Somekoulutus Kaarikeskussäätiölle – Muistilista koulutuksen järjestäjälle

Minkälainen on onnistunut somekoulutus, ja miten se saavutetaan? Näitä asioita projektitiimimme pohti koulutusta laatiessa. Järjestimme koulutuksen viidelle Kaarikeskussäätiön työntekijälle 12.4. etäyhteyksin. Projektimme pääosassa oli kyselytutkimus sosiaalisen median käyttötottumuksista, jonka avulla saimme selville, mitä sosiaalisen median kanavia kyselymme kohderyhmä käyttää ja mitä kanavia he haluaisivat, että Kaarikeskussäätiö ottaisi mahdollisesti käyttöön. Kyselyn tulokset osoittivat, että kohderyhmä haluaisi Facebookin Kaarikeskussäätiölle. Toiseksi pyydetyksi kanavaksi nousi YouTube. Kyselyn tulokset ohjasivat koulutuksen sisällön. 

Kaarikeskussäätiön nykytilanteen vuoksi päätimme panostaa koulutuksessa pääosin Facebookiin. Projektimme kouluttajakaksikko Sofia ja Elli perehtyivät Facebookiin sekä YouTubeen tarkasti saadakseen kattavan koulutusmateriaalin. Koulutukseen osallistujat saivat kirjalliset ohjeet sekä nauhoitetun koulutuksen, jotta he voivat halutessaan palata aiheeseen sen ollessa ajankohtainen. Heille lähetettiin myös koulutuksen onnistumiseen ja sen sisältöön liittyvä palautekysely.

Näitä asioita koulutusta järjestäessä kannattaa muistaa:

 • Muista koulutuksen kohderyhmä.
  • Suunnittele koulutuksen sisältö kohderyhmään sopivaksi.
 • Kuvausluvan hankkiminen.
  • Jos koulutustilaisuus kuvataan, muistathan pyytää osallistujilta kuvausluvan.
 • Koulutusmateriaali
  • Jos olet tehnyt koulutusmateriaalia, muistathan jakaa sen osallistujille mahdollisesti ennen koulutusta tai viimeistään sen jälkeen.
 • Pyydä palautetta
  • Palautteen saaminen on hyvä keino kehittää omia taitojaan.

Koulutuksen valmisteluun kuluu aikaa, mutta hyvin suunniteltu työ helpottaa suunnattomasti sen toteuttamista. Koulutuksen järjestäminen on hyvä keino perehdyttämiseen sekä oiva keino oppia omista taidoista. Jos tulee virheitä niin se ei ole maailmanloppu, sillä niitä tekemällä oppii ja kehittyy paremmaksi. Kaiken kaikkiaan koulutuksesta voi oppia kouluttaja sekä siihen osallistuva henkilö. 

Projektimme osalta koulutus tukee hyvin tiimimme vaikuttavuutta Kaarikeskussäätiön tulevaa toimintaa kohtaan. Mielestämme tärkein asia koulutuksen suhteen on, että osallistujat hyötyivät ja saivat siitä mahdollisimman paljon irti. Uskoisin, että koulutus oli tärkeä osa projektimme toiminnallista osuutta. Ilman koulutusta tiimin vaikuttavuus olisi voinut jäädä hieman vajaiseksi. Tiimin kannalta tärkein asia projektissa on, että ahkerasti tehty työ on tuottanut tulosta sekä se, että jokainen tiimiläinen on ylpeä tehdystään työstään kevään aikana. Uusina opiskelijoina projekti oli kokonaisuudessaan hieno keino oppia lisää ja kehittää valmiiksi olevia taitoja.  

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi