Creating a social media campaign for Salama Brewing

This fall our project team had a chance to create a social media campaign for Salama Brewing.

Salama Brewing is a small independent brewery located in Espoo and was founded in 2018 by four craft beer loving friends.  The brewery specializes in modern extravagant beers. Salama is experimental with their flavours and always evolving. You can also check out their website for more information about the company: https://salamabrewingco.selz.com/

Lue lisää Creating a social media campaign for Salama Brewing

Näkyvyyttä hyvinvointialan yritykselle – KuntoFysio

Syksyllä 2020 Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoista koostuva projektitiimimme aloitti yhteistyön Mika ”Mikki” Frimanin ja hänen fysioterapiapalveluita tarjoavan yrityksensä KuntoFysion kanssa. KuntoFysion alaisuudessa toimii myös Mikin toinen yritys TyHyLuotsi, joka on keskittynyt työhyvinvointipalveluihin ja näiden tarjoamiseen erityisesti etätyöskentelyä silmällä pitäen. 

LUE LISÄÄ

Kampaajat unelma-ammatissaan

Hyvinkään kampuksen Hiusstudio Beauty Box-projektiopiskelijatiimimme pääsi kurkistamaan kampaamon kiireistä arkea tämän syksyn aikana. Kampaamon hektisestä aikataulusta huolimatta, yhteistyömme sujui loistavasti toimeksiantajiemme kanssa. Kampaajien motivaatio omaa ammattiaan kohtaan oli myös tiimiämme eteenpäin vievä voimavara.

Lue lisää Kampaajat unelma-ammatissaan

Kokemuksia markkinointitutkimus opiskelijaprojektista

Projektityöskentelymme on ollut hauskaa ja antoisaa uusien asioiden oppimista. Projektissamme lukuun ottamatta yhtä henkilöä kaikki ovat olleet uusia opiskelijoita.  Projektiryhmä on toiminut todella hyvin, koska kaikilla opiskelijoilla on erilaista osaamista projektityöskentelyyn. Lisäksi kaikki pystyvät oppimaan toisiltaan uusia asioita. Yhteistyökumppanimme on ollut myös koko projektinajan helposti lähestyttävä ja antanut ohjeistusta tarvittaessa, joten tämä on auttanut todella paljon työskentelyssä. 

Projektityöskentely on tullut suuriltaosin uutena asiana tiimillemme ja tämä on tuntunut alkuun vaikealta, mutta ajan kanssa työskentelystä on tullut helpompaa ja rennompaa. Tähän on vaikuttanut esimerkiksi se, että tiimin kommunikaatio on kehittynyt ajan myötä paremmaksi ja helpommaksi. Täten työskentelystä on tullut hauskaa ja helppoa ja uusien asioiden sisäistämisestä on tullut myös helpompaa.  Projektissamme olen itse erityisesti oppinut finanssialaan opiskelujani painottavanani ihmisenä projektin merkityksellisenä, sillä olen oppinut kirjoittamaan lakitestiä tietopohjiin ja muuhun viestintään todella hyvin. 

Kokonaisuudessaan koen P2P:n työskentelymallin hyvänä konseptina suorittaa tradenomi opintoja. Kuluneen Projektin aikana olen oppinut todella paljon uusia asioita, joten koen saaneeni projektityöskentely mallilta ja yhteistyökumppanilta todella paljon. Omasta puolestani voin todeta olevani todella tyytyväinen kuluneen syksyn projektiin, sekä mukaviin opiskelukavereihini. 

Super makeaa projektityöskentelyä – Konditoria pH7

Olemme liiketalouden (P2P) opiskelijoita Laurean Hyvinkään kampukselta. Tänä syksynä teemme projektia yhteistyössä Konditoria pH7:n kanssa. Tarkoituksenamme on luoda Konditoria pH7:lle markkinointiviestintäsuunnitelma asiakastutkimusten pohjalta.

Lue lisää Super makeaa projektityöskentelyä – Konditoria pH7

-Projektin alku- OP Uusimaa opiskelijaprojekti-

Jokainen projekti on sisällöltään erilainen ja mielenkiintoinen. Projektin aikana pyritään luomaan ratkaisuja yhteistyökumppanin esittämiin asioihin. Tässä tekstissä kerrotaan hieman projektin alkutaipaleesta ja projektin etenemisestä.

Lue lisää -Projektin alku- OP Uusimaa opiskelijaprojekti-

Kauppavalmennus Oy: näin kaikki hyötyvät

(In English below) 

Moikka! Täällä esittäytyy Laurean liiketalouden opiskelijatiimi, joka tekee kansainvälistä P2P-projektia yhteistyössä Kauppavalmennus Oy:n kanssa. Projektin aiheena on pienyrityksen kansainvälistyminen, mikä on tiimin mielestä hieno osoitus siitä, että projektiopiskelussa päästään tekemään yhteistyötä aidon työelämän toimijan kanssa, hänen yritykselleen merkittävän asian parissa.

Lue lisää Kauppavalmennus Oy: näin kaikki hyötyvät

Yhdessä tehden toimeksiantajan kanssa – Hyvinkään Liikenne Oy:n projekti

Projektiopiskelu tuo opiskelijalle konkreettisen näkökulman vuorovaikutuksen tärkeydestä työelämässä. Laurean asiakasprojektit tuovat vahvasti esille, miten teoria sovitetaan työelämään. Jotkin asiat tulevat automaattisesti huomaamatta ja toiset asiat tulee sovittaa projektiin, jotta niillä voidaan tuottaa lisäarvoa toimeksiantajalle. Yhteistyö on kaiken a ja o, projektioppimismallissa Laurean opiskelijat pitävät tiiviisti yhtä toimeksiantajiin, kuuntelevat heidän tarpeitaan ja luovat osaamisennäytöillään heille ratkaisuja. Laurean työelämän kumppanit ovat sitoutuneita projekteihin onkin ensiarvoisen tärkeää, että opiskelijat lunastavat heidän luottamuksensa. 

Lue lisää Yhdessä tehden toimeksiantajan kanssa – Hyvinkään Liikenne Oy:n projekti

Projektiopiskelu ja tiimityöskentely oiva tapa oppia – Laurean viestinnän kehittäminen –projekti

Tiimityöskentely on tärkeä taito oppia jo opiskeluiden alkuvaiheessa, sillä se on arvokas taito myös työelämässä. Työelämässä – kuten opiskellessakin – kohdataan monia erilaisia ihmisiä. Projektijohtamisen tradenomiopiskelijat (P2P) pääsevät jo opiskeluiden alusta lähtien toimimaan oikeissa työelämäprojekteissa yritysten ja muiden toimeksiantajien kanssa ja pääsevät näin harjoittelemaan omia tiimityöskentelytaitojaan.  

Lue lisää Projektiopiskelu ja tiimityöskentely oiva tapa oppia – Laurean viestinnän kehittäminen –projekti