Monikulttuurisen työntekijän perehdyttäminen

Suomalaisessa työelämässä työpaikat ovat usein monikulttuurisia ja niiden työyhteisöjen monimuotoisuus on monin eri tavoinvahvuus. Hyviä esimerkkejä vahvuuksista on monipuolinen osaaminen ja kansainvälisyysvalmiudet kuten kielitaito ja eri kulttuurien ymmärrys. On ratkaisevan tärkeää, että työyhteisössä arvostetaan erilaisuutta, kannustetaan hyödyntämään erilaisia toimintatapoja ja edistetään työyhteisön hyvää työilmapiiriä.

 Monikulttuurisen henkilöstön perehdyttäminen edellyttää kuitenkin erityistä panostamista, jotta vältytään esimerkiksi kielitaidosta johtuvilta viestintähaasteista.  Tässä blogissa tullaan esittelemään HUS Porvoon sairaalan ja Laurean opiskelijatiimin välistä projektia, jonka tavoitteena on kehittäämonikulttuurisen työntekijän vastaanottamista ja perehdyttämistä.

Projektikuvaus

HUS Porvoon sairaala osoittaa esimerkillään, että monikulttuurisuus on osa suomalaista tämän päivän työelämää ja työyhteisön monimuotoisuus on vahvuus mutta edellyttää panostamista perehdytykseen. Projekti toteutetaan syksyn 2023 aikana. Sen aikana projektitiimi haastattelee ja toteuttaa kyselyn, jossa syvennetään ymmärrystä monikulttuurisen työntekijän perehdytyksen erityistarpeista. Projektin lopputuotoksena projektitiimi tuottaa kehitysehdotuksia näistä perehdytyksen erityistarpeista.  

Projektin ollessa nyt puolivälissä, esille on jo noussut mainitsemisen arvoinen kaksipuolinen perehdytys. Se perustuu vuorovaikutukseen ja vuoropuheluun työnantajan ja työntekijän välillä. Ideana on, että molemmat tuovat omat panoksensa perehdytykseen, antavat palautetta ja oppivat saamastaan palautteesta.

Miksi monikulttuurisen työntekijän perehdytys on tärkeää?

1. Kulttuurinen ymmärrys: Monikulttuurisen työyhteisön koulutus auttaa työntekijöitä ymmärtämään erilaisia kulttuuritaustoja ja toimintatapoja.

2. Tuottavuus ja tehokkuus: Työntekijät antavat todennäköisemmin parhaansa, kun he tuntevat, että heitä arvostetaan ja ymmärretään. Erilaiset tiimit voivat tuoda erilaisia näkökulmia ja osaamista, mikä vahvistaa työyhteisön luovuutta.

3. Henkilöstön pysyvyys ja motivointi: Hyvällä perehdytyksellä tuetaan parempaa sitoutumista ja työssä viihtyvyyttä.

4. Positiivinen työnantajamielikuva ja työntekijäkokemus helpottaa uusien työntekijöiden rekrytointia ja tukee monimuotoisen työyhteisön kehittymistä.

Oivalluksia projektitiimin työskentelystä

Tässä projektissa on oivallisesti havaittu suunnittelun merkitys ja tärkeys. Suurin ajatustyö on tehty projektin kysely- ja haastatteluteemojen laadinnassa, jotta on huomioitu laaja-alaisesti eri näkökulmia.  

Projekti toteutetaan etätyöpainotteisesti ja tämä on antanut realistista kuvaa jo näin opiskeluvaiheessa, millaista etätyöskentely voi olla ja kuinka sitä kannattaa toteuttaa.  Tiimi koostuu kuudesta jäsenestä ja ohjaajasta. Olemme oivaltaneet, että jokaisen vastuualueet tuovat projektiin selkeyttä, oli kyseessä sitten projektipäällikkö, sihteeri, viestintävastaava tai työhyvinvointivastaava. Tärkeää on myös hyödyntää kuuden eri jäsenen omia vahvuuksia ja osaamista tiimityön tehostamiseksi.

Projektin etenemistä on tukenut myös yhteistyökumppanimme Hus Porvoon sairaala – yhteistyömme on ollut mallikasta ja innostaa jatkamaan.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi