InnoVilla kevät 2021: projektin alku

Tammi-helmikuu 2021 

InnoVilla on Hyvinkään kampuksella toimiva oppimisympäristö ja yritysten esihautomo. Esihautomo on organisaatio, joka avustaa yrittäjiä yrityksen perustamisessa ja kehittämisessä. Yhteistyökuvioina InnoVillalla ovat mm. opiskelijayrittäjien verkostoituminen, juridisten palvelujen löytäminen, tilojen vuokraus ja muu yhteistyö. Innovillan kautta opiskelija saa Laurealta koulun oman osaamisen lisäksi myös yhteistyökumppanien, esim. YritysVoimalan, tuen.  

InnoVillassa toimii opiskelijoiden projektitiimi, joka yhdessä ohjaajien kanssa aktivoi opiskelijoita yrittäjyyteen. Opiskelijatiimi tekee yhteistyötä LaureaES:n kanssa ja auttaa opiskelijoita alkuun yritysideoiden kehittämisessä.  

InnoVillan projektitiimi aloitti pre-briifillä 13.1.2021. Projektin tavoitteena on sekä parantaa InnoVillan tunnettuutta ja markkinointia Laurean Hyvinkään kampuksen opiskelijoiden keskuudessa, että luoda ja ylläpitää yhteistyötä lähialueen koulujen kanssa. Aiemmin yhteistyötä on ollut sekä Laurean sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoiden kanssa että Riihimäen lukion kanssa. Koronaviruksen vuoksi kuitenkin Laurean aikataulut olivat muuttuneet sen verran että kaavailtu yhteistyö sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoiden kanssa ei toteutunut tänä keväänä suunnitellusti. 

Tällä hetkellä tiimi valmistelee yhteistyötä Riihimäen lukion kanssa osuuskuntatoiminnan koulutuspaketin merkeissä sekä suunnittelee uutta haalarimerkkiä InnoVillalle, joten toimia riittää vaikka vuosi onkin omanlaisensa.  

Ohessa vielä lyhyt historiikki InnoVillasta: 

InnoVillan historiaa 

Esihautomo InnoVilla on toiminut Hyvinkään kampuksella jo 10 vuotta. InnoVillan esikuvana oli yrityshautomo TechVilla, ja pyrkimysenä samoin kuin TechVillalla, edistää opiskelijoiden yrittäjyyttä, opiskelijoille sopivassa muodossa. Alunperin nimeksi aiottiin InnoPaja, mutta tämän niminen projekti oli jo olemassa tuolloin eikä toiminimen rekisteröinti InnoPajana onnistunut. Nykyisin InnoVillan nimi on suojattu tuotemerkillä. InnoVillan avulla ovat saaneet alkunsa esimerkiksi yritykset turvallisuusalalla sekä lastensuojelussa ja seikkailupuisto SeikkailuSveitsi. 

Lyhyesti vielä InnoVillan esikuvana toimineesta Techvillasta: TechVilla toimi alun perin 2000-luvun alussa yrityshautomona Hyvinkään villatehtaan kiinteistössä. TechVilla vuokrasi tiloja aloittaville yrittäjille, tarjosi yritysneuvontaa ja sparrausta sekä järjesti verkostoitumistilaisuuksia. Nykyisin Teknologiakeskus TechVilla Oy on hyvinkääläinen kehitysyhtiö, joka auttaa teknologia-alalla toimivia yrityksiä kasvamaan, kansainvälistymään ja menestymään. YritysVoimala puolestaan tarjoaa neuvontaa talousalueen yrityksille sekä avustaa verkostoitumisessa ja toimitilojen etsimisessä ja YritysVoimalan kanssa samoissa tiloissa toimiva Uusyrityskeskus tarjoaa yrityksen perustamista suunnittelevalle luottamuksellista ja maksutonta neuvontaa. 

InnoVillan perustaminen vuonna 2010 / kuvan lähde: Maija Huhta 

InnoVillan Facebook-sivu: https://www.facebook.com/InnoVilla 

InnoVillan  instagram: https://www.instagram.com/innovilla_laurea/ 

InnoVillan internetsivut: 

https://www.laurea.fi/koulutus/liiketalous-ja-tietojenkasittely/liiketalous-amk/innovilla/

Kommentoi