Lapsiperheiden asunnottomuus

Kuten blogimme aiemmissa teksteissä on jo kerrottu, Suomessa asunnottomien määrä on laskussa, mutta naisten ja perheiden suhteellinen osuus asunnottomista on kasvussa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tilasto kertoo Suomessa vuoden 2018 lopussa olleen 5 482 asunnotonta, joista peheitä oli 159. Näistä perheistä yksinhuoltajia oli 123, eli 77,4% kaikista asunnottomista perheistä. Lapsia asunnottomissa perheissä oli yhteensä 195. Piiloasunnottomana asuvien perheiden oikeaa lukumäärää on kuitenkin vaikeaa arvioida.

Ensi- ja turvakotiliiton artikkelin Naisille on tärkeää koti, ei vain asunto artikkelissa nimetään lapsiperheiden asunnottomuuden syiksi esimerkiksi perheessä tapahtuvan väkivallan, eron, tai jonkin muun äkillissen kriisin, kuten kuolemantapauksen.

Asunnottomat lapsiperheet yleisesti oleskelevat sukulaisten tai tuttavien luona, tilapäismajoituksessa, lastensuojelun kriisiasunnossa, turvakodissa tai lastensuojelun perhekuntoutusyksikössä.

Lapsiperheiden avun hakemisen esteenä voi olla esimerkiksi pelko lapsien menettämisestä. Kokemus vanhemmuudessa epäonnistumisesta tuottaa valtavaa häpeää.

Lapsiperheiden asunnottomuus tulisi saada poistettua kokonaan. Asunnottomuus valitettavasti usein on ylisukupolvista, joten näiden perheiden lapset joutuvat epätasa-arvoiseen asemaan elämässä jo heti alkumetreillä.

Jokainen lapsi ansaitsee turvallisen, tasapainoisen ja säännöllisen arjen elämäänsä takaamaan parhaat mahdolliset puitteet terveelliselle kasvulle ja kehitykselle.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Lapsiperheiden asunnottomuus”

  1. Hieno kirjoitus. On tärkeää, että lapsilla olisi turvallinen ja kodinomainen ympäristö, jossa saa kasvaa. On myös ymmärrettävää, että ihmiselle ja kirjoituksen mukaan erityisesti naiselle on tärkeää asunnon lisäksi myös koti ja kodin tuntu.

  2. PASOVA_RIITTA

    Aivan hirmuisen tärkeän asian olet nostanut esille.
    Lapsiperheiden asunnottomuudesta ei paljon julkisuudessa käydä keskustelua. Lehdissä ja ajankohtaisohjelmissa asunnottomuus näyttäytyy useasti yksinäisten miesten asunnon saamisen vaikeutena.
    Ja miten tärkeää olisi saada tietoa vanhemmille, ettei yksin asunnottomuus ole syy lasten huostaanottoon. Perheet uskaltaisivat hakea paremmin apua asunnottomuus ongelmaa ja näin saataisiin perheet avun ja tuen piiriin. Ja kun asiasta käytäisiin julkista keskustelua ehkä lisä resursseja saataisiin kohdennettua tämän ongelman ratkaisemiseksi.

Kommentoi