Näkökulma

Koonti Näkökulma blogista

On viimeisen blogitekstin aika. Blogin kirjoittaminen on ollut uutta ja samalla hyvin antoisaa ja opettavaista. Ajoittain tuskastelimme blogien aiheita miettiessämme, sillä näkövammaisuuteen liittyvät asiat olivat meille melko tuntemattomia. Blogin kirjoittaminen tuki case-tehtävän tekemistä, jossa tutustuttiin vammaispalveluihin ja niihin liittyvään lainsäädäntöön näkövammaisten näkökulmasta. On ollut todella kiinnostavaa lukea muiden loistavia blogitekstejä ja olemme oppineet niistä paljon […]

Koonti Näkökulma blogista Read More »

Samat oikeudet kaikille?

Ajattelin tässä blogitekstissä paneutua yhdenvertaisuuteen, sillä vammaisten syrjintä ja yhdenvertaisuuskysymykset ovat olleet esillä julkisuudessa lähiaikoina. Vammaiset henkilöt kokevat syrjintää monilla elämän osa-alueilla, niin myös näkövammaiset. Syrjintää voi tapahtua esimerkiksi työelämässä tai opinnoissa, mutta myös palveluissa tai niiden saavutettavuudessa ja esteettömyydessä (Näkövammaisten liitto 2020). Opintoihin liittyvästä näkövammaisten syrjinnästä voi olla esimerkkinä se, että näkövammainen henkilö ei voi

Samat oikeudet kaikille? Read More »

Työelämän ulkopuolella

Sain idean tähän postaukseen lukiessani Ylen artikkelia, jossa oli haastateltu näkövammaista henkilöä, jolla oli vaikeuksia harjoittelupaikkojen ja töiden saamisessa. Haastatellun mukaan ongelmat tulivat aina haastattelu vaiheessa, kun haastattelija ei tietänyt miten näkövammainen pitäisi kohdata. (Yle 2017.) Tämä ei toki ole ainut tapaus, jossa tällaista olisi sattunut. Muita tämänkaltaisia esimerkkejä löytyy myös yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemästä selvityksestä vammaisten

Työelämän ulkopuolella Read More »

Astetta haastavampaa

Näkövamma vaikeuttaa ihmisen spontaania ja oma-aloitteista liikkumista ja motoriikan oppiminen on haasteellisempaa. Näkevä ihminen katsoo mallia ja koittaa tehdä perässä, mutta näkövammaisen henkilön kohdalla liikkumiseen liittyvien taitojen oppiminen vaatii usein enemmän aikaa. Näkövammaiselle liikuntaa opetetaan usein kirjaimellisesti kädestä tai jalasta pitäen. (Engblom, Honkanen & Hänninen, 2017, 112-113.)  Näkövamma ei siis estä useimpien liikuntalajien harrastamista, vaikkakin

Astetta haastavampaa Read More »

Näkövammaisen kohtaaminen

Mitä tulisi ottaa huomioon, kun kohtaa näkövammaisen henkilön? Tähän aiheeseen ajattelin perehtyä tekstissäni tällä kertaa. Käsittelen asiaa yleisellä tasolla, mutta samoja käytänteitä voi käyttää myös ammattilainen kohdatessaan näkövammaisen. Aina näkövammaa ei voi nähdä ulospäin, sillä kaikki näkövammaiset eivät tarvitse valkoista keppiä tai opaskoiraa. Tällöin näkövammainen voi halutessaan käyttää näkövammaismerkkiä kertomaan näkövammaisuudesta ihmisille. Näkövammaismerkki on pyöreä

Näkövammaisen kohtaaminen Read More »

Koiranvirka

Moderni opaskoirakoulutus on aloitettu ensimmäisen maailmansodan aikaan Saksassa, kun saksanpaimenkoiria on alettu kouluttaa avuksi sotainvalideille, jotka olivat menettäneet näkönsä. Suomessa järjestelmällisempi opaskoirakoulutus on alkanut marsalkka Mannerheimin aloitteesta 1940, jolloin hän toimi SPR:n puheenjohtajana ja SPR rahoitti koirien koulutusta alkuun useita vuosia. Ruotsissa opaskoirien koulutus oli aloitettu pari vuotta aiemmin ja kesällä 1940 ruotsalaiset lahjoittivat Suomelle

Koiranvirka Read More »

Digitaalinen ympäristö kuuluu kaikille

Mitä eroa on esteettömyydellä ja saavutettavuudella? Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisessä ympäristössä kaikkien ihmisten huomioon ottamista, kun taas saavutettavuus liittyy verkossa tapahtuvaan toimintaan, kuten verkossa oleviin palveluihin ja verkkosivuihin (THL 2022). Nykyajan elämässä olisi hyvin hankala pärjätä vain esteettömyyden turvin, sillä suurin osa asioista on muuttunut digitaaliseksi. Tämän takia saavutettavuus ja esteettömyys kulkevatkin käsi kädessä. Esimerkiksi julkisilla

Digitaalinen ympäristö kuuluu kaikille Read More »

Esteettömyys osana arkea

Oletko ikinä miettinyt, miksi hissin pääkerroksen nappi on erilainen kuin muut napit? Oletko huomannut, että juna-asemilla tai teillä on paikkoja, joissa on eri näköisiä laattoja? Näemme kulkiessamme paljon asioita, joiden tarkoitusta emme ikinä jää pohtimaan. Edellä mainitut esimerkit liittyivät kaikki esteettömyyden näkymiseen arjessa.  Esteettömyydellä tarkoitetaan sitä, että fyysisen ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon

Esteettömyys osana arkea Read More »

Silmien takana

Kaverin kautta kuulin tyypistä, joka suostuisi kertomaan vähän itsestään blogia varten. Tapasin Perttu Viitalan hänen työpäivänsä jälkeen Leppävaarassa ja keskustelu karkasi välillä hyvinkin kauas näkövammaisuudesta. Käsittämättömän nopea pyörittelemään sanoja ja ajatuksia ja valloittava persoona kaikkinensa.   Näköhermon rappeuma on aivoperäinen perinnöllinen sairaus ja vaikka silmät toimii ja tuikkii, niin näkökyky ei ole normaali. Perttu näkee kaiken

Silmien takana Read More »

Mitä näkövammaisuus on?

Millaista elämä olisi, jos yksi aisti puuttuisi tai toimisi vajavaisesti? Suomessa elää n. 55 000 näkövammaista henkilöä ja heistä 74 % heikkonäköisiä, 22 % sokeita ja osan näkövammaisuuden astetta ei ole selvitetty. On hyvä huomioida, että näkövammaiseksi ei luokitella henkilöä, jonka näkökykyä voidaan korjata laseilla tai jos toinen silmä näkee normaalisti. Valtaosa näkövammaisista, n. 80

Mitä näkövammaisuus on? Read More »