Masennuksen ja ylipainon yhteydestä

Millainen on masennuksen ja ylipainon yhteys ja erityisesti niiden keskinen noidankehä, vai onko asioilla yhteyttä? Miten kierteen voi katkaista ja miten auttaa läheistä – tai sosionomin näkökulmasta, asiakasta – pääsemään kierteestä pois?

Masennus ajaa ylipainoon – ja toisin päin

Masennus, Suru, Mies, Utęsknienie, Smętność, Nostalgia
Kuva lainattu.

Masennus on ihmisen elämää ja toimintakykyä laajalti heikentävä sairaus. Masennus voi aiheutua monista eri syistä ja tarinoita on käytännössä yhtä paljon, kuin sairastajia. Usein sairastunut ihminen on piittaamaton omasta terveydestään tai itsestään huolehtimisesta – vaikkakaan ei vapaaehtoisesti, energiat ja motivaatio ovat vain riittämättömiä mihinkään muuhun, kuin päivästä toiseen selviämiseen. Masennus syö voimat mennä ulos, harrastaa asioita, jotka ennen saattoivat olla päivittäisiä aktiviteetteja, huolehtia omasta ruokavaliostaan tai yleisesti koko elämästä.

Usein masennus alkaa salakavalasti ja pikkuhiljaa ihmisen normaalit arkirutiinit alkavat kärsiä. Ulos mennään hiukan harvemmin, urheillaan hiukan harvemmin, syödään pikaruokaa tai herkkuja energian puutteen vuoksi hiukan useammin. Mikäli tämä kierre jatkuu ilman, että asiaankuuluvaa ja riittävää hoitoa masennukseen saadaan ajoissa, voivat elintapojen muutos huonompaan aiheuttaa ylipainon sairastuneelle yllättävänkin nopeasti.

Vaikka masennus voi aiheuttaa ylipainoa, voi kierre syntyä myös toisesta lähtökohdasta, jossa ylipaino ja epäterveelliset elämäntavat ovat se, joka toimii laukaisevana tekijänä.

HS kertoi artikkelissaan, että yli puolet suomalaisista ovat ylipainoisia. Masennuksen ja ylipainon välistä yhteyttä tutkivan tutkimuksen mukaan painoindeksin noustessa 4,7 pisteellä masennuksen todennäköisyys lisääntyi miehillä 18 prosenttia ja naisilla 23 prosenttia. Tutkijat sanovat, että korkea painoindeksi muuttaa kehon tiettyjen geenien ilmenemistä ja voi johtaa masennukseen.

Vaikka tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että masennus ja sen yleisyys suomalaisten keskuudessa johtuisi yksinään ylipainosta ja muita tekijöitä ei olisi, niin tulisi ylipaino jo pelkästään fysiologisena ilmiönä ottaa huomioon pohtiessa masennuksen mahdollisia syitä tai sille altistavia riskitekijöitä. Lisäksi huomioon on hyvä ottaa ylipainoon johtavien tekijöiden, kuten ruokailu- ja urheilutottumusten vaikutus.

Ylipainon fysiologisten masennukselle altistavien tekijöiden lisäksi se tuo mukanaan sosiologiset ilmiöt, joita ovat usein lisääntynyt kiusaaminen, syrjiminen ja yleinen niin kutsuttu body shaming. Nämä ovat ylipainoisesta ihmisestä itsestään johtumattomia tekijöitä, jotka lisäävät riskiä yksinäisyyden tunteelle, huonolle itsetunnolle, vääristyneelle minäkuvalle ja jopa masennukselle. Esimerkiksi THL:n kouluterveyskyselyn mukaan nuorista ylipainoiset kokivat kärsivänsä kiusaamisesta, seksuaalisesta häirinnästä ja yksinäisyydestä selvästi normaalipainoisia nuoria enemmän. 

Miten toipumisen tielle?

Victory, Nainen, Valo
Kuva lainattu.

Koska masennus ja ylipaino ovat usein toisiaan ruokkivia ilmiöitä, ei tulisi keskittyä pelkästään toiseen vaan ottaa molemmat huomioon kokonaisvaltaisessa kuntoutumisessa.

Ylipainon korjaamisessa tärkeitä seikkoja ovat oikeanlaisen, itselleen sopivan urheilumuodon löytäminen ja siihen motivoituminen, ruokavalion korjaaminen sekä oman itsetunnon parantaminen. Tärkeää on ottaa huomioon oma jaksamisensa ja pyrkiä muuttamaan asioita hitaasti ja  kestävästi. Liian radikaalit ja yhtäaikaiset muutokset eivät yleensä ole kestäviä, sillä jokainen muutos vaatii ihmiseltä psyykkistä voimaa ja pitkäaikaista sitoutumista muodostuakseen pysyväksi elintapamuutokseksi. Mikäli kuormittaa itseään liian monella uudella asialla, on helppoa palaa loppuun kaiken muutoksen keskellä ja kokea muutos mahdottomaksi ja palata vanhoihin tapoihin.

Masennuksen omahoidossa on hyvä ottaa huomioon mielekkään toiminnan lisääntyminen, arjenhallinnan taitojen opettelu, omien tunteiden tunnistaminen ja käsittely sekä tulevaisuuteen keskittyminen ja tavoitteiden luonti. Jos kuitenkin kokee omahoidon keinot tai omat voimavaransa riittämättömiksi tai kärsii jo vakavasta masennuksesta, tulisi ottaa yhteyttä lääkäriin hoitosuunnitelman laatimiseksi. Hoidossa voidaan käyttää lääkitystä tai psykoterapiaa tai niiden yhdistelmää, joka on useimmiten suotavaa.

Näiden ongelmien kanssa painivaa voi tukea muutoksen tiellä ja ymmärtämällä ongelmia, joiden kanssa toinen painii ja olemalla tuomitsematta. Läsnäolo, ongelmien kuuntelu ja tsemppaaminen vaikeina hetkinä ja mukaan ottaminen sekä sosiaalisiin toimintoihin että esimerkiksi kahden kesken ulkoilemaan voivat olla tekijöitä, jotka auttavat tiellä elämänmuutokseen ja löytämään iloa päivistä. Neuvoja ja apua elämänmuutoksen tukemiseen voi tarjota ja myöskin kertoa, mistä on saatavilla lisätietoa ja ammattilaisapua.

 Jokaisella meistä on paljon erilaisia keinoja muuttaa toisen elämää ja auttaa – käytetään niitä.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Masennuksen ja ylipainon yhteydestä”

  1. Postauksesi on mielenkiintoinen ja aihe hyvin tärkeä, jonka eteen meistä jokainen pystyy osaltaan tekemään jotakin auttaakseen toisen ihmisen elämää. Kirjoituksessa esittelemistäsi toipumisen keinoista pystyy jokainen poimimaan neuvoja auttaakseen ylipainoisuudesta ja masennuksesta toipuvaa ystävää. Lisäksi on tärkeää tiedostaa, että masennus voi aiheuttaa ylipainoisuutta sekä ylipainoisuus masennusta.

    – Vilma

Kommentoi