Ikääntyneet seikkailijat

Seikkailu on tullut päätökseen

Hyvää huomenta! Nyt on aika päättää Ikääntyneet seikkailijat blogimme viimeisellä postauksella. Tämä on ollut hieno ja mielenkiintoinen seikkailu ja toivomme, että te lukijat olette pitäneet matkasta. Pääteemojamme ovat olleet ikäihmisten mielenterveys, alkoholin käyttö, palvelut ja osallisuus. Toivottavasti opitte näistä teemoista uutta ja pääsette hyödyntämään oppimaanne tulevaisuudessa. Meille asiakasryhmä oli uusi ja olikin todella mielenkiintoista päästä […]

Seikkailu on tullut päätökseen Read More »

Vahvistetaan osallisuutta!

Edellisissä blogeissa käsittelin, kuinka yhteiskunnassamme ikääntyneet nähdään kahden silmälasin läpi. Ensimmäiset silmälasit näkevät ikääntyneet taakkana ja ikääntymisen asiana, jota halutaan vältellä kauan. Toisten lasien läpi, iäkkäät tunnistetaan voimavarana, jotka osallisuudellaan auttavat yhteiskunnan pyörittämisessä. Ikääntyvien osallisuuden edistäminen on tärkeää, sillä osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot parantavat elämänlaatua, hyvinvointia ja vähentävät syrjäytymisen riskiä. Ikääntyneellä osallisuuden kokemisessa korostuu

Vahvistetaan osallisuutta! Read More »

Kurkistus ikääntyneiden osallisuuteen

Kansalaisten terveet elinvuodet ovat pidentyneet, minkä seurauksena monet iäkkäät ovat terveitä ja aktiivisia. Lisääntyneiden terveiden elinvuosien myötä iäkkäät kansalaiset tuovat merkittävää lisäarvoa yhteiskuntaan. Vanhusten rooli yhteiskunnassamme on tärkeä resurssi, minkä takia ikääntymisen ympärillä pyörivien kielteisten kuvien rinnalle on nostettava iäkkäiden myönteiset vaikutukset ja rooli yhteiskunnassamme. On siis oleellista huomioida heidän panos yhteisössämme, jonka he osallisuuden

Kurkistus ikääntyneiden osallisuuteen Read More »

Ikääntyminen häpeätahrana?

Maa, jossa vanhenemisen tavoitteena on terve pitkäikäisyys, leimaa ikääntymisen taakaksi. Mutta miksi? Yhteiskuntamme on tilanteessa, jossa ihmisten elinikä nousee ja vanhuus siirtyy yhä myöhemmäksi. Suomen kansan ikääntyminen on valtiollinen menestystarina, mutta samalla kasvava megatrendi yhteiskunnassamme, jota ei voi olla huomioimatta. Vaikka Suomessa pyritään väestölliseen pitkäikäisyyteen, ikääntymiseen negatiiviset piirteet nousevat edelleenkin ensimmäisenä pinnalle niin valtion, kansalaisten

Ikääntyminen häpeätahrana? Read More »

Ikäihmisten liikunnan hyödyt

Liikunta ja harrastukset ovat tärkeitä asioita kaiken ikäisille ja niitä ei saa unohtaa ikääntyessä, vaikka kunto saattaakin heikentyä ja liikkumisesta tulee vaikeampaa. Hyvä kunto nuoresta iästä asti voi auttaa ehkäisemään erilaisia ongelmia ikääntyessä, mutta liikuntaa ei ole kuitenkaan liian myöhäistä aloittaa vanhempana, jos vain kunto sen sallii. Tässä postauksessa kerron mitä hyötyjä liikunnasta on ikäihmisille

Ikäihmisten liikunnan hyödyt Read More »

Turvallista ja lämmintä hoitoa ikääntyneille

Ikäihmisille on tarjolla paljon palveluita ja erilaisia hoitokeinoja. On kuitenkin yksilöllistä, että kuinka helposti tai nopealla aikataululla ikääntyneet saavat tukea ja tarvitsemaansa hoitoa. Jokaisella ei ole tukiverkkoa, jossa joku läheinen ihminen pystyisi auttamaan näiden asioiden kanssa. On kuitenkin tarjolla perhehoitoa, jonka avulla pystytään tuomaan läheisyyden ja perheeseen kuulumisen tunnetta ikäihmisille, vaikka kyseessä ei olisikaan biologinen

Turvallista ja lämmintä hoitoa ikääntyneille Read More »

Ikääntyneiden kotipalvelut

Ihmisten ikääntyessä heidän palvelutarpeensa kasvaa. Vanhuuden tuomat sairaudet ja toimintakyvyn alentuminen hankaloittavat elämää, eikä kaikki ikäihmiset enää pärjääkään arjessa yksin, vaan he tarvitsevat erilaisia palveluita, sekä tukea. Tässä postauksessa kerron enemmän kotipalveluista ja kotihoidosta, niiden kehittymisestä sekä myös niiden ongelmista. Useammalle ikääntyvälle ihmisille kotipalvelut ja tukipalvelut voivat olla ensikosketus palveluiden piireissä. Kansallinen tavoite on, että

Ikääntyneiden kotipalvelut Read More »

Palvelut ja menetelmät ikääntyneiden päihteidenkäyttäjien kanssa

Niin kuin muutkin ikäryhmät, myös ikääntyneet kärsivät alkoholiongelman lisäksi muistakin päihdeongelmista, joita ovat esimerkiksi nikotiiniriippuvuus, peliriippuvuus sekä lääkeriippuvuus. On tärkeää, että nämä ongelmat tunnistetaan ja otetaan puheeksi varhain, mutta minkälaisia palveluita ja menetelmiä päihdeongelmista kärsiville iäkkäille on tarjolla? Ensimmäisessä postauksessani mainitsin yleisimpiä syitä ikääntyneiden alkoholin käytölle, ja esiin nousi yksinäisyys, masentuneisuus sekä elämän sisällön puute.

Palvelut ja menetelmät ikääntyneiden päihteidenkäyttäjien kanssa Read More »

Alkoholiongelman tunnistaminen ja puheeksi otto ikääntyneiden kanssa

Koen, että läheisen ihimsen alkoholin riskikäyttö on välillä hyvin haastava tunnistaa, etenkin jos käyttö on jatkunut monia kymmeniä vuosia, eikä se vaikuta esimerkiksi arjen ja muiden asioiden hoitamiseen. Myös ammattilaisen näkökulmasta alkoholiongelma ei ole välttämättä helposti tunnistettavissa, sillä alkoholin ongelmakäyttöön liittyy usein salailua, valehtelua tai kertomatta jättmistä. Kun alkoholiongelma tunnistetaan, miten se kannattaa ottaa puheeksi?

Alkoholiongelman tunnistaminen ja puheeksi otto ikääntyneiden kanssa Read More »

Ikääntyneet ja alkoholin riskikäyttö

Yli 65-vuotiaiden alkoholin käyttö on kasvanut viime vuosikymmeninä (Mielenterveystalo 2022). Moni ikääntynyt hallitsee alkoholin käyttönsä, mutta yhä useamman alkoholitottumukset ylittävät riskikäytön rajat, ja alkoholin käyttö muodostuu ongelmaksi. Noin 2/3 päihdeongelmista kärsivistä ikääntyneistä on käyttänyt runsaasti alkoholia suuren osan elämästään, kun taas noin kolmasosa on aloittanut runsaamman alkoholin käytön eläkkeelle jäämisen aikoihin. Lisäksi on pieni määrä

Ikääntyneet ja alkoholin riskikäyttö Read More »