Keskusteluituja

Varhaiskasvatuksen kasvattajatiimeissä pohditaan paljon erilaisiin lapsiin ja perheisiin liittyviä kysymyksiä. Monet kysymyksistä nousevat arjesta ja ne puhuttavat useissa eri tilanteissa. Kysymyksiin ei välttämättä ehdi perehtymään syvemmin ja ne jäävät ikään kuin ilmaan leijumaan. Monet kysymykset liittyvät esimerkiksi maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen. Valtakunnallinen sekä paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa meitä kasvattajia huomioimaan monikulttuurisuuden arjessa ja ottamaan sen osaksi arkea. Tästä syystä olemme halunneet valmistaa varhaiskasvatukseen kasvattajien käyttöön kortit, jotka voivat omalta osaltaan tukea keskustelua. Lisäksi korttien tarkoitus on ohjata kasvattajia tiedon äärelle, esimerkiksi erilaisten luku- ja linkkivinkkien kautta. Toivomme, että kortit innostavat kasvattajia monipuoliseen keskusteluun sekä lisäävät päiväkodin ja perheiden yhteistyötä.

Olemme käyttäneet keskustelukorttien teoriapohjana monikulttuurisuudesta tehtyjä tutkimuksia sekä kirjallisuutta. Olemme halunneet tuoda kortteihin paljon erilaisia linkkejä erilaisille aiheeseen liittyville sivuostoille, kuten esimerkiksi Suomen Pakolaisavun nettisivut.

Aloimme työstämään keskustelukortteja aluksi lenkkipoluilla. Keskustelimme aihieista, jotka ovat pohdituttaneet meitä liittyen varhaiskasvatukseen ja monikulttuurisuuteen. Osa aiheista olivat sellaisia, joita olemme kuulleet ja kokeneet omassa työssämme päiväkodissa. Päätime kysyä myös opiskelutovereilta sekä työyhteisöstä millaiset aiheet ovat heitä pohdituttaneet. Saimme paljon erilaisia ideoita, joita käytimme keskustelukorteissa. Meille oli tärkeää, että kortit ovat selkeät ja niitä on mukava käyttää. Tämän vuoksi kortit olivat erään päiväkodin kahvipöydällä tutustuttavana ja kommentoitavana. Keskustelukorttien nimeksi valikoitui Keskusteluituja. Nimi viittaa siihen, miten idusta voi versota jotain rehevää ja hedelmällistä.

Itäneet Siemenet, Power, Luomu, Ruoka, Syödä, Harvest
Kuva Pixabay

Keskusteluituja sisältää seitsämän keskustelukorttia ja ohjeet lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. Halusimme lisätä ohjeet lastensuojeluilmoituksen tekemisestä kortteihin, jotta ilmoituksen tekeminen olisi kaikille kasvattajille selkeää. Kortit myös johdattavat lisätiedon äärelle, kuten Lastensuojelu.info sivustolle. Ajattelimme keskustelukorttien olevan helppo tapa jäsentää keskusteluja. Kortteja voi käyttää esimerkiksi erilaisissa kasvattajatiimien palavereissa. Tarkoituksena on, että kortteja käytetään yksi kerrallaan, jotta aiheeseen voidaan syventyä paremmin.

Toivomme Keskusteluitujen versoavan ja innostavan varhaiskasvattajia keskustelemaan. Kortit voivat myös veroa lisää kortteja ehkä jostain toisesta kasvattajia puhuttavista aiheista. Keskustelun ja erilaisten näkökulmien kautta voimme lisätä ymmärrystä monikulttuurisuutta kohtaan sekä helpottaa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Pääset tutustumaan kortteihin täällä: Keskusteluituja

Kirjoittajat: Minna Näveri & Taru Hokkanen

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi