksen avaimista ja sen avulla pystytään arvioimaan markkinoinnin onnistumista sekä suunnittelemaan markkinointia asiakaslähtöisesti ja luomaan pitkiä asiakassuhteita; mitä pidempiä asiakassuhteet ovat, sitä paremmin yritys usein menestyy.

Markkinointi ja sosiaalinen media

Jos yritys osaa käyttää sosiaalista mediaa oikein, voi siitä olla yritykselle suurikin hyöty. Yrityksen sosiaalisen median onnistuvuus on suoraan verrannollinen liikevaihdon kasvuun ja yrityksen yleiseen suosioon. Mitä enemmän sosisaalisen median käyttäjät suosittelevat, jakavat, tykkäävät ja kertovat eteenpäin muille ystävilleen tuotteista, sitä enemmän yritys hyötyy siitä. Nykypäivänä suurin osa ihmisistä käyttää sosiaalista mediaa päivittäin, jonka takia yritykset voivat saada oman yrityksensä monien ihmisten nähtäville ja näin myös jäämään ihmisten mieleen. Toisena hyötynä nään ehdottomasti asiakastyytyväisyyden. Asiakkaat voivat antaa sosiaalisessa mediassa palautetta nopeammin ja helpommin ja myös yrityksen on helpompi vastata ja reagoida palautteeseen. Vaikka sosiaalisesta mediasta on paljon hyötyä yritykselle, on siinä myös omat riskit. Negatiiviset kommentit ovat yksi isoimmista riskeistä. Sosiaalisen median kautta ihmiset pystyvät kommentoimaan ja antamaan palautetta helposti, mutta se myös madaltaa ihmisten kynnystä kirjoittaa asioita, joita ei välttämättä muuten sanoisi, varsinkin jos palautteen saa antaa anonyyminä. Ihmisistä tulee rohkeampia ja välillä palaute voi välillä olla hyvin negatiivista ja ilkeää.

Mitä jäi käteen?

Sosiaalisen median suosio on räjähdysmäisesti kasvanut ja jatkaa kasvamistaan edelleen. Se on esillä jokapäiväisessä elämässä ja sen avulla pystytään tavoittamaan ihmisiä maailman laajuisesti. Monet yritykset ovatkin huomanneet sosiaalisen median vahvuuden ja hyödyntävät sitä markkinoinnissa. Sosiaalinen media on edullinen markkinointi kanava yrityksille, mutta sen potentiaalin hyödyntäminen on haastavaa. Se on muuttanut yritysten markkinointiajattelua ja velvoittaa yritykset muuttumaan kehityksen mukana.

Asiakaspalvelu verkossa vaikuttaa ostokäyttäytymiseen

Koska kilpailu lisääntyy jatkuvasti, ihmisten ei tarvitse tyytyä tiettyyn palveluntarjoajaan, mikäli se ei vastaa odotuksia. Vaikka verkossa ei voi olla fyysisessä vuorovaikutuksessa, on olemassa paljon tapoja, joilla voimme saada asiakkaan tuntemaan itsensä tärkeäksi.

Lue lisää Asiakaspalvelu verkossa vaikuttaa ostokäyttäytymiseen

SAB-BIO:n näkyvyyden lisääminen – miten projektitiimi onnistui?

Tammikuun alussa projektitiimi lähti toteuttamaan yhteistyökumppani Igis-SuKonin kanssa projektia. Kyseessä on prosessiteknisiin LVI-ratkaisuihin erikoistunut toiminimi, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2012 saakka. Projektissa oli tarkoitus lisätä yrityksen näkyvyyttä ja tunnettuutta muun muassa perustamalla verkkosivut, joita yrityksellä ei vielä projektin alkuhetkellä ollut. Linkki aiempaan blogipostaukseen: https://showcase.laurea.fi/projektiblogit/2021/nakyvyyden-lisaaminen-sab-biolle/

Lue lisää SAB-BIO:n näkyvyyden lisääminen – miten projektitiimi onnistui?

Sosiaalisen median ihmeellisessä maailmassa

Sosiaalinen media on nykyään läsnä oikeastaan kaikkialla ja se on kasvattanut merkitystään markkinoinnin välineenä koko viime vuosikymmenen ajan. Mitä somemarkkinoinnin harjoittelijan työpäiviin sisältyy käytännössä ja mitä työ vaatii harjoittelijalta? Se selviää tässä blogipostauksessa.

Lue lisää Sosiaalisen median ihmeellisessä maailmassa

Yhteishaun maailmassa – harjoittelijan mietelmiä

Ensimmäiset kuukaudet Laureassa ovat menneet todella nopeasti. Harjoittelijat ovat päässeet mukaan monenlaisiin projekteihin alusta alkaen ja omat työtehtävät tulivat hyvin nopeasti tutuiksi. Isoin osa työstä on tehty nyt etänä kotitoimistolta käsin, mutta siitä huolimatta on työkaverit tulleet tutuiksi ja työtehtävissä tarvittaessa saanut hyvin ohjausta. Tässä blogikirjoituksessa avaan hieman sitä, millaisia työtehtäviä olen päässyt tekemään ja millaista onkaan hakijamarkkinoinnin harjoittelijan arki.

Lue lisää Yhteishaun maailmassa – harjoittelijan mietelmiä

#Pintavesipelastajat lähtivät vesille! – Projektin puolivälissä, Teknoinfra Oy

Projektitiimi sai tehtäväkseen suunnitella Teknoinfra Oy:n B2B asiakkaille markkinointi- ja myyntisuunnitelma, jonka tavoitteena on pintavesien poistokourujen liiketoiminnan tunnettavuuden kasvattaminen.

Miten me sitten tämä projekti saadaan tehtyä? Kuinka me saimme #pintavesipelastajien vene rannasta turvallisesti ilman että kukaan putosi kyydistä? Ensimmäisestä tammikuussa 2021 pidetystä palaverista on jo vierähtänyt tovi ja työtä on riittänyt.

Lue lisää #Pintavesipelastajat lähtivät vesille! – Projektin puolivälissä, Teknoinfra Oy

Näkyvyyden lisääminen SAB-BIOlle

  • Igis-SuKon, biotekniikka-alan suunnittelu- ja konsultointiyrityksen tunnettuuden lisääminen ja markkinointi

Projektitiimimme sai kevääksi 2021 mielenkiintoisen toimeksiannon yhteistyökumppanilta Igis-SuKonilta. Yrityksellä on toiminimi, ja projektin tarkoituksena on saada kevään aikana lisää näkyvyyttä esimerkiksi uusilla verkkosivuilla, sekä vahvistaa brändiä. Projektin myötä Igis-SuKonille on haettu Patentti- ja rekisterihallitukselta aputoiminimi SAB-BIO.

Lue lisää Näkyvyyden lisääminen SAB-BIOlle

Syysharkkareiden jäähyväiset

Syksyn harkkajaksot ovat päättymässä ja tässä postauksessa markkinointi- ja viestintäosastojemme harjoittelijat kertovat, mitä he ovat oppineet viimeisten viiden kuukauden aikana. Uudet harkkarit hyppäävät puikkoihin tällä viikolla!

Lue lisää Syysharkkareiden jäähyväiset

Toimivampaa sisältöä TikTokkiin – 10 vinkkiä

Laurean markkinoinnin harkkarit Tua ja Reetta ovat päässeet syksyn aikana sukeltamaan TikTokin maailmaan. Nyt viisi kuukautta myöhemmin he jakavat parhaat vinkkinsä TikTokissa menestymiseen ja toteavat: “Parasta TikTokissa on se, ettei sinulla tarvitse olla paljon seuraajia ennalta, jotta saisit useita näyttökertoja”. Nappaa vinkit talteen!

Lue lisää Toimivampaa sisältöä TikTokkiin – 10 vinkkiä

Valokuvastudion markkinointiviestinnän kehittäminen – Studio Koo Photography

Laurea-ammattikorkeakoulun uusista ja vanhoista liiketalouden opiskelijoista koottu projektitiimi aloitti yhteistyöprojektin Satu Karmavalon kanssa. Sadun yritys Studio Koo on valokuvausyritys, joka toimii pääasiassa Turun seudulla, toki myös lähialueilla. Studio Koo tarjoaa valokuvauspalveluita yrityksille ja yksityisille henkilöille, joihin kuuluu esimerkiksi muotokuvat, ryhmäkuvat, perhekuvat ja muut henkilökuvat. 

Lue lisää Valokuvastudion markkinointiviestinnän kehittäminen – Studio Koo Photography