Lastensuojeluosaamista varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen kenttään kohdistuu paljon paineita ja odotuksia. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat pedagogisessa vastuussa lasten kehityksestä ja kasvusta, jonka lisäksi heidän odotetaan tukevan lapsia ja perheitä haastavissa elämäntilanteissa. Tässä tehtävässä varhaiskasvatuksen työntekijät eivät kuitenkaan ole yksin. Lapsille ja perheille on tarjolla palveluverkosto, jossa lasta ja tämän perhettä voidaan tukea kaiken kokoisissa elämän haasteissa. Haasteena kuitenkin on, että palvelujen saatavuus ja kattavuus vaihtelevat kuntakohtaisesti.

Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa-hanke on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Koulutuksen tarkoituksena on tarjota syvempää tietoutta lastensuojeluprosesseista, lastensuojelun toimijoista sekä toimintamenetelmistä. Koulutuksen aikana lastensuojeluun tutustutaan niin ennaltaehkäisevän kuin korjaavankin työn näkökulmista ja tätä kautta kasvatetaan varhaiskasvatuksen valmiuksia toimia tilanteissa, joissa lapsesta tai perheestä herää huoli. Koulutuksen aikana paneudutaan huolen tunnistamiseen ja sanoittamiseen, lastensuojelulakiin ja lastensuojelun prosessiin sekä tutustutaan erilaisiin lapsille ja perheille suunnattuihin palveluihin.

Lapsi kumisaappaat jalassa vesilätäkössä.

Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa-koulutuksen tavoitteena on yhdistää varhaiskasvatuksen ja muiden lasten ja perheiden parissa työskentelevien tahojen välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä ja näin myös edistää sekä lasten ja perheiden, että heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten hyvinvointia. Koulutus sisältää asiantuntijaluentoja, yhteistä jakamista, sekä oppimistehtäviä. Koulutukseen osallistujat tekevät myös oman kehittämistehtävän, jonka aihe nousee työelämän käytännön tarpeesta.

Kirjoittaneet hankkeen kouluttajat

Riikka Kanervo, Liisa Lassila & Anne Pirinen

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi