Tunneälystä ja kuuntelemisesta

Mitä paremmin tunnistaa omia tunteitaan ja tarpeitaan, sitä taitavammaksi tulee toisen tunteiden ymmärtämisessä. Tärkeää on osata erottaa, mikä tunteiden tukahduttamista ja mikä on tunteiden käsittelemisen taitoa.