Arkea kannatellen

Olen varhaiskasvatuksen opettaja Helsingistä Koillisen alueelta. Olen koulutukseltani sosionomi AMK ja olen työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana Helsingissä jo monien vuosien ajan. Olen nähnyt työurani aikana perheiden arjen tukemisen tarpeen lisääntyvän ja koen asian olevan hyvin olennainen osa päivittäistä työtämme varhaiskasvatuksessa. Täydennyskoulutus Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa on antanut paljon uutta näkemystä perheiden tukemiseen liittyen ja olenkin halunnut lähteä osaltani kehittämään perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä varhaiskasvatuksessa. Kehittämistehtäväni on muodostunut perheiden tarpeista käsin ja tarkoituksena on tuoda perheille saatavilla olevia palveluita tutuksi ja madaltaa kynnystä palveluiden piiriin hakeutumisessa.

Kuva: Pixabay
Lue lisää Arkea kannatellen

Ehkäisevän lastensuojelun mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa

Mitä on ehkäisevä lastensuojelutyö? Aloitetaan käsitteiden määrittelyllä. Lastensuojelulain 417/2007 3a§ mukaan ehkäisevä lastensuojelu on toimintaa, jolla edistetään lasten kasvua sekä hyvinvointia. Kaikki tuen ja erityisen tuen toimet, joita voidaan tarjota varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, neuvolapalveluissa tai nuorisotyössä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tarjottu tuki voidaan laskea ehkäisevän lastensuojelutyön piiriin. (Lastensuojelulaki 417/2007.) Eli ehkäisevä lastensuojelutyö on erilaisissa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen suunnatuissa palveluissa tarjottua tukea. Kaikki ehkäisevään lastensuojeluun liittyvät palvelut ovat näistä varsinaisista lastensuojelupalveluista erillään, jotka alkaisivat vasta asiakassuunnitelman jälkeen. Varsinaisia lastensuojelupalveluita käytiin läpi blogimme aiemmassa kirjoituksessa. 

Kuva 1.
Lue lisää Ehkäisevän lastensuojelun mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa

Lastensuojeluosaamista varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen kenttään kohdistuu paljon paineita ja odotuksia. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat pedagogisessa vastuussa lasten kehityksestä ja kasvusta, jonka lisäksi heidän odotetaan tukevan lapsia ja perheitä haastavissa elämäntilanteissa. Tässä tehtävässä varhaiskasvatuksen työntekijät eivät kuitenkaan ole yksin. Lapsille ja perheille on tarjolla palveluverkosto, jossa lasta ja tämän perhettä voidaan tukea kaiken kokoisissa elämän haasteissa. Haasteena kuitenkin on, että palvelujen saatavuus ja kattavuus vaihtelevat kuntakohtaisesti.

Lue lisää Lastensuojeluosaamista varhaiskasvatukseen