Tuuliajossa

Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 2.

Tämän blogitekstin ensimmäisessä osassa, kävin läpi pääpiirteittäin nuorten päihteiden käyttöön johtavia syitä. Keskityin siinä perhesuhteiden ja kaveri- sekä harrastuspiirien vaikutusta päihteiden käytön aloittamisen riskeissä sekä sivuutin lyhyesti nuorten suhtautumista ikätovereidensa kannabiksen käyttöön. Tässä osassa keskitymme tarkemmin nimenomaan nuorten mielenterveydellisiin haasteisiin ja siihen miten ne ovat yhteydessä päihteiden käyttöön. Tyypillisimpiä mielenterveysongelmia, joita nuorilla on ovat mieliala-, …

Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 2. Lue lisää »

Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 1.

On normaalia, että päihteet kiinnostavat nuoria. Päihteet ovat kiellettyjä ja ne ovat portti “aikuiseen elämään”. Nuorilla ei ole täysin kehittynyt vielä ymmärrys seurauksista, jolloin kynnys päihteiden kokeiluun on matala. Tällöin nuori ei ymmärrä mahdollisia päihteiden kokeiluista aiheutuvia vaaroja ja riskejä. Päihteet, joita nuoret yleisimmin käyttää ovat alkoholi sekä tupakkatuotteet kuten savukkeet, nuuska ja sähkötupakka. Kuitenkin nuoret tekevät myös …

Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 1. Lue lisää »

Olisiko sinulla hetki aikaa jutella huumeidenkäytöstä?

Huumeiden käyttö on asia, jolta valtaosa väestöstä voi halutessaan “kätevästi sulkea silmänsä.” Sosiaali- ja terveysala ei ole pystynyt vaikuttamaan ainakaan riittävästi huumeiden käytön valtavaan kasvuun 2000-luvulla. Vuonna 2022 Suomi oli alle 25-vuotiaiden huume kuolemissa Euroopan kärkimaa (A-klinikkasäätiö 2022). Goosdeel (2022, 5) tiivistää vuoden 2022 Euroopan huumeraportissa Euroopassa vallitsevan huumeongelman kolmeen sanaan, ”Kaikkialla, kaikkea, kaikille.” Useissa …

Olisiko sinulla hetki aikaa jutella huumeidenkäytöstä? Lue lisää »

Tuuliajossa -blogin esittely

Blogin kirjoittajina toimivat neljä toisen vuoden sosionomiopiskelijaa Laureasta. Tulemme käsittelemään erilaisia teemoja alaikäisten päihteidenkäyttöön liittyen. Tarkoituksenamme on tarkastella teemoja monipuolisesti erilaisista näkökulmista. Tulemme myös käsittelemään alaikäisen päihteidenkäytön vaikutusta hänen perheeseensä sekä lähipiiriinsä. Alaikäisen päihteidenkäyttö on tunnettu riskitekijä syrjäytymiselle, minkä vuoksi tulemme käsittelemään myös syrjäytymisen teemoja blogimme aikana. Pyrimme tuomaan blogissame esiin ajankohtaisia aiheita sekä teemoja …

Tuuliajossa -blogin esittely Lue lisää »