Eettinen johtaminen, diibadaabaa vai suoraselkäistä vastuun kantoa?

Onko eettisestä johtajuudesta puhuva toimitusjohtaja vain brändinrakentajan märkä päiväuni vai onko se osa nykypäivän hyvää johtajuutta? Koskettaako eettiset näkökulmat vain niitä suuryritysten johtajia, joiden tuleekin olla tietoisia päätöstensä eettisyydestä vai onko nämä niitä asioita, joista meidän jokaisen tulee kantaa vastuuta omassa päivittäisessä päätöksenteossa?

Erika Heiskanen ja Jari Salo kirjassaan Eettinen johtaminen, tie kestävään menestymiseen (2007) avaa mistä eettisen johtamisen kivijalka muodostuu ja miten sen voi ottaa osaksi omaa identiteettiä ja toimintaa. Kokonaisuus koostuu eettisestä päättelykyvystä, ymmärrämmekö todella muiden ihmisten motiivit ja pystymmekö ottamaan ne huomioon ja kuuntelemaan, kun teemme päätöksiä arjessa. Olenko itse työssäni tinkimätön, lahjomaton, systemaattisesti rehellinen ja pyrinkö tukemaan muita toimimaan samojen periaatteiden mukaisesti. Kivijalan loppuosa koostuu eettisistä käytännöistä, johon kuuluu ne isomman kuvan yhteiskuntavastuulliset pelisäännöt sekä pienemmät organisaatiotason linjaukset, mitkä ovat osa jokapäiväistä johtamista. Vai toimimmeko täysin vastakohtaisesti, toteutanko puolustelevaa järkeilyä, eli piiloudunko sääntöjen taakse ollakseni aina oikeassa ja oikeuttaakseni oman toimintani? Taivunko helposti yleisen mielipiteen alla ja luovun omista periaatteistani miellyttääkseni muita? Toteutanko egoistista, strategista ajattelua tarjoamalla kaunopuheita yhteisistä arvoista kehittämispäivässä, ilman todellista tarkoitusta ikinä toteuttaa niitä käytännössä ja tavoittelenko henkilökohtaista voittoa, keinoista huolimatta?

Jos löydät oman kivijalkasi perustan ensiksi mainittujen joukosta, voit johtajana tehdä nopeita ratkaisuja varmana siitä, että päätöksesi ovat eettisesti kestäviä. Jos kuitenkin huomaat, posket punaisena, vähemmän mairittelevien huomioiden joskus olevan osa toimintaasi, ei huolta. Voit aina ottaa seuraavat viisi vaihetta käyttöösi Eettisen johtajuuden kirjasta.

1. Lisää omaa tietoisuuttasi ja kehitä päättelytaitojasi tarkastelemalla tilanteiden arvovalintoja

2. Kehitä moraalista mielikuvitustasi rakentamalla kokonaiskuvia ja useampia ratkaisumalleja

3. Kirkasta omia arvojasi tavoitteena johdonmukainen päätöksenteko

4. Vahvista henkilökohtaista integriteettiäsi kantamalla vastuuta suoraselkäisesti

5. Ryhdy toteuttamaan eettistä toimintaa käytännössä

Viime vuosina moni suomalainen johtaja on myös nostanut esiin hyvän johtajuuden tärkeimpiä piirteitä. Ohjelmistotalo M-Filesin toimitusjohtaja Miika Mäkitalo ja CxO Professional Oy:n omistaja Toni Hinkka kiteyttävät hyvän johtajuuden, palvelujohtajuudeksi. Hyvä ja eettinen johtaminen on toisen ihmisen kunnioittamista, palveluammatti, jossa autetaan kaikkia menestymään ja pidetään kiinni omista arvoista. Se on kykyä antaa aikaa, kuunnella, innostaa, kiinnostua muista ja taitoa antaa vastuuta.

Tulevaisuuden työelämä kaipaa niitä johtajia jotka osaavat hyödyntää kokonaisvaltaista eettiseen näkökulmaan perustuvaa ajattelutapaa ja tuottaa mahdollisimman monia sidosryhmiä tyydyttäviä ratkaisuja sen sijasta, että oma etu oli se ainoa menestymisen kaava. Eettisellä johtajuuden keinoin voimme tuottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia kaikissa työyhteisön tasoissa. Johdetaan yhdessä ja otetaan vastuuta!

Kirjoittaja: Taru Raappana, asiantuntija ja yrittäjyyden puolestapuhuja

Lähteet:

Heiskanen E., Salo J. Eettinen johtaminen, tie kestävään menestykseen. 2007. Helsinki. Talentum

Aamulehti

Helsingin Uutiset

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi