Alkoholinkulutus

Alkoholiongelman tunnistaminen ja puheeksi otto ikääntyneiden kanssa

Koen, että läheisen ihimsen alkoholin riskikäyttö on välillä hyvin haastava tunnistaa, etenkin jos käyttö on jatkunut monia kymmeniä vuosia, eikä se vaikuta esimerkiksi arjen ja muiden asioiden hoitamiseen. Myös ammattilaisen näkökulmasta alkoholiongelma ei ole välttämättä helposti tunnistettavissa, sillä alkoholin ongelmakäyttöön liittyy usein salailua, valehtelua tai kertomatta jättmistä. Kun alkoholiongelma tunnistetaan, miten se kannattaa ottaa puheeksi? […]

Alkoholiongelman tunnistaminen ja puheeksi otto ikääntyneiden kanssa Read More »

Ikääntyneet ja alkoholin riskikäyttö

Yli 65-vuotiaiden alkoholin käyttö on kasvanut viime vuosikymmeninä (Mielenterveystalo 2022). Moni ikääntynyt hallitsee alkoholin käyttönsä, mutta yhä useamman alkoholitottumukset ylittävät riskikäytön rajat, ja alkoholin käyttö muodostuu ongelmaksi. Noin 2/3 päihdeongelmista kärsivistä ikääntyneistä on käyttänyt runsaasti alkoholia suuren osan elämästään, kun taas noin kolmasosa on aloittanut runsaamman alkoholin käytön eläkkeelle jäämisen aikoihin. Lisäksi on pieni määrä

Ikääntyneet ja alkoholin riskikäyttö Read More »