Henkilöbrändäystä urheilijoille – urheilijan kaksoisuran brändääminen – miten yhdistää huippu-urheilu ja opiskelu

Projekti keskittyy urheilijoiden henkilöbrändäykseen ja kaksoisuran koulutustuotteen brändin kehittämiseen. Projektin tarkoituksena on luoda bränditarinoita urheilijaopiskelijoista sekä luoda heidän käyttöönsä itsensä brändäyksen ABC-Ohjeisto.

Projektiorganisaatio on monitahoinen, mikä lisää projektin haastavuutta ja mielekkyyttä. Projektiorganisaatiota on kuvailtu seuraavassa kuviossa

Kuvio: Projektiorganisaatio: urheilijan kaksoisuran brändääminen.

Jokainen meistä rakentaa omaa henkilöbrändiä, vaikka ei sitä tietoisesti tekisikään. Urheilijaopiskelijoiden kaksoisuralla henkilöbrändi on kokonaisuus, joka koostuu huippu-urheilu-urasta, opinnoista sekä heidän muusta elämästään. Menestymiseen henkilöbrändäyksessä avainasemassa on erottuvuus. Urheilijaopiskelijat voivat erottautua bränditarinoillaan. Urheilijoilla brändäytyminen on merkittävässä asemassa, sillä rakentamalla vahvan henkilöbrändin urheilija voi saavuttaa näkyvyyttä, joka voi auttaa häntä menestymään sekä urheilu-uralla että myöhemmin työelämässä.

Projektissa kirjoitetaan opiskelijaurheilijoista bränditarinoita, joita projektin yhteistyökumppaneina toimineet tahot sekä haastateltavana olleet opiskelijat voivat hyödyntää. Ihmiset rakastavat tarinoita. Tarinat jäävät ihmisten mieleen paljon paremmin kuin statistiset tiedot. Tarinat saattavat herättää muistoja tai samaistumisen tunnetta lukijassa. Lukijat palaavat usein lukemaan hyvää tarinaa useaan kertaan. Tarinan on tuotava kohdeyleisölle selväksi, mikä on brändin tavoite. Mielikuvat tuovat ihmisille mieleen muistoja, joten niitäkin on hyvä hyödyntää. Tarinassa on tärkeää tunteisiin vetoaminen, sillä sen avulla kohderyhmät kokevat samaistumisen tunnetta ja sitä kautta sympatiaa brändiä kohtaan. Iskulauseita voidaan käyttää henkilöbrändäyksen yhteydessä, sillä ne jäävät myös hyvin kohdeyleisön mieleen. Urheilijan toiminnalla sosiaalisessa mediassa on suuri merkitys ensivaikutelmaan hänen henkilöbrändistään.


Projektitiimi: Henna Alanko, Roosa Koivisto, Riikka Perälahti, Anni Rasilainen, Oona Uusitalo

Kirjoittanut: Henna Alanko

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi