lastensuojelu varhaiskasvatuksessa

Arkea kannatellen

Olen varhaiskasvatuksen opettaja Helsingistä Koillisen alueelta. Olen koulutukseltani sosionomi AMK ja olen työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana Helsingissä jo monien vuosien ajan. Olen nähnyt työurani aikana perheiden arjen tukemisen tarpeen lisääntyvän ja koen asian olevan hyvin olennainen osa päivittäistä työtämme varhaiskasvatuksessa. Täydennyskoulutus Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa on antanut paljon uutta näkemystä perheiden tukemiseen liittyen ja olenkin halunnut lähteä osaltani […]

Arkea kannatellen Read More »

Ehkäisevän lastensuojelun mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa

Mitä on ehkäisevä lastensuojelutyö? Aloitetaan käsitteiden määrittelyllä. Lastensuojelulain 417/2007 3a§ mukaan ehkäisevä lastensuojelu on toimintaa, jolla edistetään lasten kasvua sekä hyvinvointia. Kaikki tuen ja erityisen tuen toimet, joita voidaan tarjota varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, neuvolapalveluissa tai nuorisotyössä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tarjottu tuki voidaan laskea ehkäisevän lastensuojelutyön piiriin. (Lastensuojelulaki 417/2007.) Eli ehkäisevä lastensuojelutyö on erilaisissa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen suunnatuissa palveluissa tarjottua tukea. Kaikki ehkäisevään

Ehkäisevän lastensuojelun mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa Read More »

Lastensuojeluosaamista varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen kenttään kohdistuu paljon paineita ja odotuksia. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat pedagogisessa vastuussa lasten kehityksestä ja kasvusta, jonka lisäksi heidän odotetaan tukevan lapsia ja perheitä haastavissa elämäntilanteissa. Tässä tehtävässä varhaiskasvatuksen työntekijät eivät kuitenkaan ole yksin. Lapsille ja perheille on tarjolla palveluverkosto, jossa lasta ja tämän perhettä voidaan tukea kaiken kokoisissa elämän haasteissa. Haasteena kuitenkin on, että

Lastensuojeluosaamista varhaiskasvatukseen Read More »