Tuutori, perehdy!

Työpaikalla työnantajalla on aina velvollisuus perehdyttää työntekijänsä työtehtäviin ja varmistaa heidän osaamisensa. Perehdyttämisen tarkoituksena on opastaa työntekijä omiin työtehtäviinsä ja vastuihinsa, tutustuttaa työkavereihin, työpaikan toimintatapoihin, ympäristöön ja organisaatioon. (PAM 2020.)

Jotta perehdytys toteutuisi oikein, on laadittava perehdytyssuunnitelma, jossa tulee olla määriteltynä kaikki perehdytykseen liittyvät asiat. Mitä suunnitelmallisempi ja tehokkaampi perehdytys on, sitä nopeammin työntekijä saadaan koulutettua itsenäiseen työskentelyyn. (Matihaldi 2019.)

Perehdytystä tarvitsee työpaikalla aloittava uusi, tai esimerkiksi yrityksen sisällä työtehtävästä toiseen siirtyvä työntekijä. Perehdytyksen tarve on aina yksilöllistä, johon aiempi kokemus tai työtehtävän haastavuus määrittelee aina perehdytyksen tarpeen ja keston määrän. Onkin tärkeää, että on olemassa selkeät työkalut, kuten perehdytyssuunnitelma, jolla työntekijän osaamisen toteutumista voidaan seurata. (Matihaldi 2019.)

Lue lisä