Kansainvälistymistä teorian ja tutkimuksen tuella

Team members: Saamia Aden, Arete Niinemets, Suvi Rinne, Armi Hokkanen, Oona Uusitalo and our client Juha Ketola. Tia Salminen participating remotely.

In English below.

Edellisestä päivityksestä on kulunut nyt kuukausi, jonka aikana olemme kulkeneet projektissamme hyvää vauhtia eteenpäin. Viikkoihimme on mahtunut tiedonhankintaa ja siitä koosteen eli tietoperustan kirjoittamista toimeksiantajallemme Kauppavalmennus Oy:lle. Teorian aiheina olivat Lean-menetelmä, yrityksen kansainvälistyminen, kansainvälisille markkinoille menon tavat ja suunnitelma, kilpailu kansainvälisillä markkinoilla sekä kansainvälinen toimintaympäristö. Näistä aiheista saimmekin erittäin hyvät lähtökohdat projektin etenemiselle sekä tulevalle selvitystyölle ja tiedonhankinnalle.

Viikoittain olemmekin vieneet eteenpäin myös tutkimustamme ja tiedonhakua muun muassa mahdollisista kumppaneista vähittäistavarakauppojen sekä organisaatioiden osalta. Etsinnässä ovat olleet myös tulevaisuudessa mahdollisesti järjestettävät tapahtumat, joihin Kauppavalmennus pääsisi esittelemään toimintaansa.

Tiimimme mielestä parasta tässä tekemisessä on kuitenkin ollut se, että toimeksiantajamme tekee erittäin tiiviisti yhteistyötä tiimimme kanssa. Sähköpostien vaihdon lisäksi olemme olleet viikoittaisissa palavereissa joko kasvotusten tai etäyhteyksien kautta. Tiivis yhteistyö toimeksiantajaan tuo projektiin arvokasta tietoa ja näkökulmaa sekä ajankäytöllistä tehokkuutta, kun tiedämme heti, mistä jatkaa ja mitä meiltä odotetaan seuraavaksi.

Hyvillä mielin eteenpäin!

Toivotamme kaikille aurinkoista syksyn jatkoa 😊 – Terveisin Laurean tradenomiopiskelijoiden projektitiimi, opintoprojektissa yhteistyössä Kauppavalmennus Oy

Internationalisation with the support of theory and research

It has been a month since our previous post. During the month we have progressed with a nice pace. Our weeks have included information acquisition and writing theory base for our client Kauppavalmennus Oy. The theory topics were Lean-methods, business internationalisation, market entry methods and modes, competition in the international markets. These topics form a solid base for the progress of our project, and our upcoming and continuous research and information acquisition.

On a weekly basis we have taken forward our research about possible retail and organisational partners. The search has also included possible future events where Kauppavalmennus could present their operations.

Our team believes that the best thing about this project has been the close work with our client. In addition to exchanging emails, the client has participated nearly weekly either in face-to-face meetings or remotely. Close co-operation with the client brings valuable knowledge and perspective, and time-efficiency, since we are right away aware where to continue and what is expected from us next.

Ahead with a good spirit!

We wish everyone sunny autumn 😊 – Best regards, Laurea Business students project team in co-operation with Kauppavalmennus Oy.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi