Digitaalisen markkinoinnin vuosikellosta apua yrityksen sosiaaliseen mediaan

Kirjoittanut: Nelli Itkonen

Nykyajan markkinointi tapahtuu pitkälti digitaalisia alustoja hyödyntäen ja se työllistää yhä useampia tekijöitä erilaisissa yrityksissä. Yrityksen tulee kuulua ja näkyä muun muassa eri sosiaalisen median kanavissa. Digitaalinen markkinointi ei ole kuitenkaan pelkästään julkaisujen tuottamista sosiaaliseen mediaan vaan se sisältää paljon työtä ennen ja jälkeen julkaisujen. Digitaalinen markkinointi pitää sisällään useita eri kanavia ja mainonnan keinoja, joista opinnäytetyössä keskitytään kahteen sosiaalisen median kanavaan, verkkosivuihin sekä yleisimpiin maksetun mainonnan keinoihin.

Opinnäytetyössä luotiin toimeksiantona digitaalisen markkinoinnin vuosikello matkailualan yritykselle. Hotelli Kuusanka sijaitsee Kuusamon keskustassa, lähellä loistavia kulkuyhteyksiä sekä Kuusamon ja Rukan monipuolisia aktiviteetteja. Pienessä perhehotellissa on 12 huonetta ja se on ollut toiminnassa jo useita vuosikymmeniä. Hotelli Kuusankalle tärkeitä arvoja ovat muun muassa elinympäristön puhtaus, vastuullisuus sekä eettisyys ja perinteiden vaaliminen. Vaikka yrityksen perinteistä halutaan pitää kiinni, on opinnäytetyön taustalla halu nykyaikaistaa toimintaa. Digitaalisen markkinoinnin vuosikellon tavoitteena on tulevaisuudessa auttaa toimeksiantajayritystä kasvattamaan yrityksen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa sekä olla apuna julkaisujen suunnittelussa sekä toteuttamisessa Instagramissa, Facebookissa sekä verkkosivuilla.

Digitaalisen markkinoinnin vuosikello toteutettiin yhdessä toimeksiantajayrityksen kanssa hyödyntäen workshop työskentelyä. Digitaalisen markkinoinnin vuosikellon tuottamisen tueksi teoreettinen osuus opinnäytetyöstä käsitteli matkailualaa sekä digitaalista markkinointia. Workshopien avulla opittiin tuntemaan toimeksiantajan yritystoimintaa sekä digitaalisen markkinoinnin käyttöä, jonka avulla pystyttiin luomaan vuosikello, joka sisältää toimeksiantajalle sisältösuunnitelman yrityksen arvojen mukaisten teemojen ympärille. Digitaalisen markkinoinnin vuosikello sisältää tärkeitä päivämääriä ja tapahtumia, kampanja- sekä julkaisuehdotuksia.

Toimeksiantajayritys koki opinnäytetyöprosessin aikana vuosikellon olevan hyödyllinen työkalu tulevaisuudessa ja tuovan apua työskentelyyn. Vuosikellon suunnittelu yhdessä toimeksiantajayrityksen kanssa herätti uusia ideoita, joita otettiin käyttöön yrityksen sosiaalisen median kanavissa jo ennen digitaalisen markkinoinnin vuosikellon valmistumista. Vuosikello toteutettiin niin, että toimeksiantajayritys voi opinnäytetyön valmistuttua ottaa sen heti käyttöönsä ja tehdä tarvittaessa siihen muutoksia.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi