Onnellisiako?

Mediassa on jo pidemmän aikaa kuohunut erilaisten ikäihmisten hoitoa järjestävien tahojen toiminta. Esimerkiksi Ylen vanhuutta käsitteleviä artikkeleita selatessani todella moni niistä oli surullista luettavaa. Onneksi seasta löytyi myös muutama artikkeli, jossa kerrottiin ikäihmisten hyvistä oloista ja heidän onnellisuudestaan.

Ikääntyneille ihmisille tulisi varmistaa arvokas ja samantasoinen elämä, kuin muilekkin. Kuitenkin sosioekonominen asema vaikuttaa myös iäkkäillä kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Tämä on huomattu mm. Finsoten tekemässä tutkimuksessa, jossa arkitoimissa selviytymisessä huomattiin olevan huomattavia vaikeuksia enemmän matalan koulutustason saaneilla henkilöillä ja etenkin naisilla, kuin korkeammin koulutetuilla. Yli 40 % prosentilla matalan koulutuksen omaavista ikääntyneistä naisista oli vaikeuksia selviytyä arjen askareista, kun taas miehillä kyseinen luku oli 20 %.

Ikävää on, että koulutus ja tulotaso vaikuttavat eläkeikäisten ihmisten elämään ja etenkin hyvinvointiin. Hyvinvointi edellyttää tiettyä tulotasoa ja pienituloisilla henkilöillä, myös eläke tulee olemaan pienempi, joka saattaa taas johtaa helposti syrjäytymiseen ja yksinäisyyteen. Mikäli ikäihmisen omat tulot eivät riitä riittävän hyvään elämään, tulee yhteiskunnan puuttua asiaan. Valitettavasti vain kaikkia taloudellista apua tarvitsevia ikäihmisiä ei tavoiteta, sillä he eivät välttämättä halua tai kehtaa hakea apua.

Erilaiset palvelut ja niiden piiriin neuvominen auttaa ikäihmisiä saavuttamaan arvokkaan vanhuuden ja hyvän elämänlaadun. Palveluja löytyy kaupungeilta ja kunnilta pilvin pimein, joten niiden pariin ohjaamiseen olisi hyvä panostaa.

2017 vuonna Alma-median teettämässä tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että yli 65 vuotiaat olivat hieman onnellisimpia kuin muut ikäluokat. Kaiken kaikkiaan 3600 täysi-ikäisestä tutkimukseen osallistuneesta 85% kokee olevansa onnellisia usein tai melko usein. Voinemmeko tästä siis päätellä, että ikäihmisemme ovat yleisesti melko onnellista kansaa kaiken kaikkiaan?

Kunhan vain yksinäisyyttä ja syrjäytymistä saataisiin vähenemään esimerkiksi erilaisten palveluiden avulla, uskon että yhä useampi ikäihmisistämme voisivat paremmin ja olisivat onnellisempia. Lisäksi Suomi tarvitsisi kipeästi lisää ammattilaisia työskentelemään mm. vanhustenhoidon pariin, jotta laitosmuotoisesta asumisesta saataisiin parempaa ja vähemmän kuormittavaa myös työntekijöille. Olisi hienoa, jos jokainen ikäihminen ehdittäisiin kohtaamaan yksilönä ja keskittymään juuri hänen tarpeisiinsa.

Lähteet:

https://yle.fi/uutiset/18-77366

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/elamankulku/iakkaat

https://www.aamulehti.fi/a/200224675

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Onnellisiako?”

  1. Olipa kiva lukea että Alma-median tutkimuksen mukaan meillä suomessa on paljon onnellisia ikäihmisiä. Olin kuitenkin yllättynyt Finsoten tutkimustuloksesta jossa ikääntyneiden sosioekonomisessa asemassa on niin suuri ero, yli 20%. Nostamalla aiheen esiin ja herättämällä keskustelua, olemme toivottavasti askeleen lähempänä tuon eron tasaamisessa ja onnellisuusasteen kohottamisessa. Kiitos että kirjoitit tästä.

Kommentoi