Irti pääsy ongelmasta – käännekohdassa – muutos on uusi mahdollisuus

Kuvio 1. Mahdollisuus

Viimeksi keskityin postauksessani päihteiden käytöstä siirtymistä kohti käännekohtaa, henkistä prosessia, jonka kautta ihminen hakeutuu tai ohjataan hakeutumaan avun piiriin. Tässä postauksessa käsittelen henkisen paranemisprosessin matkantekoa käännekohdassa.

Ihminen vaatii monesti päihteistä irtipääsyyn myös konkreettista apua, hoito- ja tukikeinoja. Ennen kuin näihin voidaan ryhtyä, tarvitaan ihmiseltä itseltään jonkinlainen halu eli motivaatio siirtyä kohti päihteettömyyttä tai sen vähentämistä. Ihminen on voinut tiedostaa ongelmansa jo pitkään, mutta kynnys siirtyä kohti muutosta on suuri ja se tuntuu vieraalta ja vaikealta. Tämä vaatii ammattiauttajalta myös ymmärrystä. 

Ymmärtäminen on asia johon haluan pureutua. Päihteiden ongelmakäyttäjien auttaminen on itselleni työnä vieras. Käsittelen aihetta siis tästä näkökulmasta, miten päästä mahdollisimman lähelle asiakasta, että häntä voi auttaa arjessa selviytymisessä. Itseäni auttaa monesti mieli- ja kielikuvien käyttö. Kokemuksen voi siirtää mielikuvaksi, jolla halutaan tuoda esille miltä joku tilanne tai asia on tuntunut tai voi tuntua. Uskon, että tästä on hyötyä myös asiakas tilanteissa.  

Ihminen, joka haluaa päästä irti vanhasta ja opituista elämäntavoista tarvitsee muutoksen. Siirtyminen kohti käännekohtaa voi olla työlästä, mutta työläin vaihe voi olla itse muutos, askelten ottaminen kohti elämäntapojen muutosta. Jollain lähtökohta voi olla koko elinympäristön muutos, toisille riittää arkisten rutiinien muuttaminen samassa elinympäristössä. 

Tämä vaatii lujaa päättäväisyyttä, että takaisin vanhaan ei lipsahdeta. Luin paikallislehtemme forumia, jossa Huopainen A (2021), kirjoittaa kolumnissaan uuden vuoden lupauksista näin, “uudenvuodenlupauksista huolimatta on paljon helpompaa lipsahtaa takaisin vanhoihin tapoihin, uuden oppiminen vaatii lukemattoman määrän toistoja sekä positiivista palkkiota”. Yhdistin tämän myös omaan aiheeseeni. Vaikka kolumnissa puhutaan uuden vuoden lupauksista, kuitenkin muutokseen tarvittavasta motivaatiosta ja sen onnistumisesta. Sen kummempaa rakettitiedettä päihteistä irtipääsykään ei ole. Toki puhutaan sairaudesta ja haasteellisemmista ongelmista kuin esimerkiksi lupaus alkaa liikkumaan enemmän.    

Ajattelinkin, että jokaiselle omista ongelmistaan yli pääseminen on suhteellista ja asiakasta saattaa auttaa ajatus, että ei hänen ongelmansa ole sen kummempia kuin jonkun muunkaan ja mahdollisuus muutokseen on kaikilla. Muutoksia voidaan tarvita arkeen hyvin akuutistikin, kun päätös hakeutua irti päihteistä muodostuu. Tärkeää on ymmärrys omasta tilasta, että kohti muutosta voidaan lähteä. Se voi vaatia ammattiauttajalta myös rehellistä selvitystä asiakkaalle hänen tilanteestaan, mutta myös siitä, mitkä ovat hänen mahdollisuudet ja keinot sekä luoda niihin motivaatiota ja toivoa.  

Edellisessä postauksessani viittasin siihen, että paranemisprosessi vaatii myös uskallusta palata taakse, että voitaisiin valita ne paremmat ladut. Lähdin jalostamaan tätä ajatusta lisää. Sekä pohdin myös sananonnalle “ajautui väärille raiteille” uutta näkökulmaa.  

Onko ihmisellä kuitenkaan ollut mahdollisuuksia valita elämässään parempia latuja, ja jos on, onko ne olleet selkeitä? Voiko, ihminen ajautua väärille raiteille (laduille)? Vai ajautuuko hän vain eteenpäin samaa latua, joka mukanaan tuomien vastoinkäymisistäkin johtuen näyttää selkeämmältä ja helpommalta kulkea, mutta jolla ongelmat kuitenkin vain voivat kasvaa? Jospa ladulta onkin uskallettava poiketa itse? 

Tätä samaa asiaa kuvastaa kuva, jota käytin edellisessä postauksestani. Eteenpäin vievältä tieltä poikkeaa suojatie, jonka toisessa päässä on kyltti, ilman kirjaimia. Suojatie antaa vaikutelman, että tämä suunta tässä kohtaa on mahdollinen ja turvallinen, vaikka tie jatkuu eteenpäin. Uuden suunnan ottaminen vaatii kuitenkin rohkeutta ja uskallusta, koska määränpää ei välttämättä ole selkeä. 

Kuvio 2. Suojatie

On tärkeä palata taakse ja kohdata omaa elämän kulkuaan ja pohtia mitkä tekijät siellä ovat voineet vaikuttaa ongelmien syntyyn, jotta niitä voisi hyödyntää matkalla kohti muutosta. Mutta, selkeää toista latua sieltä ei välttämättä löydy. Ajatuksena onkin palata taakse ja hiihtää takaisin taas samaan pisteeseen, jossa käännekohta on tullut. Tässä pisteessä sama latu jatkuu, mutta tarvitaan rohkaiseva askel muutokseen, niin sanotusti askel umpihankeen tekemään uutta latua, kohti tuntematonta. Ensimmäinen askel on vaikein, mutta mahdollinen. Sitten taas jokainen askel sitäkin palkitsevampi ja mahdollisempi. Matka ei kuitenkaan ole helppo ja se voi väsyttää nopeammin kuin uskookaan.  

Muutos tarvitsee lukemattoman määrän toistoja, jos halutaan saada pysyvyyttä aikaiseksi. Sekä tarvitaan uusia pysyviä rutiineja, jotta ne voisi juurtua elämän tavaksi. Jotka eivät vaadi enää tietoista ponnistelua ja tahdonvoimaa, vaan alkavat tapahtua kuin itsestään. (Huopainen A 2021.) Blogi ryhmämme “Olutta äidin maidossa” sivuilla on puhe kupla, johon on kirjoitettu, “yksi (olut), maito kiitos”, tämän on suunnitellut ryhmämme jäsen. Tämä kuvastaa hyvin sitä, kuinka päihteiden käyttäjä joutuu paranemismatkansa varrella tekemään töitä sen eteen, että esimerkiksi on pystyttävä sanomaan, kerta toisensa jälkeen, jotain muuta kuin ajattelee. Toistot voivat turhauttaa ja ne eivät aina palkitse niin nopeaa kuin haluaisi. Latu, joka on tehty ja joka johtaa takaisin vanhalle ladulle alkaa houkuttamaan. Moni palaakin, ja moni palaa sieltä takaisin, moneen kertaan. Näitä kutsutaan retkahduksiksi, jotka eivät kuitenkaan tarkoita taantumista tai palaamista alkupisteeseen, mikäli tavoitteet säilyvät ja muutosprosessin eteneminen jatkuu retkahduksista huolimatta (Päihdelinkki.fi 2021).  

Huopainen A. kuvaa kolumnissaan haasteiden vastaanottamista kuin hyppäämistä kimmeltävään hankeen. Hän kuvaa hiihtämistä vapaasti rämpimisenä paikasta A paikkaan B, nauttien keväisestä koskemattomasta lumihangesta. Perille pääsy voi olla raskasta, mutta kun sinne pääsee, onkin uutta voimaa ja intoa lähteä valloittamaan uusia kimmeltäviä umpihankia. 

Osalla meistä omalta ladulta poikkeaminen on helpompaa, kaipaamme haasteita ja samalla ladulla eteneminen tuntuu tylsältä.  

Teemme rohkeasti valintoja ja hyppäämme lumi pöllyten kimmeltävään hankeen ottamaan uusia haasteita vastaan. Jos ladullamme tulee vastoinkäymisiä, on meillä rohkeutta kohdata ne ja ottaa elämässämme tarvittaessa uusi suunta. Jollekin uusia latuja sinne tänne tekevälle voi tulla myös vastaan vastoinkäymisiä, josta ei yksin selviä ja ilman apua voi ajautua latua pitkin kohti ongelmien vyyhtiä. Jokainen meistä voi tarvita elämänsä varrella latu opastajaa.  

Toisille omaan elämään vaikuttaneet ja vaikuttavat tekijät ohjaavat jatkamaan samaa latua vastoinkäymisistä huolimatta. 

Ihminen ei välttämättä pysty vaikuttamaan eteenpäin vievällä ladulla valintoihin uuden suunnan ottamiseksi. Ladulla tulevat vastoinkäymiset ohitetaan, ne jätetään käsittelemättä ja näin uudet mahdollisuudet eivät näyttäydy. Uuden suunnan ottaminen ei houkuttele, koska edessä on raskas tuntematon umpihanki, jolla ei näy määränpäätä.  

Kun ihminen tarvitsee apua, ammattiauttajan on asetettava välietappeja eli tavoitteita, mitä kauempana on määränpää. Vaatii isoja ponnisteluja ottaa uusia tapoja elämäänsä. On annettava mahdollisuus huilata ja kehua matkan tekijää. Tukijoukkoja tarvitaan, ammattiauttajia ja läheisiä, kannustamaan ja eteenpäin tuuppimaan, mutta työ on tehtävä itse. Kun määränpään saavuttaa, alkaakin umpihanki näyttäytymään kimmeltävämmältä, joka houkuttelee tekemään uusia latuja. Ja suuntia näyttäviä kylttejä kirjaimineen alkaa hahmottumaan enemmän.

Kuvio 3. Suunta

Lähteet: 

Huopainen A. 2021. Forum Akaa. Akaan seutu. Viitattu 9.3.2021. https://akaanseutu.fi/2021/01/16/forum-akaa-uudenvuodenlupauksista-huolimatta-on-paljon-helpompaa-lipsahtaa-takaisin-vanhoihin-tapoihin-kuin-luoda-uusia-uuden-oppiminen-vaatii-lukemattoman-maaran-toistoja-seka-positiivista/?fbclid=IwAR3Bv7hvEFzsa1qPqYhrLSGzbdHCcgSYzL0zTDT4IYWIAnjMi0ELT2HzAwU#14e2f6f4 

Kuvio 1. Mahdollisuus. Pixabay. Viitattu 9.3.2021. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/yksisuuntainen-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset-1113973/ 

Kuvio 2. Suojatie. Pixabay. Viitattu. 9.3.2021. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/tie-suojatie-siirtyminen-nuoli-630415/ 

Kuvio 3. Suunta. Pixabay. Viitattu 9.3.2021. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/suunta-ensi-oikeus-huomautus-255294/ 

Pähdelinnki.fi 2021. Retkahdus. Viitattu 9.3.2021. https://paihdelinkki.fi/fi/oma-apu/alkoholi/retkahdus  

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi