Miten pieni teko voi auttaa!

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, miten minä voin auttaa kiusattua? Oletko sattumalta nähnyt tilanteen, jossa jotakuta kiusataan, mutta et ole tiennyt mitä tehdä. On olemassa monia tapoja auttaa, mutta monesti ihmisiltä puuttuu rohkeus puuttua tilanteeseen. Jo se, että välität ja sinulla on halu auttaa on jo suuri askel. Kuitenkin se, että oikeasti puuttuu tilanteeseen, vaatii yksilöltä jo paljon. Kiusatun tukeminen on näin todella tärkeää, ja auttamisen muodotkin ovat moninaiset. Ei ole olemassa vain tiettyä tapaa auttaa kiusattua.

Eri auttamiskeinot

Jo kotona vanhemmat voivat auttaa lasta kysymällä hänen päivästään ja keskustelemalla hänen kanssaan. Jos esimerkiksi epäilee, että omaa lasta kiusataan, voi yrittää tuoda aihetta esille. Ei ole kuitenkaan hyvä patistaa lasta, sillä aluksi hänen voi olla vaikea avautua. Kannattaa varmistaa lapselle, että haluaa auttaa, ja on hänen puolellaan olipa kyse mistä. On hyvä myös sanoa lapselle, ettei kiusatuksi tuleminen ole hänen vikansa ja, että hänessä ei ole mitään vikaa, joka oikeuttaisi kiusaamisen. Luottamuksen saaminen on tärkeää, joten ennen kuin tekee mitään asialle kannattaa ensin neuvotella lapsen kanssa. Voi myös esimerkiksi miettiä lapsen kanssa tapoja selviytyä kiusaamistilanteista.

Monet eivät hyväksy kiusaamista, mutta välillä voi tehdä ryhmässä asioita, joita ei normaalisti tekisi. Ryhmässä saattaa hyväksyä kiusaamisen, koska haluaa kuulua joukkoon. Kuitenkin on hyvä olla se rohkea henkilö, joka puuttuu kiusaamiseen ja auttaa kiusattua. Kannattaakin miettiä, mitä tekisi hänen tilanteensa parantamiseksi. Jo pienillä teoilla voi olla suuri merkitys kiusatulle. Voi esimerkiksi lähettää hänelle rohkaisevan viestin tapahtuneen jälkeen. Tämä pieni ele ei välttämättä saa kiusaamista loppumaan, mutta se voi ainakin helpottaa yksilön oloa ja saada tilanteen tuntumaan hänestä erilaiselta.

Aina ei ole välttämättä järkevää puuttua kiusaamistilanteeseen, mutta voi auttaa esimerkiksi kertomalla asiasta aikuiselle. Kannattaa myös olla kiusatun kaveri, koska hän voi olla arka eikä hän uskalla tutustua kehenkään. Voit näin tarjota apua, jotta hän voi kertoa tapahtuneesta. Koulussa ryhmähenki on tärkeä, joten, jos luokassa ei hyväksytä kiusaamista, niin se voi viedä jo pitkälle. Näin yksilöllä on suuren ryhmän tuki, jos jotain sattumalta tapahtuu.

Sivustakatsojan rooli

Kiusaamistilanteessa on useasti sivustakatsojia, jotka eivät ole vastuussa kiusaamisesta. Heillä on kuitenkin mahdollisuus ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista. Kotona kannattaa opettaa lastansa ottamaan kantaa kiusaamistilanteessa ja puuttumaan siihen. Voi esimerkiksi panna lapsen miettimään, miltä kiusaamisen sivusta seuraaminen tuntuu. Mitä tunteita se hänessä herättää? Voisi kehottaa lastaan myös puhumaan koulussa kiusaamisesta kavereidensa kanssa. He voisivat yhdessä miettiä keinoja kiusaamisen lopettamiseksi. Jos lapsi ei itse uskalla puuttua kiusaamiseen, voi opettaa, että asiasta kannattaa kertoa aikuiselle. On hyvä rohkaista lasta, ja varmistaa hänelle, että kertominen ei ole koskaan kantelua. Tärkeintä on asiaan puuttuminen.

Sivustakatsojalla voi olla monia syitä, miksi hän ei välttämättä puutu kiusaamiseen. Hänellä voi olla esimerkiksi pelko siitä, että joutuu itse kiusatuksi. Kuitenkin on hyvä, että hänestä tulee sellainen henkilö, joka uskaltaa toimia ja puuttua. Hänen ei kannata miettiä muiden mielipiteitä. Hänen kannattaa mieluummin asettua kiusatun asemaan, ja miettiä, miltä hänestä tuntuu.

Puuttumisella onkin positiivisia vaikutuksia. Kun kiusattua puolustetaan hän ei ole enää niin peloissaan eikä myöskään masentunut tai alakuloinen. Ryhmänäkin voi auttaa. Muut sivustakatsojat voivat puuttua, ja näin yhdessä osoittaa, etteivät hyväksy kiusaamista. Asian esille tuominenkin voi vähentää kiusaamista, sillä asiasta puhuminen osoittaa, että kiusaaminen on väärin. Se myös muuttaa ilmapiiriä sellaiseksi, että kiusaamista ei haluta, ja se nähdään vääränä. On myös hyvä olla kiusatun vieressä, jotta se ennaltaehkäisee sitä, että häntä kiusataan. Tämä voi edesauttaa tilanteen helpottumista.

Kuten kotona kannattaa opettaa lapsia, myös koulussa kannattaa opettaa heitä. Koulussa voi esimerkiksi kannustaa ryhmähenkeen ja muiden huomioimiseen. Koulussa voi vaikka tehdä paljon tehtäviä ryhmissä, jotka sitten auttavat heitä kehittämään empatian tunteita. Lapsi oppisi toimimaan muiden kanssa ja ymmärtämään, mikä on väärin ja mikä on oikein.

Lapsen oppimisen taito alkaa kotoa, joten siihen kannattaa panostaa. On hyvä opettaa lapsia asettumaan muiden asemaan. Näin he saisivat rohkeutta puuttua tilanteisiin, joissa kohdellaan toista huonosti. Auttamisen teko onkin tärkeä, joten pitää muistaa olla rohkea ja puuttua laiminlyöntiin. Jo ihmisen pieni teko, kuten ystävällisyys voi viedä pitkälle. Joten olkaa kaikki ystävällisiä toisillenne.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

6 ajatusta aiheesta “Miten pieni teko voi auttaa!”

 1. Tärkeästä aiheesta olet kirjoittanut! On totta, että on tärkeää että lapsille opetetaan jo kotona sse, ettei ketään saa kiusata ja asettuminen toisten asemaan. Kun osaa asettua toisen asemaan, on helpompi puuttua kiusaamiseen, kun ajattelee miltä itsestä tuntuisi jos olisi kiusatun asemassa.

  Lasten ja nuorten pitäisi ehdottomasti puuttua enemmän koulukiusaamiseen, sillä saataisiin varmasti kiusaamista vähennettyä, kun niihin puututtaisiin myös lasten ja nuorten omasta toimesta.

 2. Tärkeä aihe. Ja surullista miten kiusaamista ei tunnuta saavan loppumaan. Varsinkin nykypäivänä sosiaalisen median välityksellä kiusaaminen on entistä rajumpaa. Kotona olisi varsin tärkeää harjoitella miten toimia kiusaamistilanteissa sekä puuttua riittävän varhain mikäli sitä ilmenee. Aikuisenkien varsinkin koulussa tulisi avata silmät ja uskaltaa puuttua tilanteisiin ja selvittää, onko esimerkiksi kiusaajan kotioloissa kaikki kunnossa.

 3. PASOVA_RIITTA

  Kaikki tuomitsee kiusaamisen mutta silti sitä ilmenee lasten, nuorten ja aikuisten keskuudessa. Luin kirjan Tunneäly varhaiskasvatuksessa ja kirjassa pohdittiin, olisiko tunnekasvatuksesta kenties apua kiusaamisen kitkemiseen. Opetamme lapsille ja nuorille akateemisia taitoja, mutta jääkö vähemmälle arvojen, ajattelun, tiimi työskentelyn ja toisista välittämisen opettaminen.
  Aikuiset niin kotona kuin päiväkodeissa ja kouluissa ovat väsyneitä ja stressaantuneita. Aikuisilla on paineita pitää olla tehokas, nopea ja kehittyä koko ajan. Lapsille ei jää aikaa, heille ei keretä ja osata opettaa perusarvoja. Uskotaan, että sosiaaliset tavat opitaan itsestään. Tunneälyn opettamien tukisi akateemisten taitojen oppimista, kun sosioemotionaaliset vaikeudet vähenisivät.
  Kiusaamiseen puuttuminen ja sen ehkäisy todella tärkeää mutta jotenkin tuntuu, että se jää usein projektien ja kampanjoiden varaan.

 4. Pasova_ineza

  Tämä on todella merkityksellinen aihe ! Uskon juuri että kiusaaminen yksi niistä asioista jota tulee aina tuoda esille varsinkin nuorten keskuudessa. On aina tärkeää opettaa että miten reagoida tai toimia kiusaamis tilanteessa. Tässä blogissa on hyvin. Tuotu esiin eri näkökulmia ja muutamia tapoja siihen miten toimia.

 5. Tämä aihe tuntuu koskettavan minua aina vain uudelleen ja uudelleen! On surullista ajatella, ettei kiusaamista saada loppumaan ja se tuntuu jatkuvan vuodesta toiseen, vaikka sukupolvet vaihtuvat. Tästä herääkin kysymys, mitä voisimme tehdä toisella tavalla ja vielä paremmin, jotta kiusaaminen saataisiin kuriin?
  Teknologian kehittyessä myös kiusaamisen tapoja on tullut lisää. Liian usein netissä näkee, kuinka toisia ihmisiä haukutaan anonyymina. Kuinka monella olisi oikeasti pokkaa mennä sanomaan asiat kasvotusten? Välillä mietin, että kuka oikeasti edes jaksaa käyttää nettikiusaamiseen niin paljon omaa vapaa-aikaansa. Jos on jotain sanottavaa, miksei asioita voi ilmaista rakentavasti.
  Turvallisen aikuisen ja vanhempien rooli ovat varmasti ensisijaisen tärkeitä kousaamisen ehkäisemisessä.

 6. Kiitos kirjoituksestasi,
  Kiusaaminen on aihe, joka tuntuu vuosi toisesta puhuttavan ihmisiä ja silti se on asia, jota ei tunnuta saavan kuriin. Kiusaamisen lopettamisessa ja ehkäisemisessä tulisi mielestäni kiinnittää huomiota enemmän ennaltaehkäisemiseen. Uskon, että jos ihmisen ympäröivässä yhteisössä vallitsee positiivinen ja yhteisöllinen toimintakulttuuri ja yhteisöön on luotu yhteisesti pelisäännöt, on kiusaamiselle myös korkeampi kynnys. Myös tunne- ja kaveritaitojen opettaminen saattaisi tukea kiusaamisen ehkäisemistä ja niihin tulisikin mielestäni jo varhaiskasvatuksessa kiinnittää huomiota aikaisempaa enemmän.
  Kiitos ajatuksia herättävästä kirjoituksesta!

Kommentoi