Sujuva yhteistyö ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä – Sijaiset.fi Henkilöstöpalvelut

Sijaiset.fi Henkilöstöpalvelut on uudistushaluinen Vantaalta ja Kempeleestä käsin toimiva henkilöstöpalvelu sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin. Sijaiset.fi hoitaa rekrytointiprosessin ja tarjoaa sekä määräaikaisia että vakituisia työntekijöitä asiakkailleen. Työnantajan on myös mahdollista ulkoistaa keikkatyöntekijöiden hankkiminen Sijaiset.fi:lle.

Ajatus manuaalipohjan kehittämisprojektista yhteistyössä Laurean opiskelijoiden kanssa lähti tarpeesta koota keskitetysti työssä tarvittavat tiedot. Manuaalipohjan tarkoituksena on tukea erityisesti aloittavien henkilöstökoordinaattoreiden työntekoa, mutta siitä on apua myös jo pidempään työtä tehneille. Lisäksi manuaalipohja auttaa yhdenmukaistamaan uusien työntekijöiden perehdytystä.

Projektitiimimme on kehittänyt manuaalipohjaa tiiviissä yhteistyössä Sijaiset.fi Henkilöstöpalveluiden kanssa. Olemme pystyneet sopimaan toimeksiantajan edustajien Sarita Karpin ja Markus Itkosen kanssa Teams-tapaamisia joustavasti tarpeen mukaan. Projektimme keskiössä ovat olleet Teams-haastattelut, joita olemme tehneet viidelle henkilöstökoordinaattorille. Haastattelukierroksia on ollut kaksi. Ensimmäisessä haastattelussa kartoitimme, minkä tyyppisiä tietoja manuaalissa ja asiakaslistassa tulisi olla. Toisessa haastattelussa esittelimme henkilöstökoordinaattoreille luomamme manuaalipohjan sekä asiakaslistan. Tavoitteenamme on, että manuaalipohja kattaa tarvittavat tiedot, ja että sen käyttö on mahdollisimman sujuvaa ja helppoa.

Yhteistyö Sijaiset.fi Henkilöstöpalveluiden kanssa on sujunut erinomaisesti. Olemme saaneet heiltä avointa palautetta kehittämistämme prototyypeistä, joita olemme jatkojalostaneet saamamme palautteen pohjalta. Tämä auttaa varmistamaan, että lopputulos todella vastaa käyttäjien tarpeita.

Projektitiimimme työhyvinvointivastaavana on toiminut Silja Saranen, joka on järjestänyt tiimipäiviimme monipuolisia hyvinvointihetkiä. Osa hyvinvointihetkistä on tapahtunut etänä ja osa lähitapaamisissa, ja niissä on ollut sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia edistäviä elementtejä, minkä lisäksi ne ovat edistäneet tiimimme yhteishenkeä. Olemme muun muassa pelanneet Aliasta, etsineet pääsiäismunia, meditoineet ja käyneet keilaamassa.

Sujuva tiimityö vaatii synkroniaa ja yhteistoimintaa. Jokaisen tiimin jäsenen on oltava valmis tekemään osuutensa ja luottamaan siihen, että muut tekevät samoin. Kommunikaatio, luottamus ja tiimin työskentely yhteisten tavoitteiden eteen ovat avainasemassa. Kun kaikki nämä osa-alueet ovat kohdallaan, yhteistyö sujuu kuin keilaajan heitto: sulavasti ja tuloksekkaasti.

Sijaiset.fi-projektista on julkaistu myös toinen blogipostaus otsikolla “Henkilöstökoordinaattoreiden haastattelut olennainen osa projektia – Sijaiset.fi Henkilöstöpalvelut”.

Kuvassa tiimin jäseniä vasemmalta oikealle: Annukka Vanhanen, Emmi Sköld, Silja Saranen, Saku Lepistö ja Henri Salmela. Kuvan on ottanut tiimin jäsen Alina Poutiainen, jonka lisäksi kuvasta puuttuu tiimin jäsen Jade Holsti. Kuva on otettu keilaamisen yhteydessä.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi