Laurean projektitiimi kehittää HUS Porvoon sairaalalle sisäistä työnantajakuvaa vahvistavia keinoja

HUS Porvoon sairaala ja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmä käynnistivät tänä syksynä yhteistyöprojektin, jonka tarkoitus on kehittää HUS Porvoon sisäistä työnantajakuvaa vahvistavia keinoja. Sisäisellä työnantajakuvalla tarkoitetaan henkilöstön näkemystä yrityksestä työnantajana. HUS Porvoon sairaala teetti aikaisemmin NES-kyselyn, josta kävi ilmi, että viime vuosien aikana sairaalaan työtekijöiden tyytyväisyys ja sitoutuneisuus ovat laskemaan päin. NES-kyselyn pohjalta Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmä kartoittaa matalan sitoutuneisuuden syitä ja ehdottaa konkreettisia kehityskeinoja HUS Porvoon sairaalalle sisäisen työnantajakuvan vahvistamiseksi.  

Opiskelijat analysoivat ensin NES-kyselyt sekä perehtyivät työantajabrändin ja työntekijäkokemuksen teoriaan.Tietoperustan kautta opiskelijat laativat haastattelukysymykset HUS Porvoon sairaalan työntekijöille. Yksi haastattelu kesti noin puoli tuntia, jossa haastateltava kertoi opiskelijoille mm. omasta koulutustaustastaan, urapolustaan, kokemuksistaan HUS Porvoon sairaalan eri kommunikointikanavien käytöstä, arkityön haasteistaan, mielipiteistään esihenkilötyöstä, sairaalan palautekulttuurista ja työn viihtyvyyden lisäävistä ehdotuksista.  Lokakuun aikana opiskelijaryhmä haastatteli yhteensä 8 työntekijää ja analysoi haastatteluiden löydöksiä teoriaa soveltaen. Haastattelujen pohjalta projektitiimi kehittää HUS Porvoon sairaalan sisäistä työnantajakuvaa vahvistavia keinoja, joista kerrotaan enemmän projektin seuraavassa blogissa. 

Opiskelijaryhmä on projektin aikana myös ehdottanut palauteboksi-idean HUS Porvoon sairaalalle. Projektin toimeksiantaja HUS Porvoon sairaala piti tästä ehdotuksesta ja suostui, että sairaalan useammalle osastolle asennetaan oma palauteboksi, johon työntekijät voivat jättää palautteita työntekijäkokemusta koskevista aiheista. Opiskelijaryhmä on tiedottanut HUS Porvoon sairaalan henkilökunnalle palauteboksin tarkoituksesta ja käytöstä. Nyt opiskelijaryhmää jännittää, millaisia palautteita pudotetaan palautebokseihin.  

Lisäksi opiskelijaryhmä on saanut HUS Porvoon sairaalalta neljä työpaikkailmoitusta. Tavoitteena on tehdä marraskuussa kartoitus, jossa esitetään näitä työpaikkailmoituksia Laura-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoille ja kysytään heidän mielipiteitään työpaikkailmoituksista. Opiskelijaryhmää kiinnostaa tietää, lähtisivätkö sairaanhoitajaopiskelijat hakemaan töihin HUS Porvoon sairaalaan ja millainen työnantajamielikuva sairaanhoitajaopiskelijoille syntyy näiden työpaikkailmoitusten perusteella.  

Projektin aikana opiskelijaryhmä ehdottaa Laurea-ammattikorkeakoulun markkinointitiimille teemoja, joiden perusteella kuvataan HUS Porvoon sairaalasta avainkumppanuusvideo. Projektin tulokset esitellään joulukuun alussa.  

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi