Mutkia matkassa – Digitaalisten palvelujen käytettävyyden kokemusten kartoittaminen ja kehittämisehdotusten laatiminen

Talvi on jo tehnyt tulonsa ja joululoma häämöttää oven takana. Loppusyksy on ehtinyt pitää paljon kiireitä sisällään projekteihin liittyen. Toisen projektini aiheena oli Suomeen saapuneiden ukrainalaisten pakolaisten digisyrjäytymisen kartoittaminen. Tähän projektiin liittyen teimme siis tutkimuskyselyn, jonka saimme käännettyä ulkopuolisen avulla ukrainaksi.  

Kyselyn jakaminen oli projektin alussa selkeä homma. Tarkoituksena oli jakaa kyselyä ukrainalaisille vastaanottotoiminnassa olevan yhteyshenkilön avulla. Otimme yhteyttä yhteyshenkilöömme, mutta eteneminen pysähtyi siihen, että emme olleet hankkineet tarvittavaa tutkimuslupaa. Projektin alussa emme kuvitelleet välttämättä tarvitsevamme tutkimuslupaa kyselyn jakamiseen, emmekä toisaalta olettaneet luvan saamisen olevan hankalaa. Mutta näin jälkeenpäin katsottuna, siihen olisi kannattanut varautua, ja keskittyä paremmin tällaisten riskien hallintaan. 

Homma ei kuitenkaan onneksi kaatunut tähän. Vaikka tilanne olikin harmittava, niin se kuitenkin kuuluu oppimisprosessiin ja tulevaisuudessa osaamme hoitaa riskienhallinnan paremmin. Aina oppii jotain uutta, mikä on hyvä asia. 

Saimme onneksemme jaettua kyselyä Facebookin kautta. Vastaajatavoitteemme oli vähintään 20–30, kun alun perin tavoittelimme vähintään yli sataa vastaajaa. Pahoin pelkäsimme, ettei tuo 20–30 täyty, mutta loppujen lopuksi vastauksia saimmekin 37. Edessä oli vielä näiden vastausten analysointi, mikä oli mielenkiintoista. 

Vastauksia analysoimme apuna käyttäen IBM SPSS Statistics -ohjelmaa. Teimme erilaisia kaavioita, ristiintaulukoita ja tutkimme hieman korrelaatioita. Analysointiin oli varattu verrattain vähän aikaa. Analysointia olisi voinut tehdä vielä enemmän, jos aikaa olisi ollut. Analysoinnissa tuli esiin paljon odotettuja, mutta myös yllättäviä asioita. Päällimmäiseksi huomasimme, että otantamme käyttää internettiä ja digitaalisia palveluita, eikä heidän osallaan ole ainakaan paljoa digisyrjäytymistä. Lisäksi digitaalisten palveluiden käytössä isoimpana ongelmana on kielitaito, mikä oli odotettua. 

Projektit saadaan päätökseen ihan tuossa tuokiossa ja pääsemme joululoman viettoon. Toivotan kaikille rauhallista ja onnen täyteistä joulunaikaa ja oppimisen ilon täyteistä uutta vuotta!  

Teksti: Sofia Jokinen 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi