Asiakastyytyväisyyskyselyt – miksi ja miten? 

Olet varmasti joskus saanut sähköpostia yrityksiltä, joissa sinua pyydetään arvioimaan palveluita tai tuotteita? Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat olennainen osa liiketoiminnan kehittämistä. Ne eivät ole pelkästään yritysten keino kerätä arvokasta palautetta, vaan ne tarjoavat myös asiakkaille tilaisuuden ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa yrityksen kehitykseen. Tässä blogitekstissä käsittelen tärkeimpiä huomioita, joita olemme huomanneet tehdessämme projektia asiakastyytyväisyyskyselyistä Kolster Oy Ab:lle. 

Miksi? 

  • Palautteen kerääminen: Asiakastyytyväisyyskyselyt tarjoavat yrityksille mahdollisuuden kerätä suoraa palautetta asiakkailtaan. Tämä auttaa yritystä ymmärtämään, mitä he tekevät hyvin, ja missä taas olisi parantamisen varaa. 
  • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen: Palautteen avulla on mahdollista kehittää   tuotteita ja palveluita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. 
  • Asiakassuhteiden vahvistaminen: Asiakastyytyväisyyskyselyt osoittavat asiakkaille, että heidän mielipiteensä ovat tärkeitä yritykselle. Tämä voi vahvistaa asiakassuhteita ja luoda uskollisuutta brändiä kohtaan. 
  • Kilpailuedun saavuttaminen: Yritykset, jotka kuuntelevat asiakkaitaan ja reagoivat heidän tarpeisiinsa, voivat saavuttaa kilpailuetua markkinoilla. Tyytyväiset asiakkaat ovat todennäköisemmin uskollisia ja suosittelevat yritystä muille. 

Miten? 

  • Kyselyn suunnittelu: Yrityksen tulee suunnitella kysely huolellisesti, jotta se kerää tarpeeksi tietoa ja on helppo vastata. Kyselyssä tulisi olla sekä rajoitettuja (esimerkiksi monivalintakysymykset) että avoimia kysymyksiä, jotta palaute on monipuolista ja tuloksia on helppo vertailla. 
  • Kyselyn jakelu: Kysely voidaan jakaa sähköpostitse, tekstiviestillä, verkkosivuilla tai sosiaalisen median kautta. Tärkeää on valita kanavat, jotka tavoittavat mahdollisimman monet, sekä se, että kysely päätyy oikealle ihmiselle.  
  • Vastauksen analysointi: Kun kyselyaika päättyy, voidaan analysoida saatuja vastauksia. Näistä voidaan koota keskeiset kehityskohteet. Lisäksi vastauksia voidaan verrata edellisiin kyselyihin, mikäli näitä on käytettävissä. 
  • Toimenpiteisiin ryhtyminen: Viimeinen vaihe on reagoida saatuun palautteeseen. Yrityksen tulisi käyttää palautetta hyväkseen ja tehdä tarvittavat muutokset parantaakseen asiakaskokemusta. 

Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat arvokas työkalu yrityksille, jotka haluavat parantaa palveluitaan ja tuotteitaan. Kun seuraavan kerran saat mahdollisuuden vastata asiakastyytyväisyyskyselyyn, suosittelen ehdottomasti vastaamaan – saatat yllättyä siitä, miten paljon voit vaikuttaa! 

Kirjoittaja Fanni Sankala

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi